Någon gång måste bli den första…

Jag kommer i den här bloggen skriva om hur vi arbetar på Visättraskolan. Exempelvis berätta om hur vi arbetar med de tre prioriterade områdena, den pedagogiska plattformen, arbete med inkludering, fritidshem, trygghetsarbete, PLUS-samtal och mycket, mycket mer. Med tiden kommer gästinlägg göras av andra på skolan, personal som är experter inom just sitt område, och som därmed blir de rätta att förmedla det till er. Hoppas att innehållet kommer inspirera!

Hur jag kom hit…

Sedan höstterminen 2013 arbetar jag som rektor på Visättraskolan. Dessförinnan hade jag arbetat som rektor på en friskola i tre år. I grunden är jag behörig lärare i svenska, svenska som andraspråk och religionskunskap i årskurs 4-9.

Att börja arbeta i en kommunal verksamhet var något som växte fram hos mig under den statliga rektorsutbildningen. Där hade jag förmånen att få ingå i en fantastisk basgrupp med skolledare från förskolan upp till gymnasiet. I den här gruppen fick man verkligen utmanas och utvecklas som skolledare. Jag trivdes på min förra skola, men att vara ensam skolledare i en enskild verksamhet var inte tillräckligt utvecklande för min del och därför sökte jag mig vidare.

En första kartläggning

Jag klev på mitt uppdrag på Visättraskolan vid läsårsstarten 2013/2014. Det var mycket att rodda med, många i personalen hade inför läsåret beviljats tjänstledighet och hela ledningsgruppen hade slutat. Så jag hade fullt upp kan man säga! För att då kunna underlätta arbetet behövde jag göra en kartläggning av verksamheten. Detta för att ge mig en möjlighet att skapa mig en snabb överblick av läget, samt kunna planera för det fortsatta arbetet. Innan vi startade för hösten skickade jag ut ett välkomstbrev till alla i personalen med planering för läsårets första studiedagar. Där hade jag en uppgift som gick ut på att personalen skulle berätta om sig själva.

Frågorna jag ställde var:

 • Vem är du, berätta gärna lite om dig själv!
 • Hur länge har du arbetat på Visättraskolan och varför arbetar du just här?
 • Trivs du på din arbetsplats? Hur skulle du kunna trivas mer?
 • Hur är måluppfyllelsen i dina ämnen? Är du nöjd med måluppfyllelsen, utveckla ditt svar!
 • Vilka konkreta insatser kan behövas för att öka måluppfyllelsen i dina ämnen?
 • Hur arbetar du för att individanpassa undervisningen?
 • Hur arbetar du för att eleverna ska få inflytande på planeringen och i den dagliga undervisningen?
 • Hur är arbetsron på dina lektioner? På skolan?
 • Vad förväntar du dig av mig som rektor?
 • Vilka tre punkter ser du som mest akuta och hur ser du att man ska arbeta med dessa?
 • Vilka är skolans styrkor/utvecklingsmöjligheter?
 • På vilket/vilka sätt har du bidragit till skolans utveckling det senaste läsåret?
 • Vilka rutiner, vilken struktur saknas enligt dig?
 • Vilka är dina personliga mål inför det här läsåret?
 • På vilket sätt kan vi i ledningen stötta dig i ditt fortsatta arbete?
 • Ordet är fritt…

Utifrån medarbetarnas svar kunde jag se vilka utvecklingsområden vi hade, och vilka som var de mest akuta. Två av de mest akuta områdena var trivseln bland personalen och tryggheten hos eleverna. Mer om det här kommer jag berätta om i inlägg framöver. Senare har jag fått veta att den här uppgiften uppskattades mycket av personalen, de kände sig direkt sedda och lyssnade på.

Mål för läsåret 2013/2014

Inför det första mötet med personalen så hade jag formulerat ett antal personliga mål. Mål som jag hade satt för mig själv att uppfylla under det första läsåret. Jag anser att det är viktigt att man som skolledare visar att man har höga förväntningar även på sig själv.

Att först och främst säkerhetsställa att vi i verksamheten följer de styrdokument, lagar, föreskrifter som gäller för skolan.
Att i verksamheten tydliggöra vårt uppdrag enligt LGR11.

 • Normer & Värden
 • Kunskaper
 • Elevernas ansvar och inflytande
 • Skola och hem
 • Övergång och samverkan
 • Skolan och omvärlden
 • Bedömning & betyg
 • Rektorns ansvar

Dessutom…

 • Att vi på skolan har en tydlig gemensam riktning och en tydlig målbild om vart vi är på väg!
 • Att skapa förutsättningarna för vi ska ha en arbetsplats där man strävar efter att alla trivs, känner sig uppskattade och där ens kvalitéer tas tillvara på bästa sätt. Det ska kännas roligt och utmanande att gå till sin arbetsplats varje dag!
 • Att skapa förutsättningarna för att vi ska ha en verksamhet som genomsyras av en tydlig struktur, med tydliga rutiner som följs av alla.
 • Att alla måste förstå att en del arbete ligger på en själv, att det måste finnas en vilja att utvecklas!
 • Att tillämpa individuell lönesättning – det ska löna sig att göra det lilla extra! Tydliga kriterier ska tas fram gemensamt! (Visste inte då jag skrev det här måldokumentet att det fanns framtagna kriterier. Nu har vi dock tagit fram nya, och då med koppling till den pedagogiska plattformen, det kommer jag skriva om längre fram)

Utmaningar – Bambi på hal is

Något som jag upplevde som oerhört frustrerande i början av min start på Visättraskolan var att få tillgång och kunskap att använda alla program som behövs i vår vardag, Heroma, Proceedo, LIS ja och lite annat smått och gott. Verktyg som är hur bra som helst när man väl fått koll på dem. Som tur var har jag en alldeles fantastisk skolsekreterare som fick hjälpa mig med det mesta i början, och sen alla stödfunktioner på BUF som blev nedringda i början. Det var lite som Bambi på hal is, något som inte alls kändes bra. Som skolledare vill man ju ha känslan av kontroll, och den fanns ju inte i början. Men det var bara att ta en dag i taget, och tillslut så rullade det på.

En annan utmaning var att jag skulle analysera resultat och formulera mål i skolans SK-dokument (Systematiskt kvalitetsarbete), då från läsåret före det att jag började. Men då jag började analysera resultaten så insåg jag hur mycket det gav mig inför arbetet av läsåret 2013/2014. Under studiedagarna arbetade vi tillsammans fram en arbetsplan för Visättraskolan.

Hur det gick…

Så här när jag ser tillbaks på förra läsåret så ser vi att vi tillsammans på Visättraskolan har kommit otroligt långt. Vi gjorde alla ett jättejobb förra året!

 • Måluppfyllelsen har ökat i många ämnen och årskurser.
 • Vi har fått kraftigt förbättrade resultat på medarbetarenkäten.
 • Vi har fått förbättrat resultat i kommunens trygghetsenkät.
 • Många av oss upplever en ökad trivsel och stolthet över Visättraskolan, både bland personal och bland våra elever.

Läs gärna Vårt Huddinges reportage om vårt arbete!

Kugghjulet…

För att kunna lyckas genomföra ett förändringsarbete så är det viktigt att få personalen med på tåget. Att alla ska känna sig viktiga och att alla förstår att de är lika viktiga för att skolan ska nå framgång. Därför har jag under hela förra läsåret pratat om det här med att vara en del av kugghjulet. På läsårets sista dag tillsammans fick jag ett fantastiskt smycke från personalen som visar på att det här med kugghjulet har fått fäste.

halsband

Ha en fin höst!

🙂

2 kommentarer

Kommentarrubrik

Sandra

Sandra

Bra jobbat :) <3

Svara

Kommentarrubrik

Pelin

Pelin

Bra

Svara

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *