BETT – ABSOLUT!

Är något av en nybörjare på Twitter, har haft svårt för det här med att endast ha ett visst antal tecken att utrycka mig på. Men den senaste tiden har jag ändå försökt mig på det forumet då jag tycker att man får bra koll på det senaste i skolvärlden och hur vindarna blåser. Tyvärr tycker jag att mycket som skrivs om skolan även där är negativt, men jag har förstått att det gäller att plocka russinen ur kakan och det finns verkligen intressanta Twittrare att följa.

När många skolledare och lärare besökte BETT så haglade det upprörda tweets på Twitter, några förlöjligade deltagarna och påstod att det hela bara handlar om att festa och att köpa saker. Kanske kan det vara så i vissa fall, men utifrån egna erfarenheter från två resor till BETT (med Caperio) så har jag bara upplevt att det i första hand handlar om att åka iväg för att fyllas på med inspiration och motivation.

Några av synpunkterna gällande BETT har också varit att det kostar alldeles för mycket pengar, pengar som tas från undervisningen. Jag tycker att det är viktigare att tänka att det måste få kosta. Vi alla vet att vi står inför en nationell kris, vi kan läsa om skolor som står utan behöriga lärare, att det är svårt att rekrytera och att läraryrket beskrivs som ett oattraktivt yrke. Det här är den verkliga krisen, och att då i sociala medier läsa att det finns lärare som under flera år aldrig fått någon form av kompetensutveckling är skrämmande. Lärarna måste känna att vi som skolledare satsar på dem och att vi vill att de ska få utvecklas, likaså är det viktigt att vi skolledare har en huvudman som satsar på oss rektorer på samma sätt.

Jag har fördelen att få arbeta i en kommun där man verkligen ser kompetensutveckling som något viktigt och där man satsar på både skolledare och lärare. Exempelvis organiserar man i Huddinge varje år Huddinge visar där lärare och skolledare, men även inbjudna föreläsare som exempelvis Peter Lippman och Richard Gerver, föreläser och delger sig till sina kollegor inspiration och goda exempel. Sen har vi en utvecklingsavdelning som med jämna mellanrum ordnar föreläsningar som vi alla bjuds in till, exempelvis Tim Rylands, Patricia Diaz och Abdul Chohan, helt fantastiskt! Vi skolledare har tillsammans åkt till BETT, Nordiska Skolledarkongressen och några av oss har också varit på studiebesök på Essa Academy i Manchester.

Jag tror att alla de här satsningarna gör att lärare och skolledare i Huddinge kommun känner att man syns och att det man gör är viktigt, och att det här med kompetensutveckling är absolut nödvändigt. Jag kan inte tala om hur personalomsättningen ser ut i hela Huddinge kommun, men jag kan tala för min egen verksamhet och vi har under de senaste två åren haft en låg personalomsättning, 2015 låg den på låga 3,5 %. Det finns givetvis flera faktorer som påverkar detta, men en av faktorerna är definitivt att personalen känner att man satsar på dem.

Jag ser därför kompetensutveckling som något absolut nödvändigt, om vi på Visättraskolan under ett år har ekonomisk möjlighet att satsa lite extra på just det så kommer vi göra det. Vi har nu under tre år i rad haft möjlighet att skicka några pedagoger till London, BETT. I år var det fem stycken som åkte, och jag hoppas kunna låta några åka iväg även nästa år. Det som vi på Visättraskolan dock har haft som utvecklingsområde är hur vi ska kunna delge varandra det vi tar med oss från våra kompetensutvecklingstillfällen. Därför startade vi nu upp en blogg, Visättraskolans skolutvecklingsblogg. I den ska de som går på föreläsningar, kurser osv skriva ner ett samlat inlägg om vad de tog med sig och sprida det de tog med sig till den övriga personalen och all personal ska prenumerera på bloggen.

Så avslutningsvis, behöver skolans personal åka iväg på resor till exempelvis BETT, absolut säger jag. Våra skolor behöver stabilitet, våra skolor behöver utvecklas, och våra skolor behöver pedagoger och skolledare som trivs och som får uppskattning för det otroliga arbete som vi alla gör. Våra elever förtjänar det allra bästa och därför ska vi göra dessa satsningar!

/Semira 🙂

 

12508945_10153925995149917_1873985779276838481_n

Gänget från Visättraskolan som åkte i år: Jimmy Askelius, Henrik Bartoldson, Theres Berglund, Carina Egedi Lindé och fotografen Driss Belhaj

10 kommentarer

Kommentarrubrik

Margaretha

Margaretha

Jag håller verkligen med! Semira, du lyfter det som är viktigt för oss som lärare idag och för skolan generellt och i framtiden - det måste satsas på läraryrket! Bra villkor, höjda löner och tillgång till utbildning/fortbildning av god kvalitet är nödvändigt! Det är allvarligt om invändningar kommer från de egna leden, låt oss inspireras av varandra och sprida de goda exemplen och låt det få kosta. Med självklara krav på återkoppling och delgivning så blir det seriöst och till nytta för verksamheterna.

Svara

Kommentarrubrik

Semira Vikström

Semira Vikström

Alltid kloka ord från dig Margaretha! Tack för kommentaren!

Svara

Kommentarrubrik

Barbro Hanson

Barbro Hanson

Kloka tankar som både Semira och Margaretha lyfter fram! Kompetensutveckling och en öppen kommunikation är viktiga förutsättningar för att kunna erbjuda alla våra elever en positiv kunskapsutveckling. Självklart kan man lyssna in och möta alla åsikter, förutsatt att man är så målmedveten att man inte tappar fokus från det väsentliga utan ser möjligheterna med att alla är delaktiga. Låt er entusiasm och kompetens bidra till en positiv utveckling bland kollegor som på sikt ger en likvärdig skola! Med en blogg får alla möjligheter att dela med sig och inspirera andra att både vilja och våga hoppa på tåget!

Svara

Kommentarrubrik

Semira Vikström

Semira Vikström

Tack Barbro för dina kloka ord!

Svara

Kommentarrubrik

Sandra

Sandra

Så bra! Kompetensutveckling är superviktigt och jag som fått äran att vara med på BETT har upplevt det som otroligt givande, lärorikt och inspirerande. Absolut viktigt att alla oavsett yrkestillhörighet att man får kompetensutveckling. Toppen bra skrivet!

Svara

Kommentarrubrik

Semira Vikström

Semira Vikström

Tack Sandra!

Svara

Kommentarrubrik

Jimmy Askelius

Jimmy Askelius

Jättebra skrivet Semira! Att åka iväg och delta på BETT är absolut ingen "fest" utan det innebär en fantastisk kunskapsutveckling där även nya tankar och idéer skapas. Som deltagare har man även ett ansvar att återkoppla och utveckla det som man har upplevt och lärt sig till sin verksamhet. Jag ser det som en ren omöjlighet att inte kunna sprida ut alla dessa ting man lär sig och inspireras av. Om så är fallet så har man inget där att göra! Som du skriver: "-Våra elever förtjänar det bästa!"

Svara

Kommentarrubrik

Semira Vikström

Semira Vikström

Tack Jimmy, och är det någon som varit påfylld så är det du! Ska bli så spännande att se vad du kommer ta med dig från Bett in i klassrummen!

Svara

Kommentarrubrik

Slöjdmaria

Slöjdmaria

"/.../ skolans ledare har en nyckelroll som verksamhetsansvariga för författningsreglerade verksamheter, med uppdrag att skapa god kvalitet för alla barn och elever. I /.../ skolor ska de nationella målen uppfyllas och /.../ eleverna ska uppleva lärandet som meningsfullt, stimulerande och tryggt." (Stephan Rapp, Skolledarskap, s29) För att uppfylla målen krävs ett transformativt ledarskap som du Semira står för med förmåga att åstadkomma förändring utifrån personliga egenskaper (karisma). Jag menar att ledarskapet på Visättra kännetecknas av inspirerande kommunikation där vi alla medarbetare arbetar mot samma mål och tillsammans skapar ett förändringsinriktat, inspirerande och visionärt engagemang. Eller helt enkelt : samarbete, teamwork, kreativitet, lärande, skolutveckling och skolförbättring. Vill även påstå att Visättraskolan har fördelat ansvarstagande, så kallat "distribuerat ledarskap" det innebär att rektorn "ser alla på skolan som potentiella ledare och vågar låta sina medarbetare pröva, växa och lita på deras professionalitet" (Skolinspektionen, 2010c) Skolans 5 ambassadörer på Bett 2016 har gnm skolutvecklingsbloggen och med professionalitet fått mig att uppleva, ta del av Bett och känna delaktighet. Jag har lärt mig och vuxit genom dem. -Jimmy, din kunskapsutveckling har bidragit till min! Jag ser bara att skolans resurser utnyttjats väldigt klokt. Hargreaves & Shirley (2010) talar om hållbart ledarskap, delat ledarskap och ett delat ansvar som blir till nytta för framtida generationer.

Svara

Kommentarrubrik

Semira Vikström

Semira Vikström

Tack Maria! Vilken kommentar! Vilken rekrytering vi har gjort!! Visste jag dock även innan kommentaren!

Svara

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *