Visättraskolan – En helt (o)vanlig skola – Avsnitt 4

Här kommer avsnitt 4 i vår serie om vår vardag på Visättraskolan. Det här avsnittet handlar så här i skolstartstider om ”Visättraskolans dag”.


Så nu har vi på Visättraskolan äntligen sparkat igång det här läsåret på riktigt!

Med all den tid som lagts ner på planeringen för att få till en lyckad fest, så har jag varit ordentligt nervös de senaste tio dagarna då väderprognosen för dagen sett minst sagt dyster ut. Men vi fick verkligen det perfekta vädret, inte för varmt och absolut inte kallt. Helt fantastiskt! 🙂

Dagen inleddes enligt tradition med att våra elever i årskurs 1 släppte upp sina ballonger i luften, ett magiskt ögonblick! Längst ner på snöret satt det en liten hälsning, så nu hoppas vi att eleverna ska få ett svar! Hittar du en av ballongerna, så får gärna skriva en rad!

Efter det klev Dolly Style upp på scenen. Vilken lycka! Efter uppträdandet var det dags för signering. Dolly Style tog sig tid för var och en, eleverna fick säga hej, få autografer och några tog en bild och kramades. Dolly Style och deras manager, Palle, var förövrigt oerhört imponerade av hur bra alla elever skötte sig, och de tyckte stämningen på skolan var så härlig och att alla verkade känna alla. Extra kul att höra det från våra gäster!

IMG_9383

Uppe på skolgården hade vi olika aktiviteter som hinderbana, hoppborg, klättervägg, rutschkana, ansiktsmålning och en hel del annat. Full fart med andra ord! Dagen avslutades med en liten samling i respektive klass, där man pratade om dagen och eleverna fick med sig en liten godispåse hem.

IMG_9561

Extra roligt var att vi också under dagen fick besök av elever som slutat och börjat högstadiet.

Varför har vi den här festen?

Det här är tredje året som vi inleder läsåret med att ha en stor fest för våra elever. Syftet är att starta upp läsåret i en positiv anda. Visättraskolans ledord som vi arbetar utifrån är kunskap, trygghet och trivsel. Att ha en sådan här fest, där eleverna känner att vi som skola gör det där ”lilla extra” för dem, gör att de känner sig stolta över sin skola och att de trivs. Med en positiv anda skapar vi trygghet och trivsel, vilket i sin tur leder till ett förbättrat kunskapsresultat. För tycker man att det är roligt att gå i skolan, så har man ju betydligt bättre förutsättningar att lyckas med sina studier. Jag har i tidigare inlägg skrivit om det ökade kunskapsresultaten och biträdande rektor, Erik Hall, har skrivit ett inlägg om de kraftigt förbättrade resultaten när det gäller trygghet, och förtroendefulla relationer.

Några undrar hur den här festen finaniseras och ifrågasätter att man lägger pengar på en fest som denna. Den här festen är en av de insatser som vi genom åren har gjort för att skapa en ökad ”Vi-känsla” på skolan, både hos elever och hos skolans personal. Bland personalen har vi sett en kraftigt minskad personalomsättning, och fantastiskt goda resultat i den årliga medarbetarenkäten gällande deras arbetsmiljö. Ser man till de faktiska kostnaderna så har vi haft tur, Samir och Viktor som var hos oss förra året, och Dolly Style har båda varit oerhört generösa när det gäller deras kostnad för att uppträda på vår skola. De har båda sett att det här har varit något de gärna vill göra, och tagit hänsyn till en sk ”skolbudget”. Sedan har vi hyrt in hoppborgar osv.

Vi tycker att det här är en liten kostnad för vad det faktiskt ger oss i verksamheten. Vissa väljer att köpa annonsplats i diverse tidningar, men vi väljer att lägga pengarna på en fest. Som jag skrev tidigare så har de här festerna bidragit till att man idag är stolt över Visättraskolan, och att eleverna trivs och lyckas med sina studier. Vi har en stabil personalgrupp, och har exempelvis det senaste läsåret haft en vikariekostnad på 0 (!) kronor och vi har minimalt med skadegörelse som vi behöver lägga pengar på (peppar peppar). Det möjliggör en fest som denna!

Under dagen var P4 Stockholm och Lilla aktuellt på plats. Nästa vecka kommer inslaget, som det ser ut just nu kommer det sändas på tisdag, men kan ändras. De två inslagen från P4 Stockholm finns på hemsidan.

Nu kör vi på och hoppas på ett lyckat läsår!

/Semira Vikström #stoltrektor


Känner mig stolt!

Så har ännu ett läsår med oss på Visättraskolan passerat och vilket fantastiskt läsår vi har haft!

Vi startade upp läsåret med Visättraskolans dag, där vi hade Samir och Viktor på besök, kan nog inte bli en bättre start än så. Vårterminen inleddes med att vi hade en vinnare och en finalist i ”Årets pedagog”, Pelin Celepli var en väl värdig finalist och Henrik Bartoldsson en väl värdig vinnare. Det var den bästa starten på vårterminen och på 2016!

Vi har under läsåret fått ordentlig fart på våra sociala medier där det nu är över 800 som följer oss på Instagram och Facebook. Jätteroligt! Vi har nu också startat upp och i många fall kommit igång ordentligt med klassbloggarna, vilka nästa läsår ska fungera som lärarnas huvudsakliga informationskanal.

Vårt arbete har bland annat uppmärksammats i Södra sidan, P4, och senast i UR Lärlabbet. Vi har startat vår egen filmserie där vi vill bidra till dagens negativa debatt om skolan med positiva inslag, ”Visättraskolan – En helt (o)vanlig skola” som har fått mycket uppmärksamhet. Det händer mycket bra saker i dagens skolor, därför är det viktigt att också skildra det som är positivt, det negativa får idag tyvärr för mycket utrymme i media.

Mod, omtänksamhet, driv och mångfald

Mod, omtänksamhet, driv och mångfald – Huddinge kommuns kärnvärden. Kärnvärden som jag personligen känner passar in på Visättraskolans verksamhet. Tänker att det är svårt att hitta en verksamhet med personal som visar ett större mod, omtänksamhet och driv som personalen på Visättraskolan gör. Dessutom i en verksamhet med stor mångfald, där vi tillåts att vara olika, tänka nytt och att man berikar varandra på ett alldeles fantastiskt sätt.

Det låter klyschigt, men som ledare är man aldrig bättre än den personal som man har under sig. Med andra ord kan man inte lyckas göra förändringar eller utveckla en verksamhet om man som ledare inte har en kompetent och modig personalgrupp. Det finns det på Visättraskolan. För det har hänt mycket på skolan. Vi har givetvis massor att utveckla och förbättra, men vi är på god väg! Det största kvittot att vi kör på i rätt riktning för mig som skolledare är låg personalomsättning, goda resultat på medarbetarenkäten, elever som visar och säger att de trivs, elever som tjatar om att de vill att vi ska bli en F-9- skola, föräldrar som stannar upp, tackar eller som skickar rader som dessa:

Tack för det enormt stora positiva arbete till det bättre, som du lagt ner i Visättraskolan sen du kom dit som rektor! Givetvis tillsammans med din personal. Men det krävs en bra ledning för att det ska bli ett långvarigt bra resultat! Så ser jag på det i alla fall. Det är en så enorm stor skillnad på kvalitet och engagemang mot tidigare i Visättraskolan.

Så glad man blir! Det ger en verkligen fortsatt motivation, för precis som att jag som skolledare ska elda på och entusiasmera skolans personal, så behöver jag det samma och det här är verkligen den eld som behövs.

 

Utmaningar

Det börjar bli fullt

Visättraskolan växer så det knakar. Vi har gått från att höstterminen 2013 ha 250 elever till att idag ha närmare 350 stycken elever. Nästa läsår kommer vi ha treparallelligt i årskurs 1, och för första gången på flera år ha två klasser i årskurs 6. Det är självklart jätteroligt att fler väljer vår skola, och det skapar också möjligheter för oss rent organisatoriskt. Men nu kommer vi inte kunna öka antalet klasser, det är stopp nu. Finns inga lokaler att använda, och vi får allt svårare att fylla på i de befintliga klasserna då matsalen börjar bli full. Efter nyår kommer man att börja flytta in i de nybyggda lägenheterna i Visättra, vi kommer att ha svårt att ta emot alla nya barn som flyttar in. Vi får se hur man kommer planera för detta i kommunen, vi väntar också på besked om när det är dags för att starta igång renoveringen av skolgården.

Nyanlända

Vi har under hela läsåret tagit emot många nyanlända elever och har haft stora grupper i våra två förberedelseklasser. Det har varit en stor in- och utflyttning, och i slutet av läsåret hade vi totalt 42 elever i våra förberedelseklasser. 108 av Visättraskolans elever definieras i den nya skollagen som nyanlända.

Med nyanländ ska avses en person som har varit bosatt utomlands och som nu är bosatt i landet eller ska anses vara bosatt i landet och som har påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start det kalenderår då personen fyller sju år.
En person ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet.

Vi har som ambition- och organiserar för att nyanlända elever redan från början ska få undervisning i samtliga ämnen, vilket också innebär att de ska bedömas i samtliga ämnen, oavsett hur kort tid de varit Sverige och fått undervisning i svensk skola. Många elever har börjat hos oss löpande under hela läsåret och det faller sig naturligt att de här eleverna inte har uppnått målen i samtliga ämnen. En ytterligare aspekt är att det i många fall är svårt att få tillräcklig studiehandledningstid eller någon studiehandledning alls på alla elevernas modersmål. Flera elever saknar skolbakgrund eller har fått göra långa uppehåll i sin skolgång p.g.a. krig och oroligheter. För dessa elever är studiehandledning såklart en hjälp, men av naturliga skäl har de svårt att uppnå de ämneskunskaper som behövs, på den korta tiden de gått i vår skola, för att de ska räknas ha uppnått kunskapskraven – även med studiehandledning. En enorm utmaning för verksamheten i stort. Det är dock viktigt att lyfta att vi på Visättraskolan genom åren varit framgångsrika i arbetet med våra nyanlända elever. Vi har höga förväntningar på dem och på längre sikt känner vi stor tillförsikt till att även våra allra mest nyanlända elever ska lyckas med sina studier. Som gott exempel kan nämnas att vi har tre elever som nu går ut årskurs 6 som har varit i Sverige under två år och som nått meritvärden på närmare 280 poäng, samt att de tre eleverna som tillhör åk 6 och går i förberedelseklassen tar med sig ett meritvärde på 178,3 poäng efter bara något läsår i Sverige. Fantastiska prestationer!

Titta gärna på det tredje avsnitt i vår serie, Visättraskolan – En helt (o)vanlig skola som handlar om Tinas fantastiska arbete i en av våra förberedelseklasser.

Matematik – utökad timplan så där i sista sekunden

Regeringen slängde ju hastigt och lustigt till oss den här lilla kurvbollen så här i slutet av läsåret, en utökad timplan i matematik för årskurs 4-6 som då skulle börja gälla redan nästa läsår. Jag hade möjligheten att stuva om lite i verksamheten, och fick det att gå ihop på ett bra sätt, men jag kan förstå att större skolor nu står inför stora utmaningar. Sen måste man ju verkligen fundera över om kvantitet är lösningen, det handlar väl ändå om att eleverna ska erbjudas kvalitet. Att slänga till oss sådana här förändringar i sista sekunden genererar sällan kvalitet, utan då blir det risk för att man tar till hafsiga lösningar för att följa de lagbeslut som fattats. Sen är nästa fråga hur man ens ska hitta behöriga mattelärare idag. Men, det här är ett helt annat inlägg, i det här inlägget vill jag vara positiv! 🙂

Avslutningsvis

Avslutningsvis vill jag lägga in några av de rader jag skrev till personalen på Visättraskolan. Några gemensamma rader innan jag tackade var och en med några individuella rader, sammanlagt en så där 15 sidor. Helt klart värda varje minut! Tänker att de här raderna kan fungera för vilken verksamhet som helst.

Så var det ju det här med kugghjulet. För att vi ska fortsätta på denna fantastiska utvecklingsresa så är det viktigt att inte ta varandra eller verksamheten för givet, att komma ihåg att vi alla är olika, och acceptera och respektera varandras olikheter. Det är också viktigt att vi visar uppskattning för det vi faktiskt har, och för varandra. Våga ha högt i tak och prata med varandra. Vi måste visa att vi vill varandra väl och visa hur viktiga vi alla är för att den här skolan ska fortsätta att verka och utvecklas på samma fina sätt som vi gör nu. Var stolta över er själva och era kollegor, vi gör det här tillsammans!

Jag är otroligt stolt över vår fina verksamhet. Vi går in i ett läsår med få förändringar i personalen, vilket skapar trygghet och möjlighet till fortsatt utveckling. Vi har på riktigt världens bästa jobb och världens bästa elever.

 

Nu ska vi ladda batterierna!

Ha nu en fantastisk semester, för det har du förtjänat! 🙂

Vi ses nästa läsår, och håll utkik efter Visättraskolan!

/Semira Vikström #stoltrektor