Att göra positiva och varaktiga förändringar

I och med den nya föreskriften AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö så är arbetsmiljön i större fokus än på länge. Viktigt så klart, vi alla vill ju ha en bra arbetsmiljö! I det har inlägget tänkte jag skriva lite om hur vi har arbetat med att förbättra arbetsmiljön för personalen på Visättraskolan. Syftet med inlägget är att visa på att det går att göra positiva och varaktiga förändringar.

Uppdraget

När jag började på Visättraskolan hösten 2013, fick jag ett tydligt uppdrag, eller egentligen flera, från den dåvarande grundskolechefen. Förbättra arbetsmiljön hos både elever och personal, öka måluppfyllelsen och få skolans ekonomi i balans. Till en början arbetade jag ensam som skolledare då hela ledningsgruppen på skolan hade slutat.

Jag vill vara tydlig med att Visättraskolan precis som många andra skolor av olika orsaker har upp och nedgångar.

Vårterminen 2013 hamnade medarbetarenkätsresultatet för Visättraskolan i botten med prestationsnivån 60,6, dvs. det var mestadels röda siffror, siffror som bland annat pekade på en väldigt hög arbetsrelaterad utmattning och ett dåligt socialt klimat. Med andra ord fanns här inte någon förändringskraft. Många elever kände sig otrygga, personal trivdes inte, föräldrar var missnöjda och resultaten var låga. Det här var siffror som jag fick med mig när jag tillträdde tjänsten som rektor på skolan.

2013

Förbereda för förändringsarbetet – lära känna organisationen

Det första jag gjorde när jag tillträdde som ny rektor på skolan var att be personalen skriva ett brev till mig. Det var ett sätt för mig att lära känna min blivande personalgrupp lite bättre, se alla, få veta vilka styrkor de såg i verksamheten, och framför allt att se vilka utvecklingsmöjligheter som fanns. Personalen fick också i brevet skriva vilka förväntningar de hade på mig som rektor. Det här berättade jag om i det första inlägget jag skrev i denna blogg.

Innan jag träffade personalen för första gången så hade jag också tagit del av gamla samverkansprotokoll och resultat från andra enkäter som genomförts.

Jag insåg väldigt snabbt att det på Visättraskolan fanns en otrolig kompetens, och att det handlade om att få personalen att växa och trivas i sitt uppdrag.

Mycket satt i väggarna, och det var viktigt att starta om och att omstarten skulle kännas ordentligt för att det skulle leda till en positiv förändring.

Med personalens brev, samverkansprotokollen och enkätresultat som bakgrund började jag planera för diverse förändringar. Genom att personalen hade skrivit till mig, så hade de fått vara med att lyfta fram sina synpunkter och funderingar. Det behövde hända saker och det snabbt.

Struktur

Först och främst handlade det om att bygga upp en ny och tydlig struktur. Några saker som gjordes var att ändra så att vi fick uppdelade raster mellan stadierna, fler rastvärdar som höll sig på specifika områden för att täcka upp hela skolgården, hemklassrum istället för ämnesrum. Det var små enklare åtgärder som gjorde att det lade sig ett lugn över verksamheten. Klassresurserna var i första hand ute på rasterna, lärarna hade och har någon rastvakt i veckan då jag anser att det är viktigt att träffa eleverna i andra sammanhang än bara i klassrumssituationer (även raster är lärande). Eftersom dessa förändringar ledde till ett lugn kunde lärarna börja lägga sin tid på att fokusera på sitt huvuduppdrag, undervisning, istället för att lägga tid på att lösa ständiga konflikter och skriva diverse incidentrapporter.

förväntningar 2013

Till en början blev det lite ångvält över det hela, men personalen var positiva och visade en entusiasm för det nya. Helt klart kunde några tycka att beslut kunde fattas för fort, men ibland går det inte att analysera och stöta och blöta varje beslut. Jag brukar säga att vi kör, och så utvärderar vi sen. Blir det galet, så gör vi om och provar igen. Det är inte hela världen om det blir fel!  Jag har förstått att många var så positiva eftersom de kände sig sedda och lyssnade på redan från början. De förstod att förändringarna som genomfördes gjordes utifrån deras synpunkter som de framfört som förändringsbehov i sina brev. Förändringarna kändes därför meningsfulla, hanterbara och begripliga.

Vad gäller strukturen så har det tagits fram rutiner för det mesta, checklistor som ska stötta upp i stressiga perioder som vid skolstart och läsårsavslutningen. Strukturen och de tydliga ramarna har varit viktiga i förändringsarbetet. Friheten och det egna ansvaret inom ramarna är stort, alla vet vad som gäller, vilka förväntningar som finns och personalen förväntar sig att man ställer höga krav.

Det här var absolut nödvändiga förändringar för Visättraskolan. Ökad trivsel, ökad glädje. Det var viktigt att alla på skolan, personalen, eleverna och föräldrarna skulle börja känna sig stolta över att vara en del av Visättraskolan. Stort fokus har därför varit att på olika sätt bygga upp en ”Visättra-anda” som genomsyras av kärnvärdena mångfald, driv, omtänksamhet och mod.

Att växa med ansvar, förtroende och förväntningar

Vårterminen 2014, då jag bara hade arbetat i en termin så genomfördes medarbetarenkäten igen. Då låg prestationsnivån på 88,3, en av de bästa siffrorna i Huddinge kommun. Fantastiskt roligt så klart, men samtidigt inte oväntat då resultaten föregående år var så låga och personalen visat en tydlig entusiasm för det som hände på skolan. 2015 låg resultatet på 88,0. Nu inför våren 2016 tänkte jag att smekmånaden borde vara över och att resultatet skulle sjunka, frågan vara bara med hur mycket. Jag blev otroligt glad då jag såg att resultatet låg på 87,8 dvs. en knappt märkbar förändring. Hela 98 % av personalen deltog i medarbetarenkäten. KUL!

2016På två år har elevunderlaget ökat med närmare 40 %, från 250 elever höstterminen 2013 till 350 elever vårterminen 2016. Eleverna väljer inte längre bort Visättraskolan i lika hög utsträckning, vilket är det bästa kvittot. Ett annat kvitto under det här arbetet har varit det resultat vi fick i Skolenkäten som Skolinspektionen genomförde under vårterminen 2015.

Enkätresultat – Vårdnadshavarna

Enkätresultat – Pedagogisk personal

Viktiga bitar är att som skolledare låta sina anställda få växa och få ta ansvar, skapa förutsättningar för att alla ska kunna utföra sitt uppdrag, skapa tillfällen där personalen ges möjlighet att uttrycka sig enskilt om sin arbetssituation. Vi arbetar mycket med det systematiska kvalitetsarbetet. Likaså det systematiska arbetsmiljöarbetet måste ha en plats i det dagliga arbetet. Arbetsmiljöarbetet är otroligt omfattande och har man inte en struktur på hur man ska arbeta och varför, så finns det en risk att man missar många viktiga delar. Här kan du ta del av vårt årshjul. Det här gäller för nästa läsår.

Stolt rektor

Jag är riktigt stolt över att vi lyckats göra den här förändringen och jag är otroligt stolt över skolans personal och den verksamhet vi har på Visättraskolan idag! Med en personalomsättning som på några år har minskat med närmare 70 %, har vi skapat en stabilitet och goda förutsättningar för en ökad utveckling och vi utvecklas tillsammans hela tiden. Visättraskolan är ett gediget kugghjul där alla, oavsett roll på skolan, är lika viktiga. Jag som rektor är ledaren som håller i alla trådar och ”bara” ser till att kugghjulet rullar på.

Jag som rektor är ledaren som håller i alla trådar. Till min hjälp har jag en sammansvetsad ledningsgrupp som alla är bra på just sina områden, pedagogiskt utvecklingsarbete, elevhälsa, ekonomi, fritidshemmet och IT.

Viktigast av allt, den här förändringen hade aldrig varit möjlig om inte personalen hade vågat hoppa på tåget! Alla hängde med, och de åkte tillsammans hela vägen. Eller rättare sagt, en bra bit på vägen. Vi har mycket kvar att göra, så länge inte alla elever uppnår målen i alla ämnen, eller så länge alla elever inte känner sig trygga, eller att vi ligger på hundra procent i medarbetarenkäten så är det bara att ånga vidare!

🙂

Semira Vikström #stoltrektor

 

9 kommentarer

Kommentarrubrik

Jimmy Askelius

Jimmy Askelius

Riktigt kul att läsa! Och jag som vikarierade där några år innan du var rektor där och sa till mig själv: -Jag kommer inte sätta min fot där igen! Så ett otroligt bra arbete från dig som rektor och ledare har i sin tur lett personalen till att få nytändning! Är grymt glad att få vara en del av detta stora kugghjul!!

Svara

Kommentarrubrik

Semira Vikström

Semira Vikström

Tack Jimmy! Vi är också väldigt glada över att du vill vara en del av kugghjulet! Med lite övertalning dock! =P Men så bra det har blivit!

Svara

Kommentarrubrik

Sandra

Sandra

Det är häftigt att läsa utvecklingen, fast man varit med en bit så blir man insnurrad och ser inte allt objektivt. Det blev tydligt och det är fantastiskt. Du gör ett grymt arbete och det avspeglas när jag går på kurser och Visättraskolan nämns i olika sammanhang. Är du stolt rektor så är jag stolt personal

Svara

Kommentarrubrik

Semira Vikström

Semira Vikström

Tack Sandra! Ja det är viktigt att reflektera och tänka kring det som har varit, särskilt i perioder då det känns lite extra tungt. Viktigt att kunna se det som är bra!

Svara

Kommentarrubrik

Margaretha

Margaretha

Härligt Semira! Jag som jobbat länge på skolan och upplever skillnaden blir väldigt berörd av detta. Är så tacksam över att det är kul att gå till jobbet varje dag och att få vara så stolt över den verksamhet som vi bedriver tillsammans. Det hade förstås inte gått utan ditt fantastiska ledarskap. Det är så tillfredsställande, att vid köksbordet hemma, när media rapporterar om hur dåligt det är i dagens skola, kunna lyfta för maken hur bra det är på Visättraskolan - på alla nivåer.

Svara

Kommentarrubrik

Semira Vikström

Semira Vikström

Tack Margaretha! Visst är det härligt att kunna känna en glädje och stolthet i dagens negativa mediabrus. Du har varit på skolan i många år, så det är stort att du fortfarande känner en sådan stolthet och glädje över vår verksamhet!

Svara

Kommentarrubrik

Jonas

Jonas

Det har varit väldigt kul och positivt att arbeta i en arbetsplats där alla lär och utveckla sina pedagogiska samt didaktiska kompetenser på olika sätt. Vi har en god stämning/arbetsmiljö och en tydlig struktur vilket är väldigt positivt och bra. :)

Svara

Kommentarrubrik

Semira Vikström

Semira Vikström

Tack Jonas! :)

Svara

Kommentarrubrik

Barbro Hanson

Barbro Hanson

Jag följer med största glädje den positiva utveckling som sker på Visättraskolan! Det var fantastiskt att få möjlighet att vara delaktig och med på detta häftiga tåg, under de två första åren - så professionellt på alla plan! Med en målmedveten och kraftfull ledning och en motiverad och kompetent personal så är förutsättningarna de allra bästa för att Visättraskolan ska fortsätta att blomma!!!

Svara

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *