Fritidsansvarig – Pelin Celepli gästbloggar

På Visättraskolan har vi ett fantastiskt fritidshem, ett sammansvetsat team som hela tiden strävar efter att utveckla och förbättra verksamheten. Som rektor har jag delegerat ansvaret till Pelin Celepli som på ett alldeles lysande sätt leder den dagliga verksamheten. För övrigt var Pelin Celepli finalist i Årets pedagog i Huddinge 2016!

Fritids är en verksamhet som lyfts alldeles för sällan, trots att eleverna spenderar så mycket tid där. Med en välfungerande fritidsverksamhet får vi på Visättraskolan bättre förutsättningar att lyckas i arbetet med våra tre ledord, kunskap, trygghet och trivsel.

/Semira Vikström #Stoltrektorfritids1

fritids3

fritids2

Jag heter Pelin Celepli och arbetar som fritidsansvarig på Visättraskolan. I detta inlägg vill jag berätta lite om Visättraskolans fritidsverksamhet.

Som fritidsansvarig har jag det delegerade ansvaret för den dagliga verksamheten. Skolans rektor, Semira Vikström, har det yttersta ansvaret. Jag har avsatt planeringstid, en dag/vecka, för mitt uppdrag vilket skapar goda förutsättningar för mig att planera och utveckla verksamheten.

Jag ska i mitt uppdrag ansvara för att planera den dagliga verksamheten, lovverksamheten, genomföra elev- och föräldraenkäter, utvärdera verksamheten, samt skriva verksamhetsplanen tillsammans med skolans rektor och utvecklingsgruppen för fritidshemmet.

Tillsammans med en kompetent personalgrupp bestående av elevassistenter och fritidsresurser bedriver vi en fantastisk fritidsverksamhet. En engagerad personalgrupp och en målinriktad rektor bidrar till en välfungerande verksamhet med glädje och stark utveckling.

Jag träffar fritidspersonalen varje måndag morgon, då har vi avsatt tid, 90 minuter, för att diskutera, planera, utvärdera den dagliga verksamheten. En gång/månad är skolans rektor, Semira med på dessa möten. Jag träffar också utvecklingsgruppen för fritidshemmet en gång/vecka. Då jag sitter med i skolans ledningsgrupp så träffar jag skolans övriga ledningsgrupp en gång/vecka. Där lyfter jag upp frågor som berör fritids, och med det får vi svar på våra frågor snabbt, eller att vi i ledningsgruppen kan bolla kring olika frågetecken. Utöver detta träffar jag också skolans biträdande rektor med ansvar för elevhälsan, Erik Hall. Detta om det är någon elev som exempelvis behöver extra anpassningar, eller om vi på fritids har uppmärksammat något som vi vill lyfta med elevhälsan. Vi har avsatt tid varje vecka. Dessa möten sker utanför min egen planeringstid.

Övrig tid under skoltid stöttar jag expeditionen i vikarieanskaffning, samt stöttar upp där det finns behov. På eftermiddagarna är jag med i fritidsverksamheten för att se över att aktiviteterna fungerar som det ska, att vi har tillräckligt med personal på plats osv.

Organisation

Vi har ca 200 inskrivna barn samt 20 anställda som arbetar hos oss på fritidshemmet.

Visättraskolans fritidshem var för bara ett par år sedan en enda stor avdelning. Under de senaste tre åren har elevantalet på Visättraskolan ökat med närmare 40 %, vilket i sin tur ställt krav på en annan organisation. Inför det här läsåret växte vi ur våra lokaler och har därför delat upp verksamheten i två avdelningar. Barnen i åk F-2 är kvar i skolans lokaler, medan alla barn i åk 3-6 är i Ung Zons (fritidsgård) lokaler som ligger precis intill skolan. Den här indelningen har varit mycket framgångsrik. Nu kan vi erbjuda barnen en bättre lärmiljö, en ännu mer åldersanpassad verksamhet och det ger oss i personalen utökade möjligheter att bygga förtroendefulla relationer med barnen.

Verksamhet, elevinflytande och aktiviteter

Visättraskolans fritidshem erbjuder barnen en utvecklande och trygg fritidsmiljö med varierande och stimulerande aktiviteter. I början av terminen har vi storsamling med barnen där vi går igenom innehållet av verksamheten. Personalen lyssnar in barnens idéer och deras synpunkter. Barnen är delaktiga i verksamheten. Ett aktivitetsschema skapas efter barnens önskemål, förslag, behov och intressen. De aktiviter som skapats efter barnens önskemål är bland annat idrottslekar, skapandeverkstad, IT-verkstad och bakning.  Aktivitetschemat utvärderas tillsammans med barnen och revideras efter varje lov. På så sätt anpassar vi aktivitetsschemat efter årstiderna.

Nu har ni fått en liten inblick i vad jag gör som fritidsansvarig. Har ni några frågor så ställ dem gärna i kommentarsfältet nedan. Vi har också en blogg där ni kan läsa mer om hur vi arbetar på Visättraskolans fritidshem, besök gärna den!

Tack för att ni läste det här inlägget!

/Pelin Celepli

Pelin Celepli

Pelin Celepli


Förstelärare på Visättraskolan, Jimmy gästbloggar!

På Visättraskolan har vi fem förstelärare,

Veronica Johansson & Malou Olsson – Pedagogiskt utveckling
Linus Eriksson – Entreprenöriellt lärande
Jimmy Askelius – IT
Sandra Grängstedt – Språkutveckling

Alla fem har en uppdragsbeskrivning där vi i ledningen har beskrivit vilka förväntningar vi har på dem i deras uppdrag som förstelärare. Nedsättning i tid och ett tydligt uppdrag anser vi är självklara förutsättningar för att skolans förstelärare ska kunna göra ett bra jobb. En uppgift som de har fått av ledningen är att de en gång/termin ska gästblogga här i ”Kugghjulet”. Vi tycker att det är viktigt att visa hur vi på Visättraskolan arbetar med skolans förstelärare, och vår förhoppning är att det kan inspirera andra!

I ett tidigare inlägg berättade Malou och Veronica om hur de arbetar i sitt uppdrag som förstelärare med det pedagogiska utvecklingsarbetet, i det här inlägget berättar Jimmy Askelius, förstelärare i IT , om sitt arbete på Visättraskolan.

/Semira Vikström #Stoltrektor

 

Att arbeta med IT i undervisningen är ett fantastiskt verktyg då det ger eleverna möjligheter till att fördjupa sina kunskaper. Som lärare är det också mycket enklare att verkligen individanpassa undervisningen och nå alla elever samt möta dem där de befinner sig.

Mitt uppdrag som förstelärare i IT på Visättraskolan innebär främst att utveckla arbetet med IT i verksamheten, handleda och inspirera kollegor samt hålla workshops. Och så ser det säkerligen ut för fler förstelärare i IT runt om i landet! Men uppdraget är så mycket mer…

Mitt namn är Jimmy Askelius, eller MagisterJimmy som jag använder professionellt i sociala medier. Det finns många fördelar med att använda sociala medier inom skola och som lärare. Du kan nå ut till dina elever samt föräldrar och ha en mer levande kommunikation. Ni kan också möta andra lärare och ha ett fantastiskt utbyte av kompetens. Möjligheterna är oändliga! Jag är mentor i klass 5B där jag undervisar i Sv/Sva, Ma, No och So. Jag gillar att arbeta ämnesintegrerat och använda IT i undervisningen för att både fördjupa kunskaper och väva ihop ämnena. Titta på detta exempel där eleverna har använt Minecraft i arbetet med medeltiden. Ämnen som Ma, Sv/Sva, Tk, So, Bd, Eng och Bi vävdes ihop i detta projekt. https://youtu.be/uALr_dvcCXI

20 % av min tjänst ligger på mitt uppdrag som förstelärare i IT. Detta här läsåret är den tjänsten förlagd till en dag/vecka, en tisdag, vilket för min del har varit fantastiskt bra! Att ha en hel dag i följd gör det mycket enklare att planera handledningar, workshops, klassrumsbesök och annat fix som ska göras. Vill man lyckas med uppdraget, så måste man verkligen ligga i. Jag brukar säga att jag är expert i någon månad gällande IT, sedan måste jag lära mig på nytt! Ja, IT-utvecklingen sker i rasande fart och det gäller att hänga med!

När jag började på Visättraskolan inför vårterminen 2016 satt jag tillsammans med Visättraskolans Rektor Semira, bitr.rektor Dounya och IT-administratör Driss och reviderade skolans IT-plan. Vi tittade på vad som behövdes göras för att lyfta arbetet med IT i det dagliga arbetet, vi behövde helt enkelt bli vassare på att använda oss av våra digitala verktyg, något som också är ett av Huddinge kommuns övergripande mål. Förutsättningarna fanns, vi hade utökade accesspunkter, en-till-en i alla årskurser, engagerad personal. Nu handlade det om att se över HUR man skulle kunna använda digitala verktyg för att skapa utökade möjligheter i undervisningen, möjligheter som skulle kunna locka och inspirera eleverna till lärande i högre utsträckning.

Vi satte upp tydliga mål i IT-planen gällande vad som skulle göras, och vem som skulle göra vad och när. Under min första tid på Visättraskolan har det främst varit fokus på att jag ska handleda och lära mina kollegor. Då Huddinge kommun använder G-Suite, tidigare GAFE från Google som förövrigt är ett otroligt bra verktyg för att arbeta med IT i undervisningen, så är mitt främsta fokus på att handleda och lära mina kollegor i G-Suits innehåll. Exempel på tjänster vi arbetar med är Drive, Classroom, Dokument, Foto, Formulär och Kalkylark.

Ledningen på Visättraskolan ville övergå till klassbloggar för att skapa ett naturligt flöde mellan skolan och hemmet, likaså skulle klassbloggarna ge föräldrarna en god inblick i deras barns skoldag. Här har vi valt att använda WordPress. Vi har beslutat att utseendet och strukturen i klassbloggarna ska vara enhetlig, då det ger ett professionellt intryck. Klassbloggarna introducerades vårterminen 2016 och från ledningen fanns det ett tydligt krav inför läsåret 2016/2017, all information ska gå ut via klassbloggarna, vilket det gör idag. Även ledningen använder en blogg för att nå ut med information till föräldrar och elever, Visättraskolan informerar ”Walk the talk”.

blogg

 

 

I detta arbete ställs något som jag verkligen gillar, krav! Av egen erfarenhet så kan jag säga att ställs inte krav så förvänta er inte någon större utveckling! Här ställs tydliga krav, men förutsättningar ges också för att uppfylla kraven. Det stödet och möjligheterna har jag verkligen fått ifrån rektor Semira.

Jag har haft många handledningar, allt från små tips i korridoren eller över en kopp kaffe under rasten till bokade och återkommande handledningar. Jag har kollegor som ofta säger “Blir du aldrig trött på mina frågor?” eller “Stackars Jimmy som aldrig får ha en lugn sekund utan att någon frågar om IT!”. Här är det väl upp till en själv vart man drar gränsen men för min del så är det så otroligt roligt att mina kollegor faktiskt kommer och frågar om allt möjligt gällande IT. Jag ser det lite som ett kvitto på att de faktiskt uppskattar min kompetens och att de verkligen själva vill utveckla deras. Det är en så fin sak hos oss, prestigelöst!

En annan del i mitt uppdrag har varit att arbeta med Huddinge kommuns pedagogiska plattform. Detta har vi gjort genom vår YouTube-serie “Visättraskolan-En helt (o)vanlig skola” där avsnitten lyfter områden ur den pedagogiska plattformen. Resultatet har varit fantastiskt för hos då det har skapat en stolthet för både personal, elever samt föräldrar. Under 2016 så har vi producerat sex stycken avsnitt. Ta er gärna tid och se dem. https://youtu.be/eT35O2q_zLg

Den sista delen av mitt uppdrag som jag har gjort är att skapa en IKT-sida som stöttar personal och elever i användandet av IT. Där finns lathundsvideos, beskrivningar, tips mm. https://sites.google.com/edu.huddinge.se/ikt-visattraskolan/startsida

Jag vill avsluta med att tacka er för att ni tog er tid att läsa mitt gästinlägg. Här kan ni se Visättraskolans Mannequin Challenge som även vann Bonniers tävling för bästa Mannequin! https://youtu.be/h9dAkWY70Cc

/Jimmy

Jimmy Askelius

Jimmy Askelius

 

 

 

 

 

 


Aktivt medarbetarskap – Personalpolicy

I Huddinge kommun har man tagit fram en ny personalpolicy, den beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten.

Samtliga chefer i kommunen har fått en introduktion av innehållet i personalpolicyn och ska nu i sin tur förankra denna hos personalen. Till vår hjälp har vi bland annat fått diskussionskort som vi ska kunna använda som underlag i arbetet.

Vi kommer att arbeta med personalpolicyn i flera steg. Först har alla i personalen läst igenom policyn och framöver kommer en tid avsättas på arbetsplatsträffarna för att diskutera kring de frågor som vi fått till vår hjälp.  Idag arbetade vi med kort 1, ”Aktivt medarbetarskap”.

Här är sammanställningen av deras anteckningar (vi kommer återkomma till dessa längre fram).

/Semira Vikström

Vad är ett aktivt medarbetarskap hos oss?

 • Att vi är aktiva tillsammans med våra elever
 • Att alla delar med sig och skapar en vi-känsla
 • Att alla är hjälpsamma
 • Att vi alla tar ansvar för de gemensamma reglerna
 • Att alla läser och uppdaterar sig om all information på skolan
 • Att vara delaktig och ha positiv anda
 • Att vi är lösningsfokuserade och bidrar till nytänk
 • Att vi tillsammans jobbar med vår värdegrund och vårt fokus som tex; roligareraster
 • Trygghet och trivsel för vår våra elever, där vi alla tillsammans är aktiva i det arbetet bla genom måndagsmötena, och AL – mötena, vi jobbar med att kompetenshöja oss tillsammans. Det pågår utveckling där alla är delaktiga och aktiva.
 • Deltagande i verksamheten, följer våra gemensamma spelregeler och aktivt ger förslag på förbättringar. Samarbete i verksamheten är viktigt.
 • Tydliga, gemensamma mål som alla jobbar mot. Professionaliteten på skolan är hög. Alla tar ansvar för helheten och ställer upp för varandra. Med Tor i spetsen har vi en full kontroll över ekonomin på skolan.
 • Ett aktivt medarbetarskap för oss är exempelvis lärarmötena på måndagar där vi får kompetens ifrån varandra och tar ut det i verksamheten.
 • Delaktighet i skolans verksamhet, demokrati, professionellt förhållningssätt, god gemenskap, ställa upp, samarbeta, ansvar för att tex uppnå målen, att aktivt utveckla verksamheten, hålla sig uppdaterad på forskning och nya metoder, tar tillvara på olika kunskaper och kompetenser.
 • Våra måndagar, enkäter, analyser, APT, arbetslag, kompetensutveckling.

Hur skulle vi vilja att det skulle se ut i framtiden?

 • Att alla till 100 % ska vara aktiva i ovanstående punkter
 • Fortsätta med speglingar och besöka varandras klasser och lektioner oftare för att på så sätt hålla igång dialogen och utveckla den egna undervisningen
 • Öppet klimat som främjar sammarbete där vi kan hjälpas åt att lyfta varandra
 • Fortsätta på det vinnande konceptet där vi ligger i framkant i IKT, elevhälsan och nyanlända.
 • Att ständigt följa utvecklingen och vara aktiv i utvecklingen, verksamheten förs hela tiden framåt och står inte stilla. Utveckla god gemenskap ännu mer.
 • Fortsätta som det är, vi är nöjda!

Vad kan chefen göra för att bidra till ett aktivt medarbetarskap?

 • Fortsätta vara tydlig
 • Fortsätta vara lyhörd
 • Fortsätta med den goda framförhållningen
 • Fortsätta med att ge ut relevant information
 • Fortsätta att visa intresse för sina anställda och klasserna
 • Fortsätta med återkoppling till anställda
 • Vi vill att ”chefen” ska vara inlyssnande och fortsätta lyssna på båda parter och vara aktivt och orädd att ta tag i problem och förändringar, ändringar. Tydlighet och tillvaratagande av medarbetarnas ideer.
 • Att se alla.
 • Främja ett öppet samarbetsklimat.
 • Att personalen även ska våga komma till ledningen när det finns brister.
 • Att man ska bli lyssnad till innan beslut fattas.
 • Stötta andras tankar och idéer, inte skjuta ner nya förslag.
 • Det hon gör.
 • Fortsätt i samma anda som nu!
 • Erbjuda kompetensutveckling, workshops, föra verksamheten framåt
 • Fortsätta som det är, vi är nöjda!

Hur kan vi som medarbetare bidra till varandras medarbetarskap?

 • Ge varandra positiv feedback, hjälpa, stötta, påminna
 • Fortsätta det kollegiala samarbetet, lyssna på varandra, vara öppna, bidra, ge varandra stöd, tips och råd. Konstruktiv kritik.
 • Stötta andras tankar och idéer, inte skjuta ner nya förslag.
 • Stötta varandra och inte ha prestige i att ta emot stöd. Våga fråga varandra.
 • Dela med sig och samarbeta och ta tillvara varandras kompetenser. Arbeta över klassgränser beroende på kompetens. Arbeta ämnesövergripande.
 • Bibehålla en respektfull och professionell dialog.