Struktur, struktur, struktur…

Snart är det dags för påsklov och sen går det undan. Vi närmar oss skolavslutningen med allt vad det innebär, och förhoppningsvis får vi också tid för lite semester.

En organisation som är tydlig och strukturerad är otroligt viktigt för att verksamheten ska fungera och kunna utvecklas. Som så många andra skolledare befinner jag mig redan nu i planeringsarbetet för nästa läsår. Jag tycker att det är viktigt att man är ute i god tid så att alla vet vad som ska hända nästa läsår, det skapar enligt min mening ett lugn, både för mig som rektor, men även för personalen. Jag minns när jag började på Visättraskolan och personalen innan skolstarten fick skriva ett brev till mig, bland annat frågade jag vilka förväntningar de hade på mig som rektor. Där framgick det tydligt att strukturen, tydliga rutiner osv var oerhört viktigt för många. Man skapar ramarna tillsammans, men innanför ramarna är det viktigt att känna frihet i sitt uppdrag, oavsett vilket uppdrag man än har.

Så här i mitten på mars så känner jag att vi börjar bli redo för nästa läsår. Budgeten ser ut att hålla, tjänstefördelningen är klar och spikad i samverkan. Ingen avgång som det ser ut just nu, utan istället förstärks Visättraskolans team med två grymma rekryteringar. Det gillas extra mycket i ett läge där det här med rekrytering av legitimerade lärare inte är det allra enklaste.

Schemat för nästa läsår är lagt och personalen håller i detta på att syna det i sömmarna. För mig är schemaläggningen en av de större organisatoriska utmaningarna, det är svårt att göra alla nöjda. Försöker därför alltid vara ute i god tid, på så sätt ges personalen möjlighet att fundera över om schemat kommer vara hållbart. Jag lägger schemat för vår verksamhet, jag ser det som en viktig del i mitt pedagogiska ledarskap. Det ger mig en möjlighet att rent strukturellt försöka skapa de bästa förutsättningarna för både personalen och eleverna. Jag kan också se över resursfördelning och annat så att behoven tillgodoses. Det är ett pysslande, men en spännande utmaning. Storleken på vår skola gör också att det är möjligt för mig att lägga schemat.

Kalendariet är i princip färdigt, senare kommer vi planera in workshops efter det att lärarna i sina analyser har lyft vilka kännetecken från den pedagogiska plattformen som de vill arbeta med nästa läsår. Organisationen för nästa läsår har börjat växa fram, vi har ett lite annat tänk och det känns lovande. Vi har bland annat tänkt om och tänkt lite nytt kring våra mötesstrukturer, vilka vi är som träffas när osv. Det är viktigt att hela tiden se över i vilka konstellationer vi sitter och hur vi använder våra mötestider. Det som fungerat under läsåret försöker man vässa till så att det blir ännu bättre, och det som inte fungerat slopas. Dumt att fastna i gamla mönster bara för ”att det alltid har varit så”. Viktigt att alla möten ska vara meningsfulla, effektiva och att innehållet ska gynna verksamheten.

Det här är som sagt ramarna, nog så viktiga, men det gäller ju också att ha något innehåll. Innehållet tar vi fram efter det att vi utifrån en del av det systematiska kvalitetsarbetet har analyserat resultaten för läsåret 2015/2016, samt tagit del av personalens läsårsanalyser. Det är vår utgångspunkt för hur vi planerar innehållet (skolans arbetsplan) för nästa läsår och det gör vi i juni.

Jag gillar det här med struktur och det kan ju vid första anblicken verka väldigt trist, men jag anser att en god struktur skapar de bästa förutsättningarna för både mig och mina medarbetare att arbeta med det som är absolut viktigast, innehållet dvs. elevernas trivsel och kunskapsutveckling.

Härlig känsla ändå när man befinner sig i mars och känner sig laddad inför nästa läsår, det blir en bra start!

/Semira

 

 

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *