Arbetet med den pedagogiska plattformen

Runt om på Huddinge kommuns skolor pågår arbetet med att implementera kommunens pedagogiska plattform i de olika verksamheterna, likaså hos oss på Visättraskolan! Med det här inlägget vill vi ge en inblick i hur vi har påbörjat arbetet med detta.

På Visättraskolan har vi påbörjat arbetet med den pedagogiska plattformen på tre olika plan.

  • Pedagogerna
  • Underlag för bedömning
  • Förstelärare

Vi började med att, under en studiedag i juni 2014, presentera plattformen för skolans pedagoger och genomförde då även en workshop kring några av dess kännetecken. Vi använde den arbetsmodell som Huddinge kommun tagit fram. Plattformen mottogs väl och välkomnades. Det välkomnades att det nu kommit något som ger en gemensam utgångspunkt och som tydligt anger vad som förväntas av pedagoger och skolledare som arbetar i kommunen. Plattformen väckte många nyttiga och intressanta diskussioner under workshopen. En sammanställning finns att ta del av här.

Inför den kommande vårens bedömningssamtal tog vi i ledningen sedan vid efter pedagogerna. Med utgångspunkt i deras diskussioner under workshopen och den pedagogiska plattformen skapade vi ett bedömningsunderlag innehållande kännetecken på en god och professionell pedagogisk verksamhet och definitioner av dessa kännetecken. Underlaget har sedan skickats ut till samtliga pedagoger, vilka sedan fick komma med synpunkter och tankar om dokumentet innan vi i samverkan beslutade om att ta dokumentet i bruk. Vi i ledningen ser fram emot att få börja arbetet med det här underlaget. Vår förhoppning är att den ska ge oss på Visättraskolan en tydlighet i vilka våra förväntningar är samt att den ska spegla vilken vår gemensamma syn är på en god pedagogisk verksamhet men också att den ska fungera som avstamp när det gäller hur man ska utvecklas vidare.

Den tredje delen i arbetet med den pedagogiska plattformen handlar om våra förstelärares uppdrag. Inför läsåret 2014/2015 har vi i ledningen definierat hur våra förstelärares uppdrag ser ut. Denna definition har utgått ifrån den pedagogiska plattformen. Plattformen skulle kunna kallas för våra förstelärares verktyg i arbetet med kommunens tre prioriterade områden; matematikutveckling, språkutveckling och IT-utveckling. Våra förstelärare ska utifrån sitt specifika uppdrag tillsammans med ledningen och övriga pedagoger på skolan arbeta för att vår verksamhet ska spegla den pedagogiska plattformen, de gör detta genom bl.a. klassrumsbesök och pedagogiska diskussioner.

Nu kommer vi fortsätta arbetet med den pedagogiska plattformen genom att vi för höstterminen 2014 och vårterminen 2015 ska välja ut tre kännetecken från den pedagogiska plattformen som vi ska arbeta med lite extra på Visättraskolan. Det här kommer vi berätta om i ett annat inlägg!

4 kommentarer

Kommentarrubrik

Peter Nyberg

Peter Nyberg

Vilket bra sätt att jobba! Ska bli intressant att följa ert arbete!

Svara

Kommentarrubrik

Helena Näslund

Helena Näslund

Vad roligt att läsa om arbetet med den pedagogiska plattformen från insidan! Ni verkar ha ett systematiskt och väl genomtänkt upplägg kring arbetet!

Svara

Kommentarrubrik

Peter Bragner

Peter Bragner

Så underbart bra Semira. ffa Bedömningsmallen kommer att rippa mycket av den :-) Vad sa facken?

Svara

Kommentarrubrik

Semira Vikström

Semira Vikström

Hej och tack Peter! Klart du ska "rippa". Alla fack var jättenöja och det fanns inga invändningar, tvärtom så såg man att det här underlaget kunde skapa en ökad tydlighet och likvärdighet. Vi pratade om att vi ska ha lite betygstänk vid bedömningen, att man behöver ha uppfyllt alla kriterier för U, och även en del på Ö för U+ osv. Det blev en väldigt spännande diskussion. De vill köra mallen i sin helhet i år och sen utvärderar vi i samverkansgruppen i vår. Fokus är då inte om man är nöjd med sin bedömning, utan på om man har man förstått varför man har fått den bedömning som man har fått, och att man har förstått vilka utvecklingsmöjligheter man har. Vi tror att den här mallen kan tydliggöra det för pedagogerna. Berätta sen hur det gick för dig! :)

Svara

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *