Visättraskolans fritidshem – En inblick i den dagliga verksamheten

Att erbjuda en meningsfull, stimulerande och lärande fritidsverksamhet är oerhört viktigt. Som rektor på Visättraskolan har jag förmånen att få arbeta med ett fantastiskt gäng som dagligen gör sitt yttersta för att erbjuda just detta till våra elever. Den dagliga verksamheten leds av Pelin Celepli som är fritidsansvarig, en del i ledningsgruppen på Visättraskolan och from 1 juni närmaste chef för personalen som arbetar på Visättraskolans fritidshem. Jag är oerhört stolt över det arbete som pågår i vår fritidsverksamhet, och mycket handlar det om att vi på Visättraskolan har en stabil personalgrupp som har arbetat ihop under många år. Man har lärt känna varandras styrkor, och utvecklingsmöjligheter och man har lärt sig att utifrån det använda verksamhetens resurser på det absolut bästa sättet. I elevenkäten i början på året fick fritidsverksamheten fantastiska siffror. Siffror som visar på att eleverna är nöjda med fritidshemmet på Visättraskolan.

  Trygghet fritids Lärande fritids Inflytande fritids Nöjdhet fritids
2017 9,4 9,2 9,4 9,5

 

Här kommer ännu ett gästinlägg av Pelin Celepli. I ett tidigare inlägg har hon berättat om sin roll som just fritidsansvarig.

/Semira Vikström #Stoltrektor

 

I detta inlägg vill jag berätta om de aktiviteter vi har på Visättraskolans fritidshem och hur dessa är kopplade till läroplanen.

 

Av Skolinspektionens kvalitetsgranskning av fritidshemmen framgår det att fritidshemsverksamheten mestadels består av den fria leken. Fritidshemmet anses vara den del som ombesörjer barntillsyn av verksamheten, då de flesta fritidshem saknar förutsättningar för att erbjuda en verksamhet där fokus ligger på kvalité och utveckling.

Visättraskolans fritidshem strävar ständigt efter att vara progressivt. Personalen får förutsättningar i form av planeringstid, gemenssamma pedagogiska diskussioner och möjligheten till att reflektera över sina insatser. Det i sin tur bidrar till en verksamhet där barnens behov och intressen står i centrum.

Vikten av organiserade aktiviteter samt fria leken på fritids

På Visättraskolan erbjuder vi alltid vuxenledda aktiviteter utifrån varierande teman. Samtidigt värnar vi om den fria leken som är väsentlig för barnens utveckling. Det är frivilligt att delta på aktiviteterna, men personalen försöker alltid stötta barnen i valet av de olika aktiviteterna. De skapar förutsättningar för spontana lekar, där eleverna får träna på att samverka och finna nya intressen. Aktiviteterna är upplagda efter barnens önskemål, vuxenkompetensen samt kopplade till läroplanen.

Läroplan- verksamhetens mål

Fritidshemmet styrs av olika styrdokument så som Skollagen, Läroplanen, Lgr11 och Allmänna råd för fritidshem.

Fritidshemmets verksamhetsplan utformas utifrån dessa styrdokument. Planen är en del av det systematiska kvalitetsarbetet som utvärderas och revideras kontinuerligt av utvecklingsgruppen för fritids.

Personalen arbetar kontinuerligt med verksamhetsplanens innehåll. En gång i månaden går vi igenom planen på arbetslagmötet där vi diskuterar våra mål, vad som fungerat bra och mindre bra samt vad som ska vidareutvecklas? På så sätt hoppas vi på att få en tydligare bild av uppsatta mål. För att sedan vidareutveckla verksamhetens mål som skall uppnås.

”Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter.

 I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande”.

(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2011-reviderat 2016, s 24).

För oss är vikten av en meningsfull och varierad fritid, en verksamhet där barnen tycker att det är roligt att delta. Barnen erbjuds varierande aktiviteter som är individ- och gruppanpassande.

Nytt för i år är att vi arbetar tematiskt där aktiviteterna på fritids kopplas till skilda teman. Personalen skriver pedagogiska planeringar för att synliggöra verksamhetens mål. Målsättningen är fortsätta att utveckla och införliva temaarbetet i den dagliga verksamheten till nästa läsår.

/Pelin Celepli
Fritidsansvarig Visättraskolan
pelin.celepli@huddinge.se

Pelin Celepli

14 kommentarer

Kommentarrubrik

Dorota

Dorota

Tummen upp för Pelin och övrig fritidspersonal..ska glad över att dottern har börjat på Visättraskolan

Svara

Kommentarrubrik

Pelin

Pelin

Tack Dorota!

Svara

Kommentarrubrik

Sandra

Sandra

Grymt Pelin och bästa fritidsgänget ??

Svara

Kommentarrubrik

Pelin

Pelin

Tack Sandra!

Svara

Kommentarrubrik

Rebecka Holm

Rebecka Holm

Jag är så stolt över att kunna skryta med att jag arbetar på en skola med en sådan fantastiskt bra fritidsverksamhet!

Svara

Kommentarrubrik

Pelin

Pelin

Tack Rebecka!

Svara

Kommentarrubrik

Henrik Bartoldsson

Henrik Bartoldsson

Bästa Pelin med bästa fritidsgänget ✌?️ #stoltkollega

Svara

Kommentarrubrik

Pelin

Pelin

Tack Henrik!

Svara

Kommentarrubrik

Rabia

Rabia

Ni är bäst Pelin och Co ?? Jättebra inlägg ?

Svara

Kommentarrubrik

Pelin

Pelin

Tack Rabia!

Svara

Kommentarrubrik

Jörgen Lif

Jörgen Lif

Klockrent Pelin, vi har kämpat länge och det lönar sig. Stolt kollega på Visättraskolan/ Jörgen Lif

Svara

Kommentarrubrik

Pelin

Pelin

Tack Jörgen! Jag är stolt över den verksamhet vi har idag. Vi har kämpat och lyckats! Tack vare en engagerad personalgrupp och en målinriktad rektor kommer vi fortsätta att utvecklas.

Svara

Kommentarrubrik

Barbro Hanson

Barbro Hanson

Flaggan i topp för Bästa Pelin, med sitt Finaste stjärngäng!? Med kompetens och målmedvetenhet erbjuder ni lustfyllda och utvecklande aktiviteter.... - vilken glädje, trygghet och lycka för barnen!???

Svara

Kommentarrubrik

Pelin

Pelin

Tack Barbro!

Svara

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *