Aktivt medarbetarskap – Personalpolicy

I Huddinge kommun har man tagit fram en ny personalpolicy, den beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten.

Samtliga chefer i kommunen har fått en introduktion av innehållet i personalpolicyn och ska nu i sin tur förankra denna hos personalen. Till vår hjälp har vi bland annat fått diskussionskort som vi ska kunna använda som underlag i arbetet.

Vi kommer att arbeta med personalpolicyn i flera steg. Först har alla i personalen läst igenom policyn och framöver kommer en tid avsättas på arbetsplatsträffarna för att diskutera kring de frågor som vi fått till vår hjälp.  Idag arbetade vi med kort 1, ”Aktivt medarbetarskap”.

Här är sammanställningen av deras anteckningar (vi kommer återkomma till dessa längre fram).

/Semira Vikström

Vad är ett aktivt medarbetarskap hos oss?

 • Att vi är aktiva tillsammans med våra elever
 • Att alla delar med sig och skapar en vi-känsla
 • Att alla är hjälpsamma
 • Att vi alla tar ansvar för de gemensamma reglerna
 • Att alla läser och uppdaterar sig om all information på skolan
 • Att vara delaktig och ha positiv anda
 • Att vi är lösningsfokuserade och bidrar till nytänk
 • Att vi tillsammans jobbar med vår värdegrund och vårt fokus som tex; roligareraster
 • Trygghet och trivsel för vår våra elever, där vi alla tillsammans är aktiva i det arbetet bla genom måndagsmötena, och AL – mötena, vi jobbar med att kompetenshöja oss tillsammans. Det pågår utveckling där alla är delaktiga och aktiva.
 • Deltagande i verksamheten, följer våra gemensamma spelregeler och aktivt ger förslag på förbättringar. Samarbete i verksamheten är viktigt.
 • Tydliga, gemensamma mål som alla jobbar mot. Professionaliteten på skolan är hög. Alla tar ansvar för helheten och ställer upp för varandra. Med Tor i spetsen har vi en full kontroll över ekonomin på skolan.
 • Ett aktivt medarbetarskap för oss är exempelvis lärarmötena på måndagar där vi får kompetens ifrån varandra och tar ut det i verksamheten.
 • Delaktighet i skolans verksamhet, demokrati, professionellt förhållningssätt, god gemenskap, ställa upp, samarbeta, ansvar för att tex uppnå målen, att aktivt utveckla verksamheten, hålla sig uppdaterad på forskning och nya metoder, tar tillvara på olika kunskaper och kompetenser.
 • Våra måndagar, enkäter, analyser, APT, arbetslag, kompetensutveckling.

Hur skulle vi vilja att det skulle se ut i framtiden?

 • Att alla till 100 % ska vara aktiva i ovanstående punkter
 • Fortsätta med speglingar och besöka varandras klasser och lektioner oftare för att på så sätt hålla igång dialogen och utveckla den egna undervisningen
 • Öppet klimat som främjar sammarbete där vi kan hjälpas åt att lyfta varandra
 • Fortsätta på det vinnande konceptet där vi ligger i framkant i IKT, elevhälsan och nyanlända.
 • Att ständigt följa utvecklingen och vara aktiv i utvecklingen, verksamheten förs hela tiden framåt och står inte stilla. Utveckla god gemenskap ännu mer.
 • Fortsätta som det är, vi är nöjda!

Vad kan chefen göra för att bidra till ett aktivt medarbetarskap?

 • Fortsätta vara tydlig
 • Fortsätta vara lyhörd
 • Fortsätta med den goda framförhållningen
 • Fortsätta med att ge ut relevant information
 • Fortsätta att visa intresse för sina anställda och klasserna
 • Fortsätta med återkoppling till anställda
 • Vi vill att ”chefen” ska vara inlyssnande och fortsätta lyssna på båda parter och vara aktivt och orädd att ta tag i problem och förändringar, ändringar. Tydlighet och tillvaratagande av medarbetarnas ideer.
 • Att se alla.
 • Främja ett öppet samarbetsklimat.
 • Att personalen även ska våga komma till ledningen när det finns brister.
 • Att man ska bli lyssnad till innan beslut fattas.
 • Stötta andras tankar och idéer, inte skjuta ner nya förslag.
 • Det hon gör.
 • Fortsätt i samma anda som nu!
 • Erbjuda kompetensutveckling, workshops, föra verksamheten framåt
 • Fortsätta som det är, vi är nöjda!

Hur kan vi som medarbetare bidra till varandras medarbetarskap?

 • Ge varandra positiv feedback, hjälpa, stötta, påminna
 • Fortsätta det kollegiala samarbetet, lyssna på varandra, vara öppna, bidra, ge varandra stöd, tips och råd. Konstruktiv kritik.
 • Stötta andras tankar och idéer, inte skjuta ner nya förslag.
 • Stötta varandra och inte ha prestige i att ta emot stöd. Våga fråga varandra.
 • Dela med sig och samarbeta och ta tillvara varandras kompetenser. Arbeta över klassgränser beroende på kompetens. Arbeta ämnesövergripande.
 • Bibehålla en respektfull och professionell dialog.

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *