Nyanländas väg in i det svenska språket

Vi har varit på en mycket inspirerande kurs under två dagar som heter Nyanländas väg in i det svenska språket- att ge hållbara strategier för läs- och skrivstrategier. Kursen hölls på Lärarfortbildning AB i Stockholm. Kursen varvades mellan teori och praktik. Även om fokus låg på nyanlända så fick vi lära oss mycket som går att använda i undervisningen av alla elever som ska lära sig läsa och skriva.

Enligt Lina Rahm och Camilla Valfridsson som höll i kursen är det viktigt att eleverna ser mönster när de läser och skriver. En tankeställare vi fick under kursen är att alfabetet har 29 bokstäver men att det faktiskt består av ca 45 ljud. De menar att det är viktigt att lära sig bokstävernas namn men att ljuden lättare ska läras in som mönster och strukturer alltså som stavelser. Därmed är det viktigt att inte bara arbeta med mönster i matematiken utan även i svenskan.

Kärnan under dessa dagar har varit att dela upp ord i stavelser för att underlätta vid läs- och skrivinlärning. Ta t.ex. ordet “leka”, istället för att ljuda varje ljud för sig l e k a, delar du upp ordet i stavelser le-ka. Genom att dela upp ord i stavelser lär man sig se mönster och strukturer och har då lättare för att memorera det man har läst. Det är svårare att läsa längre ord om man tar ett ljud i taget, men memorerar man det i stavelser så har hjärnan lättare att komma ihåg och sätta ihop det till ett ord. Ett annat exempel är ordet “matematik”, ljudar man en bokstav i taget är det nio ljud att memorera men har man lärt sig att läsa ordet i stavelser är det fyra ljud att komma ihåg: ma-te-ma-tik.

De visar även på vikten av att tidigt lära ut och markera vokalerna i alfabetet då de spelar en stor roll i det svenska språket. Vokalerna styr hur man delar ord i stavelser samt hur orden betonas. Det är även viktigt att leka och laborera med betoningen av ord för att eleverna själva ska känna sig trygga vid läsning hur orden ska uttalas. T.ex. hur läser du äppelmos, potatismos och plåttermos?

Föreläsarna pratade också om vikten att träna hela meningar inte bara enstaka ord. När vi tränar meningar ska vi inte gå för fort fram. Vi kan ge färdiga meningar till eleverna som de får läsa och skriva av men också klippa isär och laborera med orden. Vi ska inte vara rädda för att arbeta med samma meningar under flera lektioner. Upprepningar stärker inlärningen framförallt vid nya språk.

Det var också roligt att föreläsarna lyfte vikten av cirkelmodellen och att se språket i ALLA ämnen, något som vi arbetar mycket med på Visättraskolan.

/Michaela & Rebecka

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *