Att höja skolans elevhälsokompetens

Under föregående läsår genomförde vi i elevhälsoteamet på Visättraskolan Specialpedagogiska skolmyndighetens fortbildning ”Att höja skolans elevhälsokompetens”. En utbildning som ska bidra till en fördjupad diskussion och vidareutveckling inom det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. En enligt oss mycket bra fortbildning, som vi verkligen rekommenderar. Visättraskolan blev efter avslutat utbildning inbjudna till att delta på SPSM dialogkonferens i Stockholm med fokus på elevhälsokompetens. Likaså kom SPSM hit till skolan i höstas för att göra ett reportage om vårt elevhälsoarbete, något som finns att läsa i deras tidning ”Lika värde”.

Här nedan berättar Erik om konferensen.

/Semira Vikström #Stoltrektor

lika värde

”Att höja skolans elevhälsokompetens”

Jag och skolsköterska Norma Bento var inbjudna att delta i en paneldiskussion tillsammans med Täby friskola på Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) dialogkonferens ”Att höja skolans elevhälsokompetens”. Syftet med vårt deltagande i paneldiskussionen var att SPSM ville lyfta goda exempel på skolors elevhälsoarbete och på så sätt inspirera andra elevhälsoteam i deras utvecklingsarbete.

På konferensen fick vi träffa många engagerade och kunniga elevhälsoarbetare som delade sina erfarenheter av elevhälsoarbete. Det var inspirerande och lärorikt att tillsammans med andra elevhälsopersonal diskutera hur vi som elevhälsa tar tillvara på varandras kunskaper och erfarenheter.

Under paneldiskussionen fick jag och Norma bland annat möjlighet att berätta om vilka faktorer som vi ser som framgångsfaktorer hos oss på Visättraskolan och vi fick också tillfälle till att berätta om hur vi organiserar elevhälsan och hur vi arbetar med elevhälsoutveckling.

Framgångsfaktorer för oss på Visättraskolan har varit att skolans rektor visat att elevhälsan är viktig och att den ska prioriteras lika högt som skolans kunskapsmål, betydelsen av rektorns prioritering av elevhälsan var även en viktig faktor som lyftes fram i många av de diskussioner som vi deltog i under dagen. Visättraskolans vision bygger kring ledorden kunskap, trygghet och trivsel. Våra ledord anser jag förmedlar skolans syn att en elev måste må bra för att kunna lära sig så mycket som möjligt.

Ytterligare en viktig faktor i vårt arbete kring elevernas mående är att vi i elevhälsan vet tydligt vad var och en av oss kan bidra med i arbetet med våra elever och att vi är bra på att använda oss av varandras olika perspektiv på elevernas skolsituation.

Inom elevhälsan på skolan och i skolledningen har vi arbetat konsekvent med att vi på skolan ska utgå från elevernas styrkor och möjligheter i allt arbete som vi bedriver på skolan. Ett exempel på detta är att skolans klasskonferenser utgår från två styrkor hos varje elev.

Arbetet med att sätta en kultur av att utgå från elevens styrkor är en viktig orsak till att vi har kommit en bra bit på väg i utvecklingen av skolans elevhälsoarbete.

Jag och Norma tog med oss många kloka tankar och idéer från konferensen och det stod klart för oss att elevhälsoarbete är ett dynamiskt arbete. Charmen (och utmaningen) med elevhälsoarbete är att du aldrig blir ”färdig” och det går alltid att vidareutveckla arbetet. Vi hoppas att vi i framtiden kan få flera tillfällen att träffa andra skolor för utbyte av erfarenhet och idéer, det är tillsammans som vi kan utveckla och utvecklas.

/Erik Hall
Biträdande rektor med ansvar för elevhälsan

Fotograf Erica Sjöberg

Fotograf Erica Sjöberg

 

 

 

2 kommentarer

Kommentarrubrik

Dorota

Dorota

En viktigt aspekt är att lyfta fram Visättraskolans engagemang kring att befrämja det friska hos barn som p.g.a. sin kroniska sjukdom är i bevoh av extra stöd. Det är vi föräldrar tacksama för..

Svara

Kommentarrubrik

Semira Vikström

Semira Vikström

Tack Dorota!? Med ett gott samarbete med elevernas vårdnadshavare så skapas de allra bästa möjligheterna!

Svara

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *