Hur en av förskoleklasserna har arbetat med Ugglan Vis – Ett konkret exempel

I ett tidigare inlägg har Erik Hall skrivit ett inlägg om hur vi genom böckerna om ”Ugglan Vis” har arbetat praktiskt med att implementera och förankra planen mot diskriminering och kränkande behandling. Efter vår bokrelease i höstas så har varje klass fortsatt att arbeta med böckerna. Till sin hjälp har lärarna haft de båda böckerna och ett diskussionsunderlag som skolans trygghetsteam har tagit fram. Efter genomfört arbete fick lärarna skriva en sammanfattning av hur just de arbetade med diskussionsunderlaget.

I det här inlägget vill jag delge er återkopplingen som lärarna i förskoleklassen (FB) har lämnat in. Jag frågade givetvis om det var okej om jag publicerade det de skrivit här, vilket det var. Återkopplingen är så konkret att jag tänker att det kan inspirera andra till hur man skulle kunna arbeta. Så stort tack till klassens fina arbete och till lärarna Ann Katrin, Sarah, Hassan & Madeleine!

/Semira Vikström #Stoltrektor

Lämna gärna feedback i kommentarsfältet! 🙂

 

Återkoppling från FB – Arbetet med stafettböckerna om ugglan Vis

Boken som är skriven av i eleverna i åk 4-6:
Vi började med att lyssna på berättelsen via youtube.com och sedan återberättade vi handlingen tillsammans och dokumenterade på tavlan. Vi pratade även om de olika karaktärerna som är med i berättelsen och platserna som berättelsen utspelar sig på. Sen valde vi ut tre frågeställningar och diskuterade och arbetade med dem på olika sätt.

Grupp 1 arbetade med begreppet kränkande behandling, diskuterade vad det innebar och gav egna exempel. Eleverna fick rita bilder på situationer som inte kändes bra, och sen en motsatsbild som visade på hur man kan göra istället. Bilderna sates ihop till en digital bok som visades för klasskamraterna.

Grupp 2 arbetade med begreppet bakgrund, diskuterade vad det innebar och gav egna exempel. Eleverna kom fram till att ens bakgrund handlar om vad man kommer ifrån för sammanhang och vad man har med sig för erfarenheter. De pratade om var de var födda och berättade att de gått på olika förskolor tidigare innan de började på Visättraskolan, och att de lärt sig saker där som de kunde lära andra. Eleverna valde att visa upp sånger som de sjungit på förskolan och som de nu ville visa klasskamraterna.

Grupp 3 arbetade med begreppet tycka om vem man vill, diskuterade vad det innebar och gav egna exempel. Vem får man leka med? Vilka lekar är okej? Kan pojkar och flickor leka tillsammans? Eleverna valde att dramatisera olika situationer och spela upp för klasskamraterna.
Boken som är skriven av i eleverna i åk 1-3:

Vi började med att titta och lyssna på berättelsen via youtube.com sedan ritade vi upp ugglans resa tillsammans på tavlan. Till länderna som ugglan besökte kopplade vi lite religion och kultur. Eleverna hjälpte till att berätta vad de kände till om dessa länder. Någon var till och med född i ett av länderna och kunde dela med sig av sina egna erfarenheter.

ugglan vis 1

När vi pratade utifrån frågeställningen vilka religioner som fanns representerade i klassrummet? upplevde vi vuxna det som att eleverna inte hade reflekterat över olika innan. Vi kom fram till att kristendomen, islam och hinduismen fanns representerade i klassrummet, och jämförde byggnader (kyrka, moské, tempel) och skrifter (bibeln, koranen, fyra heliga skrifter).

Vi kom fram till att något som är gemensamt för de fem världsreligionerna är att man ska vara god mot andra, och det är något som vi i klassen har arbetat mycket med under hela terminen. Därför avslutade vi temat kring Ugglan Vis med att sammanfatta hur vi ska vara mot varandra och skriva in det i vårt hjul.

ugglan vis 2

 

Eleverna fick sedan arbeta vidare i smågrupper med frågeställningarna om att flytta till ett annat land och de kom fram till följande:

Vad kan vara bra med att flytta till ett annat land?

 • Man kan få nya vänner
 • Man får träffa sin familj (om de redan bodde i det nya landet)
 • Man får möjlighet att upptäcka nya miljöer
 • Man kan känna trygghet, lugn och ro i det nya landet
 • Man får lära sig et nytt språk
 • Man får kunskap om andra religioner
 • Se och uppleva nya djur
 • Man får en bra och trygg bostad
 • Man får börja i en ny (kanske bättre) skola

Vad kan vara dåligt med att flytta till ett annat land?

 • Man kan sakna sina vänner och sin familj
 • Man kan sakna sitt gamla hus, sitt gamla rum och sina leksaker
 • I början kan man känna sig osäker och ensam i det nya landet
 • Det kan vara svårt att förstå ett nytt språk och vet inte vad folk menar
 • Om det finns krig i det landet
 • Om man inte har mat eller bostad
 • Flygplanet kan krascha på vägen till det nya landet
 • Om man blir slagen
 • Man känner ingen
 • Alla kanske är fattiga
 • Man vet inte var man ska ta vägen

ugglanvis3ugglanvis4ugglanvis5

1 kommentarer

Kommentarrubrik

Erik

Erik

Vilket arbete som gjorts av FB gänget :) Att få ta del av presentationen som barnen gjorde var en av terminens höjdpunkt. Tack igen Sarah, Ann-Katrin, Madeleine och Hassan / Erik

Svara

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *