Visättraskolan – En helt (o)vanlig skola avsnitt 2 – Pedagogiskt ledarskap

Nu ligger det andra avsnittet i serien ”Visättraskolan – En helt (o)vanlig skola ute!

Den här filmserien är Visättraskolans inlägg i skoldebatten. Vi vill skildra en vanlig svensk skola från insidan och nyansera den ständigt återkommande bilden av en skola i kris. Vi vill skildra vår verksamhet och belysa det arbete som vi anser ligger till grund för att Visättraskolan ska vara en skola där alla har möjlighet att utvecklas, känna trygghet och trivas.

Med förankring i aktuell forskning har man inom Huddinge kommuns Barn- och utbildningsförvaltning tagit fram en pedagogisk plattform. I den pedagogiska plattformen anges det tydligt vad vi inom Huddinge kommun menar kännetecknar en professionell pedagog, en professionell skolledare och en stödjande lärmiljö. Syftet med plattformen är att den ska bidra till högre måluppfyllelse och en ökad likvärdighet inom och mellan våra verksamheter. Den förmedlar vilket förhållningssätt och vilken kvalitet våra barn och elever ska möta i alla kommunens förskolor och skolor. I den här serien kommer den pedagogiska plattformen vara ett återkommande tema där vi synliggör hur plattformens kännetecken kan se ut och omsättas i praktiken och hur de kan användas för att utveckla verksamheten.

I plattformen finns 7 definitioner av god pedagogisk verksamhet med tillhörande kännetecken för varje definition.

I det andra avsnittet i serien kommer vi att behandla definitionen – En professionell pedagog utövar ett pedagogiskt ledarskap.

Kännetecknen för detta är att pedagogen:
  • Bygger förtroende och respektfulla relationer
  • Är tydlig ledare bland barn och elever
  • Har höga förväntningar – alla kan nå framgång
  • Har kommunikativ kompetens
  • Är medveten om sin egen påverkan på barns och elevers utveckling och lärande.

Hoppas ni tycker om avsnittet! Skriv gärna en kommentar!

Visättraskolan – En helt (o)vanlig skola del 2

/Semira Vikström #stoltrektor

 

 

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *