Arbete för att tydliggöra den röda tråden

I Huddinge kommun så har alla skolor sedan hösten 2015 fått tillgång till GAFE – Google Apps For Education. Det är en samling av olika smarta verktyg som kan användas av lärare och elever i undervisningen. Några är redan igång i arbetet med eleverna, men målet för oss på Visättraskolan är att vi från och med nästa läsår ska dra igång arbetet med detta fullt ut med eleverna. Under detta läsår, lär vi oss verktyget, jobbar med att ”sätta” de praktiska, juridiska och administrativa förutsättningarna för att verktyget ska fungera för oss i praktiken.

Vi har med hjälp av verktyget Sites har vi tagit fram Visättraskolans kunskapsportal, en sida på vilken elever/föräldrar/besökare kan ta del av hur vi på Visättraskolan arbetar för att säkerhetsställa att vi arbetar med läroplanens olika kunskapskrav och centrala innehåll.

kunskapsportalen

Syftet med kunskapsportalen är att ha en tydlig struktur för vår undervisning där vi säkerställer att det finns en röd tråd från det att eleverna börjar hos oss i förskoleklass till dess att de slutar hos oss i årskurs 6. Vi vill också ge våra elever och föräldrar möjlighet att se hur innehållet i vår undervisning är kopplad till det eleverna ska lära sig och till läroplanen.

Vi har också formulerat mål för respektive årskurs då det gäller elevernas IT-kunskaper, redogjort för det bedömningsstöd vi använder i vilka årskurser, lagt in våra arbetsplaner och kommer här visa hur vi arbetar med studie- och yrkesvägledning. I kunskapsportalen kommer också lärarna allt eftersom att lägga in sina pedagogiska planeringar som de använder i sin undervisning.

Pedagogiska plattformen

Jag och Dounya arbetade fram själva layouten och lade in det centrala innehållet, samt kunskapskraven. Utifrån kännetecknet, Professionell pedagog – God undervisning – Klargör mål och kriterier för undervisningen tog vi sedan fram en workshop med syfte att bygga upp innehållet i kunskapsportalen.

I workshopen tittade vi på delar ur Skolverkets allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen, Skolverkets film om planering, det dokument som ska användas för pedagogisk planering, och gjorde en introduktion av Kunskapsportalen.

Lärarna fick sedan i olika konstellationer arbeta med att fylla i tabellen med det centrala innehållet, detta för att kunna se vilket innehåll som behandlas i respektive årskurs.

Den här kunskapsportalen kommer att introduceras i det dagliga arbetet nästa läsår. Det kan finnas anledning att återkomma till arbetet med denna portal i inlägg längre fram.

Har du frågor, funderingar eller synpunkter så skriv dem gärna i kommentarsfältet nedan!

/Semira Vikström #stoltrektor

 


Visättraskolans kunskapsportal – Den röda tråden

I Huddinge kommun så har alla skolor sedan hösten 2015 fått tillgång till GAFE – Google Apps For Education. Det är en samling av olika smarta verktyg som kan användas av lärare och elever i undervisningen. Några är redan igång i arbetet med eleverna, men målet för oss på Visättraskolan är att vi från och med nästa läsår ska dra igång arbetet med detta fullt ut med eleverna. Under detta läsår, lär vi oss verktyget, jobbar med att ”sätta” de praktiska, juridiska och administrativa förutsättningarna för att verktyget ska fungera för oss i praktiken.

Vi har med hjälp av verktyget Sites har vi tagit fram Visättraskolans kunskapsportal, en sida på vilken elever/föräldrar/besökare kan ta del av hur vi på Visättraskolan arbetar för att säkerhetsställa att vi arbetar med läroplanens olika kunskapskrav och centrala innehåll.

kunskapsportalen

Syftet med kunskapsportalen är att ha en tydlig struktur för vår undervisning där vi säkerställer att det finns en röd tråd från det att eleverna börjar hos oss i förskoleklass till dess att de slutar hos oss i årskurs 6. Vi vill också ge våra elever och föräldrar möjlighet att se hur innehållet i vår undervisning är kopplad till det eleverna ska lära sig och till läroplanen.

Vi har också formulerat mål för respektive årskurs då det gäller elevernas IT-kunskaper, redogjort för det bedömningsstöd vi använder i vilka årskurser, lagt in våra arbetsplaner och kommer här visa hur vi arbetar med studie- och yrkesvägledning. I kunskapsportalen kommer också lärarna allt eftersom att lägga in sina pedagogiska planeringar som de använder i sin undervisning.

Pedagogiska plattformen

Jag och Dounya arbetade fram själva layouten och lade in det centrala innehållet, samt kunskapskraven. Utifrån kännetecknet, Professionell pedagog – God undervisning – Klargör mål och kriterier för undervisningen tog vi sedan fram en workshop med syfte att bygga upp innehållet i kunskapsportalen.

I workshopen tittade vi på delar ur Skolverkets allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen, Skolverkets film om planering, det dokument som ska användas för pedagogisk planering, och gjorde en introduktion av Kunskapsportalen.

Lärarna fick sedan i olika konstellationer arbeta med att fylla i tabellen med det centrala innehållet, detta för att kunna se vilket innehåll som behandlas i respektive årskurs.

Den här kunskapsportalen kommer att introduceras i det dagliga arbetet nästa läsår. Det kan finnas anledning att återkomma till arbetet med denna portal i inlägg längre fram.

Har du frågor, funderingar eller synpunkter så skriv dem gärna i kommentarsfältet nedan!

/Semira

 

 


Visättraskolan – En helt (o)vanlig skola!

Kan knappast bli en bättre start på veckan!

Med bubbel och snacks till personalen fick jag idag som rektor stolt presentera pilotavsnittet i det som har tänkt bli en serie om flera avsnitt om det dagliga arbetet på Visättraskolan, Visättraskolan – En helt (o)vanlig skola.

Debatten om den svenska skolan är idag oerhört negativ. Likaså handlar debatten idag i många fall om att skuldbelägga. Jag hoppas och tror dock att vi är många som inte alltid känner igen oss i allt det tråkiga som skrivs och sägs. Givetvis finns det saker som behöver förbättras, men inte kommer vi att lyckas vända det som inte fungerar om vi fortsätter att svartmåla dagens skola och trycka ner de som arbetar i den. Vi är många som arbetar i skolan som tycker att vi har världens bästa, och viktigaste arbete. Det finns en fantastisk kompetens där ute i Sverige, kunniga och engagerade lärare, kompetenta skolledare och övrig personal som dagligen arbetar hårt för att skapa den bästa skolan för våra barn. För att vända den här negativa trenden så behöver vi samarbeta! Vi behöver också börja titta på det som faktiskt fungerar och på det som är bra i den svenska skolan. Det finns garanterat hur många goda exempel som helst!

Den här serien som vi har tagit fram är Visättraskolans bidrag till den svenska skoldebatten. Kom gärna med synpunkter i kommentarsfältet, förslag på vad ett avsnitt kan innehålla osv.

Hoppas att inlägget ska inspirera! 🙂

/Semira Vikström #stoltrektor