Språkligt och fonologiskt arbete i förskoleklasserna – en framgångsberättelse!

Jag kan här stolt presentera ett gästinlägg skrivet av Visättraskolans speciallärare, Margaretha Tornebäck som berättar om hur vi på Visättraskolan använder Bornholmsmodellen för att kartlägga eleverna i förskoleklasserna.
/Semira Vikström

Sedan ett par år tillbaka pågår ett fantastiskt arbete i förskoleklasserna runt om i Huddinge kommun. Det är ett arbete som leds av Annette Hellström, special- och talpedagog på Skolstöd, resurscentrum för stöd och elevhälsa i Huddinge.

På Visättraskolan går arbetet till så att specialläraren i augusti kartlägger alla elever enligt Bornholmsmodellen. Utifrån resultatet delas barnen sedan in i utvecklingsgrupper och tränas språkligt och fonologiskt på det som just den gruppen behöver. Vi har förmånen att ha två pedagoger och en resurs i varje förskoleklass och det är mycket hög kvalitet på det språkliga arbete som bedrivs i klasserna.

I december görs en uppföljning av specialläraren – någon/några elever kanske ska byta utvecklingsgrupp eller så är det nyanlända elever som kan vara mogna för en kartläggning.

I maj kartläggs alla igen för att se resultatet av den språkliga och fonologiska träningen.

Förra läsåret var det en fantastisk utveckling och resultatet i år är lika lysande, vilket är ett bevis på vilket gediget och proffsigt arbete som sker i förskoleklasserna här på Visättraskolan.

Vid höstterminens början var det fem barn sammanlagt i de två förskoleklasserna som kunde läsa i varierande grad. Efter ett års medveten träning läser alla barn utom sju varav en är på god väg.

Arbetet stannar emellertid inte här. De elever som ännu inte knäckt läskoden i förskole-klassen följs upp och tränas i årskurs ett, både av klasslärarna och specialläraren, för att de också ska få den språkliga och fonologiska medvetenhet som ger grunden för att kunna läsa.

Detta är verkligen succé! Både för skolan som har så framstående pedagoger men även, och framför allt för de enskilda eleverna. En sådan start på kunskapsresan i skolans värld betyder allt. Läsning är nyckeln till kunskapsutveckling i alla ämnen och här har eleverna fått sitt redskap redan innan de börjar i årskurs ett.

Margaretha Tornebäck
Speciallärare
Visättraskolan

 

 

2 kommentarer

Kommentarrubrik

Sandra

Sandra

Härligt Margaretha! Jag håller verkligen med om att förskoleklassen har hög kvalité på sitt språkliga arbete, det är fantastiskt faktiskt. Vi ligger definitivt i topp när det gäller språkutvecklingen i våra förskoleklasser. Sen har vi en väldigt skicklig speciallärare som brinner för just läs- och skriv med den kraften kan man göra stora förändringar. Bra jobbat!

Svara

Kommentarrubrik

Annette Hellström

Annette Hellström

Tack för att ni delar med er av ert viktiga arbete! Om vi upptäcker, identifierar och arbetar förebyggande så får vi så småningom färre elever med läs- och skrivsvårigheter.

Svara

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *