En tillbakablick på 2015

Det börjar bli dags att summera 2015 och ser jag tillbaks på året som gått så har det varit ett fantastiskt år rent yrkesmässigt. Stabilitet, framgång/utveckling och pedagogisk plattform är några av de ord som jag vill använda för att beskriva året som har gått. Mycket roligt har hänt på Visättraskolan och vårt arbete har synliggjorts utåt vilket givetvis har varit ett lyft för alla, både för vår personal, våra elever och för våra föräldrar. Året inleddes med att jag fick utmärkelsen ”Årets chef” vilket givetvis var en stor ära, och Malou Olsson fick välförtjänt utmärkelsen ”Årets pedagog”. Visättraskolan fick två priser, och det är ju svårt att få en bättre start på året, eller en bättre drivkraft.

Stabilitet

Stabilitet är ett av de ord som jag känner skulle känneteckna det här året. Vi har nu i verksamheten en struktur med ramar och rutiner som de allra flesta känner till och följer. Allt eftersom måste vi givetvis justera, lägga till och förändra det som behöver bli bättre, men överlag så finns det en struktur i verksamheten som skapar en stabilitet. Alla vet vad som gäller och om man inte vet, så vet man hur man ska ta reda på det. Det skapar en trygghet i verksamheten och det skapar också en minskad arbetsbelastning. Vi försöker hitta vägar för att skapa en minskad arbetsbelastning (för oss alla) och ett exempel är checklistor som vi tagit fram och som används i början av läsåret samt i slutet av höst- respektive vårterminen. Det är checklistor som ska stötta upp och hjälpa till att hålla alla de tusen bollar man har vid dessa tillfällen i luften.

En annan sak som gjordes inför det här läsåret var att ta fram en tydlig organisationsfördelning, där alla roller på skolan beskrivs och vilka frågor som just denna roll ansvarar för. På det här sättet fördelas frågorna på rätt person, något som också bidrar till tydlighet och minskad arbetsbelastning.

Framgång

Något som är väldigt roligt är att vi har fått ett ökat elevunderlag på Visättraskolan. När jag började på Visättraskolan höstterminen 2013 så hade vi 252 elever. Många elever slutade i årskurs 5 och vi fick slå ihop våra två klasser i årskurs 5 till en klass när de började i årskurs 6. Idag är vi 338 elever, dvs. en ökning på 86 elever. Jätteroligt så klart och i höst blir vi på första gången på länge två klasser i årskurs 6. Många elever och föräldrar har uttryckt önskemål om att vi ska bli en F-9-skola, vilket känns jätteroligt.

Visättra_Demokratidningen

Det som jag är mest stolt över är hur resultaten på Visättraskolan har ökat. Inför läsåret 2014/2015 synliggjorde vi några mål som vi skulle arbeta med, två av dem var prioriterade, Ge förutsättningar för att antalet elever med minst betyget E i samtliga ämnen ska öka och Elever som når betyget E ska ges förutsättningar för att utvecklas mot de högre betygen. I slutet av läsåret, då jag satt och analyserade siffrorna, så var det tydligt att vi hade lyckats uppfylla dessa viktiga mål. Vi hade ett kraftigt förbättrat resultat där 95,5 % av alla elever nådde minst betyget E i samtliga ämnen vårterminen 2015. Det var en enorm ökning från vårterminen 2014 då endast 52,2 % av eleverna nådde minst E, vårterminen 2013 var siffran 46,4 %. Likaså hade meritvärdet ökat, vilket tydde på att fler elever på Visättraskolan hade fått förutsättningar för att utvecklas mot de högre betygen. Meritvärdet vårterminen 2015 var 225,8, en ökning från 168,0 vårterminen 2014.

En stor framgångsfaktor för oss på Visättraskolan har varit att vi under en längre tid har haft en stabil verksamhet, knappt någon personalomsättning, vilket gör att vi får lägga vår tid på att fortsätta utvecklas tillsammans. En annan bidragande faktor till de ökade resultaten är att pedagogerna i allt större utsträckning analyserar och reflekterar kring sin egen undervisning och resultat. Att vara medveten om sin undervisning och resultat gör att man får en ökad medvetenhet om hur man ska arbeta vidare. En bidragande faktor har också varit att man inom kommunen valt att fokusera på tre prioriterade områden, matematik, språk och IT. Områden som vi menar ger genomslag på elevernas kunskapsutveckling i de flesta ämnen. För att strukturera arbetet, och för att sedan kunna analysera resultatet tog vi fram utvecklingsplaner inom samtliga prioriterade områden. Dessa utvecklingsplaner följs upp av skolledningen och skolans förstelärare i ämnena.

Pedagogiska plattformen

En av utmaningarna för mig och Dounya var att hitta en struktur för hur vi skulle kunna utveckla det kollegiala lärandet. Att arbeta med samma personalgrupp ger många fördelar och det är viktigt att vi i ledningen skapar förutsättningar för att personalen ska känna att de får utvecklas. Så om jag skulle nämna något som jag är väldigt stolt över just utifrån min roll som pedagogisk ledare så är det just den systematik vi har byggt upp kring arbetet med den pedagogiska plattformen. Att jag och Dounya tar fram workshops kring olika kännetecken i den pedagogiska plattformen och arbetar med detta tillsammans med skolans lärare visar att vi är insatta och delaktiga i deras vardag, vilket är oerhört viktigt. Tillsammans utvecklar vi varandra och därmed hela verksamheten. Det är det som för mig just kännetecknar att vara en pedagogisk ledare.

Utmaningar 2016

Inför 2016 står vi inför flera utmaningar. Vi måste arbeta vidare för att kunna fortsätta utvecklas och arbeta för att Visättraskolan ska bli ännu bättre. Vi vill att ännu fler ska känna sig nöjda med sin skola, att fler ska känna sig trygga och att fler ska uppnå målen. Man kan ju inte vara nöjd förrän den siffran är 100 %, vilket givetvis gör att man aldrig kan vara nöjd. Bra, då det tvingar en att hela tiden fortsätta sträva efter att utvecklas.

En annan utmaning är att vi är en av de skolor i Huddinge kommun som har flest nyanlända elever, vilket gör att vi måste arbeta ännu mer för att skapa de bästa förutsättningarna för de här eleverna. Utmaningen för oss blir framför allt när eleverna lämnar våra förberedelseklasser för att delta i den reguljära undervisningen. Att vi nu har så många nyanlända gör också att det kommer synas i våra resultat. Nu när det står klart att man räknas som nyanländ i fyra år så borde resultaten enligt min mening redovisas på olika sätt. Nyanlända elevers resultat borde redovisas separat. På det här sättet kan man på ett bättre sätt följa upp de nyanlända elevernas utveckling, man skulle kunna jämföra resultaten inom sin egen verksamhet, men även jämföra med andra skolor, hitta goda exempel och ta stöd av andra för att se hur just den här skolan har arbetat för att nå goda resultat. Det är ju viktigt att vi hittar vägar för att de här eleverna ska kunna tillgodose sig undervisningen på ett så bra sätt som möjligt. De här barnen står inför en enorm utmaning, och det är vår skyldighet att hjälpa dem på bästa sätt och då ska de inte försvinna in i mängden, utan deras utveckling måste synliggöras på ett tydligt och bra sätt. Sen är det ju så att resultaten idag används av allmänheten för att ”mäta” om en skola är bra eller inte och därför måste skolornas resultat redovisas på ett korrekt sätt. Blandar man ihop resultaten som man gör idag så blir de missvisande och inte alls ett kvitto på om skolan är bra eller inte. En skola som låter varje enskild elev utvecklas utifrån sina egna förutsättningar är en bra skola, men hur redogör man för det egentligen i de siffror som presenteras? Det här är ett annat blogginlägg tänker jag då man skulle kunna skriva mycket om det här.

Vill du jobba hos oss?

En annan utmaning för oss 2016 är rekrytering. Som jag skrev tidigare så har antalet elever ökat, så vi behöver förstärka vårt grymma team.

Så som det ser ut nu behöver vi förstärka upp i våra förberedelseklasser och till hösten behöver vi hitta en klasslärare till årskurs 1. Känner du dig sugen att börja hos oss, så hör av dig till mig så berättar jag mer. Klasslärarna i förberedelseklasserna önskar vi tillsätta så snart som möjligt, men senast till höstterminens start.

Personligen avslutade jag året med en för mig rejäl utmaning, att vara med i en vodcast om rektorns ansvar, bloggen Likabehandling. Jag tycker att det är oerhört jobbigt att tala inför folk, och har en enorm scenskräck, vilket kan tyckas lite märkligt med tanke på mitt yrkesval. Jag och Dounya har funderat på att utmana oss själva och vara med på Huddinge visar 2016. Vi får se hur det blir med den saken, men det skulle i så fall vara en rejäl personlig utmaning.

Önskemål inför 2016 är att vi en gång för alla ska få ordning på våra parkeringsproblem som tyvärr slukar alldeles för mycket energi från alla oss som kör bil till jobbet.

Vill avsluta med några ord till de som har gjort det hela möjligt.

Slutligen vill jag tacka Visättraskolans fantastiska personal för det här året tillsammans. Jag som skolledare är verkligen lyckligt lottad att få arbeta och utvecklas tillsammans med er. Det är med stor stolthet som jag ser er växa, för det gör ni verkligen. Jag är också väldigt stolt över att se vilken fin gemenskap vi har och att bara gå förbi personalrummet gör mig glad varje gång. Era skratt värmer. Jag är enormt stolt över er och jag vet att vi har ett fantastiskt 2016 att se fram emot. Nya medarbetare och nya utamningar, men också en fortsatt stabilitet och möjlighet att få fortsätta utvecklas. Tillsammans hittar vi vägar för att vi alla ska må bra och trivas och på så sätt göra Visättraskolan till den bästa arbetsplatsen och den bästa skolan.

God fortsättning till er alla och ha ett fantastiskt 2016!

 

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *