Spännande arbete med multireligiösa traditioner – Förskoleklass (FA) gästbloggar

Ett av våra fokusområden under 2016 i Visättraskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling är ”Att positivt uppmärksamma den etniska och religiösa mångfalden”. Ett exempel på insats är att skolans Trygghetsteam har införskaffat den multireligiösa kalendern till samtliga klasser. Det är en kalender som lyfter fram religiösa och icke religiösa högtider. Denna kalender ska vara ett stöd för lärarna i arbetet kring att lyfta olika seder och bruk i klasserna.

Några exempel på hur man har arbetat med detta fokusområde:

FBK 4-6 har arbetat med den judiska högtiden Tu bi shevat , det kan ni läsa om här.

Förskoleklassen FB har arbetat med ”semelbak” , det kan ni läsa om här.

I vår andra förskoleklass, FA, har de arbetat med dopceremonin. Jag bad Lina, Jessica och Daniel som arbetar i klassen att skriva ett blogginlägg om detta arbete, så att de kunde få inspirera andra.

/Semira #stoltrektor

 

Vårt arbete med multireligiösa traditioner

I Visättraskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling står det hur vi på skolan ska arbeta för att främja elevernas trivsel och trygghet på skolan.

Skolans elevhälsosamordnare Erik Hall besökte oss i början av vårterminen och lämnade över en almanacka från trygghetsteamet. Han berättade för eleverna att den tar upp olika religiösa högtider. Vi fick i uppdrag att prata om dessa religiösa högtider och varför just de firas. Syftet är att skapa en förståelse för religioners olika högtider och att det ska bidra till att skapa förståelse för varandra här på skolan och i samhället.

När vi kom tillbaka från jullovet hade vi fått tillökning i vår klass av två dockor. Dockorna kom namnlösa och vi bestämde då att utifrån Barnkonversationens paragraf 7, När vi kom ”Varje barn har rätt till ett eget namn, ett medborgarskap och att känna till sitt ursprung. Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka föräldrarna är och bli omvårdat av dem”, att namnge våra dockor och välkomna dem till oss.

Vi utgick även från Lgr 11 ”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nations­gränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där” ( s.7 Lgr 11).

För att få alla elever delaktiga i arbetet så fick de ge olika namnförslag till dockorna som vi sedan röstade utifrån. Alla elever fick två lappar var som de fick skriva de namn som de tyckte mest om av namnförslagen. Vi gjorde sedan en sammaställning på tavlan för att tydligt kunna se vilka namn som hade röstats fram. Vi lärare berättade för eleverna hur olika seder kan se ut utifrån vilken religion och kultur man tillhör när ett barn ska få ett namn. Eleverna fick berätta för varandra hur deras föräldrar hade gjort för att uppmärksamma deras namn. Vi bestämde att vi skulle arrangera ett dop får våra dockor. Vi tittade på en film hur ett kyrkligt dop går till och fick därefter besök av vår egen präst ”Nicolas”.  Han döpte våra dockor till Maria och Sussie i vår fruktskål.

Vi avslutade dopet med att sjunga första versen i psalmen ”Du vet väl om att du är värdefull”.

12549039_1028018013906599_2097664276282405407_n12565406_1028017967239937_574098009271097440_n

Enligt läroplanen ska vår undervisning bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna att aktivt delta i samhällslivet. Den ska även utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar.

Eleverna ska även få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva på att utveckla flera olika uttrycksformer genom drama, rytmik, dans, musice­rande och skapande i bild.

Genom detta arbetssätt kunde vi arbeta ämnesövergripande och alla elever blev delaktiga i undervisningen. Något som också uppskattades av eleverna var att vi lärare gjorde dopceremonin mer verklig genom att dramatisera den.

/Lina, Jessica och Daniel

 

1 kommentarer

Kommentarrubrik

Erik

Erik

Vilket fint jobb! Det värmer ett elevhälsosamordnarhjärta

Svara

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *