Huddinge Visar – Några rader…

Idag fick alla Huddinges pedagoger och skolledare besöka Huddinge Visar. Vilken succé! Här hade vi förmånen att få lyssna till föreläsningar utifrån Huddinge kommuns prioriterade områden, matematik, språk och IT. Det hela var otroligt intressant, inspirerande och välorganiserat. Det här vill vi verkligen ha en repris på!

Då vi alla har fått input från så många olika håll och kanter, så gäller det att fånga upp det. Vi på Visättraskolan började genom att enkelt skapa en vägg i padlet.com där vi alla kan lyfta fram synpunkter, reflektioner och tips från Huddinge Visar.huddinge visar

Två föreläsare från oss på Visättraskolan

Visättraskolan hade två föreläsare på plats, jättekul!

Chimen Ali, undervisande lärare i matematik och no årskurs 5-6.
I Chimens seminarium talade hon om skillnaden mellan teoretisk och praktisk matematik.

Kristina ”Tina” Svensson, undervisande lärare i en av våra förberedelseklasser. Tina talade om hur hon arbetar med nyanlända elever till dess att de går ut i sin ”ordinare” klass.

Båda fantastiska pedagoger, och roligt att de fick möjlighet att inspirera utanför skolans väggar!

IMG_9889

Kristina ”Tina” Svensson

10257763_759668554105734_5940033163644447739_n

Chimen Ali

Min dag…

Jag hade jag möjligheten att lyssna till en av mina inspirationskällor, min rektorskollega, Östra grundskolans Peter Bragner. Alltid intressant att lyssna på, nytänkande och där likvärdighet står i fokus. Nu fick vi en ”teaser”, hoppas att han kommer få berätta mer på ett kommande rektorsmöte!  Lyssna förresten på Peters nya podavsnitt där just Peter och Malin Danielsson pratar likvärdighet!

Sen lyssnade jag på den inspirerande Jacob Jennische, IT-pedagog på Vistaskolan. Spännande eftersom de har kommit väldigt långt i sitt IT-arbete på Vistaskolan. Här har vi verkligen mycket att inspireras av nu när vi på Visättraskolan är i starten. Vi kommer absolut att kika in på deras egna redovisningsplats, Vista visar.

Avslutningsvis så fick jag förmånen att för första gången lyssna på Richard Gerver. Jösses, vilken fantastisk föreläsare! Jag har nog aldrig skrattat så mycket under en föreläsning. Måste upplevas!

2014-10-27 11.39.28

Richard Gerver

 

En stor eloge till alla ni som bjöd på er själva under den här dagen, och som med det inspirerar till fortsatt utveckling i Huddinge! Ett megastort tack till alla er på BUF som möjliggjort den här dagen för oss, vilket jobb!
TACK!!!

 


Den pedagogiska plattformen – Arbetet fortsätter på Visättraskolan

Vid läsårets första chefsmöte i Huddinge så fick samtliga skolor/förskolor uppdrag att fortsätta arbetet med den pedagogiska plattformen. Uppdraget var att välja ut tre kännetecken man i verksamheten behöver arbeta med utifrån analysen av det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetet ska sedan följas upp i det systematiska kvalitetsdokumentet 2 ggr/år.

Vi fick inga tydliga direktiv för HUR vi skulle genomföra den här uppgiften, bra då det gav oss en frihet att arbeta på det sätt som passade oss. Vi tyckte att det var viktigt att hitta en systematik i arbetet som kändes naturlig och som kunde hjälpa oss att hålla en röd tråd i det systematiska kvalitetsarbetet, där vi ser den pedagogiska plattformen som en viktig del i det dagliga arbetet. För oss har den pedagogiska plattformen blivit ett viktigt styrdokument eftersom vi använder plattformens kännetecken som bedömningsunderlag för pedagogerna (se tidigare blogginlägg).

Så här genomförde vi på Visättraskolan detta uppdrag:

  1. Jag som rektor tog tillsammans med Dounya (biträdande rektor) fram en mall som utgjorde underlaget för arbetet.
  2. Pedagogerna fick under två eftermiddagar sitta i skolans två språkutvecklingsgrupper (pedagoger från F-6 finns representerade i varje grupp).
  3. Arbetet leddes av skolans förstelärare.
  4. Språkutvecklingsgrupperna fick i uppgift att besluta vilka kännetecken de tyckte var viktiga för oss på Visättraskolan att prioritera utifrån de mål i SK-dokumentet som vi har valt att arbeta med under läsåret 2014/2015.
  5. De fick välja ut tre kännetecken för hösten 2014 och tre för vårterminen 2015. För 2014 var det viktigt att välja tre kännetecken som vi redan arbetar med.
  6. Syfte och Hur:et fanns redan beskrivet i SK-dokumentet, men möjlighet fanns också att lägga till och justera. För det här arbetet användes mallen. I den vi kopplade vi ihop kännetecknen med de mål vi har formulerat som fokusområden i skolans systematiska kvalitetsdokument (SK-dokument).
  7. Jag och Dounya har också valt ut ett kännetecken som vi anser viktigt att arbeta med för höst- och vårterminen. Vilket kännetecken vi valde finns angivet i mallen.
  8. Efter det att lärarna under de två eftermiddagarna hade fyllt i mallen, så har jag och Dounya sett över, kvalitetsgranskat och justerat innehållet.
  9. Dokumentet har sedan skickats ut till samtliga pedagoger och ska utgöra ett underlag för det dagliga arbetet.
  10. Här är det färdiga dokumentet som ska genomsyra det dagliga arbetet på Visättraskolan.
2014-10-13 15.57.11

Lina, Theres, Carina & Henrik

Under arbetets gång kunde vi se att nästan samtliga mål vi ställt för läsåret 2014/2015 (angivna i skolans SK-dokument) ingick i dessa totalt åtta kännetecken. Att vi arbetar med dessa kännetecken aktivt i verksamheten innebär att vi utvecklar och förbättrar verksamheten samtidigt som pedagogerna ges möjlighet att arbeta med specifika kännetecken som ingår i deras bedömningsunderlag, något som kan ge dem en förbättrad bedömning. Helt enkelt en win-win situation! 🙂


Dagens positiva…

Både när jag undervisade och nu när jag arbetar som skolledare så känner jag ofta att dagens timmar inte räcker till. Fast det är ju också det som gör det här med att arbeta i skolans värld så fantastiskt roligt! Ingen dag är den andra lik och dagligen så utvecklas du genom att möta nya utmaningar, vissa mer utmanande än andra.

Vi har här under hösten haft en riktigt intensiv period på Visättraskolan, utmaningar som definitivt har varit utöver det vanliga. Här har jag och skolans elevhälsoteam och framför allt skolans kurator/elevhälsosamordnare Erik Hall behövt ha ett intensivt samarbete. För att vi skulle ta oss igenom det här så har vi arbetat med att i slutet av dagen lyfta dagens positiva. När dagarna rusar förbi är det annars så lätt att man bär med sig det som har varit tråkigt/jobbigt när man går hem, och då kan det vara svårt att släppa jobbet. Nu när läget har stabiliserat sig så försöker vi fortfarande samla ihop oss i slutet av dagen och lyfta det som har varit positivt. Något som verkligen kan rekommenderas!

Idag hade vi något extra positivt att lyfta. Vi har i alla årskurser på Visättraskolan genomfört en enkät till eleverna för att kartlägga hur de upplever tryggheten på skolan. Av skolans 288 elever så har enkäten besvarats av 283 elever. Barn- och utbildningsförvaltingen har som gemensamt mål för grundskolan i Huddinge att samtliga elever ska ha minst en förtroendefull relation till en vuxen på skolan. Detta betyder att alla elever ska ha en vuxen att prata med på skolan om behov finns.

Vi har i vår enkät använt oss av smileys, en glad, en neutral och en ledsen. På frågan om våra elever upplever att de har minst en vuxen på skolan att prata med så var det endast 3 % som uppgav att de inte hade en vuxen att prata med. I våras genomförde BUF en egen undersökning av tryggheten på Visättraskolan och där var det 9 % av eleverna som uppgav att de inte hade en vuxen som de kunde prata med (i hela Huddinge var siffran 17 %). Läsåret 2012/13 var siffran på Visättraskolan hela 19 %. En stor förbättring med andra ord! Vi är dock inte nöjda förrän den siffran är 0 %, men enligt det här resultatet så är vi på god väg.

En bra start på veckan! Imorgon träffar jag alla rektorer, det ser jag alltid fram emot!