Den pedagogiska plattformen – Utmärks av en stödjande, utmanande och stimulerande fysisk miljö

På Visättraskolan har vi det här läsåret systematiserat det kollegiala lärandet genom att avsätta varje måndag till just det. Två måndagar i månaden leds av skolans förstelärare och två av måndagarna leds av mig och skolans biträdande rektor, Dounya Hayyoun. Så varje måndag mellan 14.30-17.00 träffas vi alla för att arbeta med det kollegiala lärandet i olika former. Under samtliga träffar är lärarna uppdelade i arbetsgrupper med lärare från skolans hela verksamhet.

Jag och Dounya arbetar utifrån den PEDAGOGISKA PLATTFORMEN. Den pedagogiska plattformen som är framtagen av Huddinge kommun är enligt vår mening ett fantastiskt underlag till det kollegiala lärandet.

I bloggen kommer vi med lite jämna mellanrum ge er en inblick i hur jag och Dounya har lagt upp våra lärarmöten, kanske kan det inspirera! Lämna gärna synpunkter eller ställ frågor i kommentarsfältet.

Jag och Dounya arbetar som sagt utifrån den pedagogiska plattformen. Vi ser det som att allt vi arbetar med ska kunna kopplas till den pedagogiska plattformens innehåll. Vi har skapat en kurs i iTunes U i vilken varje kännetecken i den pedagogiska plattformen finns angiven som ett avsnitt. Då vi använder den pedagogiska plattformen som bedömningsunderlag så exemplifierar vi under varje avsnitt/kännetecken för hur vi tänker kring uppfyllt och överträffat. Vi menar att det är en win-win-situation att använda den pedagogiska plattformen i bedömningsunderlaget. Lärarna får möjlighet att arbeta kollegialt med att stärka de olika kännetecknen och på så sätt möjliggörs en högre bedömning och en högre bedömning betyder att vi har lärare som uppfyller innehållet i den pedagogiska plattformen dvs hög kvalitet i verksamheten.

Läs mer om hur vi tänkte kring detta HÄR.

Under respektive avsnitt bygger vi upp olika workshops. Vi kommer i bloggen ge några exempel på olika workshops som vi genomfört.

 

”Utmärks av en stödjande, utmanande och stimulerande fysisk miljö”

I måndags arbetade vi med kännetecknet ”Utmärks av en stödjande, utmanande och stimulerande fysisk miljö”.

Syftet med workshopen:
Att tillsammans titta på lärmiljön på skolan. Ta hjälp av- och inspireras av varandra!

Vi exemplifierar det i vårt bedömningsunderlag på det här sättet:

FÖR UPPFYLLT:

  • Du arbetar för att skapa en arbetsmiljö för eleverna som är stödjande, utmanande och stimulerande.
  • Du har ett välorganiserat och inbjudande klassrum.

FÖR ÖVERTRÄFFAT:

  • Du arbetar för att i hela verksamheten skapa en arbetsmiljö för eleverna som är stödjande, utmanande och stimulerande.

Inför den här träffen hade vi genomfört en introduktion med lärarna där de fick titta på en intervju med Ann Marie Körling, Därför ska du tänka på klassrummet. Två av våra lärare som fått möjligheten att delta i en workshop med den australiensiske arkitekten Peter Lippman som specialiserat sig  på lärmiljöer berättade om vad de hade tagit med sig från denna workshop. Inför måndagens möte hade också alla lärare fått läsa en artikel i Skolvärlden om Peter Lippman. (Allt material som används under dessa workshops ligger i denna iTunes U kurs, så är någon borta så kan man enkelt ta igen det man har missat)

Lärarna är indelade i fasta arbetsgrupper under dessa måndagar. På det här sättet slipper vi lägga tid på att dela upp oss, och alla vet vilken grupp de tillhör.

Vi hade delat upp några av skolans klassrum på respektive grupp. Varje gruppdeltagare skulle få visa upp sitt klassrum för att ges möjlighet till feedback. Alla grupper skulle också besöka förskoleklasserna och årskurs 3. Anledningen till detta är att man i de här klasserna har arbetat mycket utifrån just Peter Lippmans tankegångar.

Uppgiften för dagen såg ut så här:

Ni ska arbeta i Google documents, utse en som dokumenterar för hela gruppen.

  1. Ett dokument/grupp, skriv tydligt vilket klassrum det handlar om och vilken grupp som skrivit dokumentet.
  2. Ta en bild som visar klassrummet som helhet. Lägg in i dokumentet. Skriv vilket klassrum det är.
  3. Vad ser ni i klassrummet som utifrån Peter Lippman och Ann Marie Körling är tecken på en god lärmiljö? Ta bild, skriv och lägg in i dokumentet.
  4. Ser ni något som kan utvecklas/förändras utifrån ovanstående kunniga angående en god lärmiljö? Ta en bild och beskriv hur ni tänker.
  5. Vilka övrig möjligheter finns det i klassrummet enligt er? Dokumentera, skriv och ta gärna bilder.

Lägg in gruppens dokument i Classroom Lärarmöten i flödet som ett nytt inlägg.
Jag och Dounya gick runt och lyssnade på de samtal som fördes och det var oerhört spännande. Vi kunde höra hur man lyfte fram styrkor och utvecklingsmöjligheter i massor. Med den här workshopen har vi i ännu högre utsträckning satt det här med lärmiljön i fokus.

Ett gott exempel från dagen var hur Carina i årskurs 3 erbjöd de andra lärarna i sin arbetsgrupp att låna hennes klassrum under en dag för att se hur det skulle fungera i praktiken. I hennes och hos Theres i parallellklassen arbetar man med alternativa sittplatser och har exempelvis inte en bänk till alla elever. Något som enligt Carina och Theres har gett goda resultat. Klassrummet är idag utformat för eleverna i klassen och eleverna var även med och planerade hur klassrummet skulle se ut.

Givetvis är det viktigt att skolledningen skapar de rätta förutsättningarna för att kunna skapa ett inbjudande klassrum, lärmiljön måste prioriteras. Det går dock att göra stora förändringar med små medel, och det går även att göra förändringar med befintliga möbler. Mycket ligger i HUR man tänker kring lärmiljön och att inte fastna i ”om vi bara hade…”. Mer om hur vi har gjort kommer i ett annat inlägg!

2015-11-30 15.00.49

2015-11-30 15.12.06

3 kommentarer

Kommentarrubrik

Sandra

Sandra

Suveränt att få komma in i klassrummen och titta. Även om jag själv planerat klassrummet redan var det roligt att komma in och se andra klassrum med nya ögon. Dessutom fick man tankar om framtida lösningar på möbleringen i sitt eget. Vi pratade även om att man anpassar förutsättningar för just elevgruppen och rummets utformning, allt kanske inte går att tillämpa och ibland går allt att tillämpa. Det varierar. Sen var det trevligt att få gå in till varandra eftersom man sällan gör det med dem glasögonen. Arbetet med pedagogiska plattformen är utvecklande och vi får lära oss nytt i något som är bekant för oss. Det är utvecklande helt enkelt där vi är.

Svara

Kommentarrubrik

Peter Nyberg

Peter Nyberg

Intressant att följa ert arbete med den Pedagogiska plattformen och hur det går att organisera det kollegiala lärandet på skolan. Hoppas många andra blir inspirerade och hittar egna vägar att jobba på sina enheter.

Svara

Kommentarrubrik

Carina

Carina

Arbetet med den pedagogiska plattformen genom det kollegiala lärandet är en grym möjlighet för oss lärare att dela med och lära av varandra. Under måndagen workshop, när grupperna gick tillsammans till varje klassrum, fick jag väldigt bra och konstruktiv feedback om hur vi möblerat vårt klassrum. Även fast både jag och eleverna var nöjda med vår tidigare möblering bestämde jag mig för att prova på att göra om lite utifrån de funderingar mina kollegor haft. Vi är supernöjda med förändringarna och eleverna upplever att det finns fler möjligheter att hitta en bra plats att arbeta på.

Svara

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *