Två finalister till årets pedagog 2015!

I höstas skrev jag om att vi fick den bästa starten på läsåret och vårterminen inleddes på ett minst lika bra sätt!

Idag blev det officiellt att Visättraskolan har två finalister i finalen av ”Årets pedagog” och som rektor är jag ju alldeles fantastiskt stolt. Så roligt att skolan och skolans personal blir uppmärksammad på detta fina sätt.

I år nominerade jag två pedagoger, Pelin och Henrik. Två självklara kandidater som på så olika sätt bidrar till Visättraskolans utveckling. Henrik med sitt driv, engagemang och resultat i svenska och engelska och Pelins fantastiska arbete när det kommer till att hela tiden utveckla och förbättra Visättraskolans fritidsverksamhet.

Stort lycka till nu Pelin och Henrik och njut av den här fantastiska och välförtjänta stunden!

/Stolt rektor
2016-01-07 13.17.45

Många har nominerat Henrik och Pelin, nomineringarna nedan är de jag skrev.

Henrik:

Jag vill nominera Henrik Bartholdson till årets pedagog. Henrik har arbetat på Visättraskolan i över tjugo år. När man träffar honom skulle man aldrig kunna tro att det är möjligt. Henrik har ett driv och en passion för undervisningen som är beundransvärd efter så många år. Han drivs av att eleverna ska lyckas, och att de ska vara bäst. Han arbetar aktivt för att eleverna ska bygga upp en stark självkänsla, och att de ska tro på sig själva. Sällan har jag träffat så många elever som utan tvekan vågar ställa sig upp och läsa upp tal inför varandra och andra utanför klassen. Just det här med tal är lite av Henriks grej! 🙂

Henrik är oerhört framgångsrik om man tittar på resultaten. Förra läsåret gick våra elever i åk 6 ut med ett högre meritvärde än kommungenomsnittet. Henrik var mentor för den här klassen och en stor anledning till de fina resultaten var hans fantastiska arbete som både lärare i svenska/svenska som andraspråk, engelska, men också som mentor. I svenska och engelska uppnådde samtliga elever minst E, och i svenska som andraspråk var det en elev som inte uppnådde målen, eleven hade dock varit i Sverige i knappt ett år.

Vi hade förra läsåret kraftigt förbättrade resultat vilket kan ses i det kraftigt ökade meritvärdet från vårterminen 2014 168,0 till vårterminen 2015 225,8. Det här är givetvis ett tecken på att fantastiskt arbete från många, men en stor anledning är just Henriks arbete som mentor. Som mentor är han en igel, han ger inte upp och kämpar till han når det önskade resultatet. Fantastisk förmåga att bygga upp relationer med både elever och föräldrar. Han ställer höga krav och visar tydligt att han har höga förväntningar på eleverna. Något som vid första anblicken kan kännas lite ovanligt för en del, men som längre fram alltid visar sig vara ett framgångsrecept.

Henrik är en viktig del i Visättraskolans kugghjul, och trots många år på skolan och i yrket så drivs han hela tiden framåt och vill utvecklas. Utifrån det här vill jag nominera Henrik till årets pedagog.

Pelin:

Jag vill nominera Visättraskolans Pelin Celepli till årets pedagog. Pelin Celepli är ansvarig för den dagliga fritidsverksamheten på Visättraskolan. Sällan har jag träffat någon som brinner så för sitt uppdrag och i sin önskan att hela tiden få utvecklas.

Pelin leder det dagliga arbetet med järnhand, där fritidshemmets arbetsplan är en del av det dagliga arbetet. Hon planerar, följer upp, utvärderar, dokumenterar för att se till att verksamheten håller en hög kvalitet. Eleverna erbjuds dagligen en mängd olika aktiviteter som alla har tagit fram i samverkan med eleverna.

Med en god fritidsverksamhet så skapar vi ännu bättre förutsättningar för att eleverna på Visättraskolan ska kunna nå höga kunskapsresultat.

Vi har en låg omsättning bland fritidspersonalen, medarbetaenkäts-resultat som tyder på mycket hög trivsel, eleverna är nöjda och känner sig trygga, i enkäter som genomförs med vårdnadshavare så uppger de alltid fritidsverksamheten som något positivt.

Pelin är en viktig kugge för Visättraskolans verksamhet, hon är oersättlig, dessutom så är hon en del i Huddinge kommuns arbetsgrupp för att utveckla fritidsverksamheten i hela kommunen. Därför tycker jag att hon ska bli nominerad till årets pedagog!

 

 

 

 

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *