Kollegialt lärande – prioritera och planera!

Att utvecklas och fortbildas på sin arbetsplats är enormt viktigt! Oftast brukar det klagas över bristande ekonomi, men att få utvecklas på sin arbetsplats behöver ju faktiskt inte vara en kostsam historia. Det krävs dock att det finns en ledning som avsätter tid, och att det här med utveckling prioriteras och planeras på ett bra sätt för att det ska kunna komma personalen och verksamheten till gagn.

Det finns hur mycket som helst att ta del av. Gratis föreläsningar på nätet, och det fantastiska utbud som drivna lärare och skolledare  delar med sig av. Det är bara att plocka russinen ur kakan, inspireras, göra om så det passar dig! Men det krävs självklart att du tar ett aktivt ansvar, att du funderar över hur du delar med dig till dina kollegor, hur ofta du besöker dina kollegor, om du bjuder in dina kollegor till din undervisning, hur du kan bidra osv. Vi måste arbeta bort det här med att det bara handlar om att gå på diverse föreläsningar. Missförstå mig inte, givetvis är det viktigt att man får komma iväg för påfyllning utanför arbetsplatsen ibland, men det viktigaste är att få det kollegiala lärandet att fungera på arbetsplatsen. Tänk bara på vilken kompetens och erfarenhet det finns på din egen arbetsplats, och hur mycket vi har att lära av varandra. Det är verkligen värt att fundera över.

Jag själv inspireras på många sätt (ibland kanske för många :)), många intressanta och givande grupper på Facebook, exempelvis, Rastaktivisterna – rasten som aldrig tar slut, får massor med inspiration av mina rektorskollegor i Huddinge, men även av andra skolledare utanför. En som jag gärna följer och inspireras av är Sirkka Persson, rektor på Kringlaskolan i Södertälje och givetvis Anna och Philips lärarpodcast. Stort driv och engagemang med mycket hjärta, sådana personer inspirerar verkligen mig!

Att ges möjligheten att utvecklas är en viktig del i Visättraskolans utvecklingsarbete. Två gånger om året skriver pedagogerna en analys där frågorna kan variera från analys till analys. Den analys lärarna skriver i slutet av höstterminen fokuserar främst på deras arbetssituation och arbetsmiljö, medan den i slutet av läsåret fångar upp läsåret som helhet. Nu i slutet på vårterminen fick pedagogerna även svara på frågan ”Vad är det som gör att DU arbetar på Visättraskolan?”. Utifrån deras svar gjorde jag ett wordle-moln. Där kan vi se att ”utvecklas” är det ord som nämndes oftast. Många av våra lärare ges möjligheten att gå på olika föreläsningar, några har fått åka till BETT, några har genomgått kommunens fantastiska utbildning, ELIT, och vi har i Huddinge kommun något som heter Huddinge visar, men vi har också satsat enormt mycket på det att organisera för att främja det kollegiala lärandet.

Vi ser att det kollegiala lärandet har haft en stor betydelse i det positiva förändringsarbete som skett på Visättraskolan, minskad personalomsättning, förbättrade kunskapsresultat och en ökad likvärdighet, vi drar åt samma håll (dock är det här alltid ett fortsatt utvecklingsområde). Att arbeta kollegialt, lära tillsammans och mötas över gränserna är ett sätt att komma varandra i kollegiet närmare, att ges möjlighet att utvecklas och något som starkt bidrar till en ökad gemenskap och trivsel.

 

 

”Att jobba på Visättraskolan gör mig rikare”

(Lärare utifrån ”Vad är det som gör att  DU arbetar på Visättraskolan?” VT-17)

 

Det är jag tillsammans med biträdande rektor, Dounya Hayyoun, som lägger upp strukturen för det kollegiala lärandet. Strukturen lägger vi upp utifrån målen i vår arbetsplan, och utifrån de synpunkter och önskemål som lämnats in av pedagogerna, bland annat utifrån de analyser de skriver. För mig är arbetet med att styra upp det kollegiala lärandet bland det roligaste arbetet jag har som skolledare. Här ges jag verkligen möjlighet att vara pedagogisk ledare, där jag sedan också på olika sätt kan följa upp och se på vilket sätt det kollegiala lärandet bidrar till verksamhetsutveckling, med en ökad måluppfyllelse.

För att det kollegiala lärandet ska kännas meningsfullt och att det verkligen ska bidra till verksamhetsutveckling, så är det viktigt att man kontinuerligt utvärderar och reviderar arbetssätten. Det får inte bli enformigt, och det är tid som måste planeras väl. Pedagogerna måste känna att det här var tid som var väl spenderad, de har ju annars en hel del annat de kan lägga ner sin tid på! I och med att vi strukturerar upp det kollegiala lärandet på det här sättet, kontinuerligt under hela läsåret, så har vi minimalt med gemensamma aktiviteter (föreläsningar/workshops osv) under studiedagarna. Personligen har jag under mina år som undervisande lärare upplevt att ALLT ska hinnas med under studiedagarna, och att det mer blir en form av korvstoppning. Det är svårt att ta till sig innehållet då huvudet är sprängfyllt med allt det där som man bara måste hinna med och förbereda. Det är bättre att lärarna får förfoga över de här dagarna själva, så de känner sig väl förberedda inför läsårsstart, eller känner att de verkligen är färdiga när det är dags att gå på sommarlov.

Tiden, det är svårt att få tiden att räcka till och då är det viktigt att man också använder den på bästa sätt. Här är det också viktigt att hela tiden utvärdera och revidera vid behov, och det är något vi gör även under pågående läsår om ett sådant behov skulle uppstå. Det är viktigt att inte låsa sig fast, utan att vara flexibel i planeringen.

Vi har tidigare läsår arbetat utifrån att det är jag och Dounya som håller i olika workshops, och då främst utifrån Huddinge kommuns pedagogiska plattform, eller så har förstelärarna på olika sätt förberett olika workshops tillsammans med pedagogerna. Inför nästa läsår har vi tänkt om lite i hur vi ska fortsätta det kollegiala lärandet. Det nya upplägget presenterade jag och Dounya först i samverkansgruppen och därefter till kollegiet. Tidigare har fokus legat på att det är förstelärarna som ska leda många av de workshops som genomförs, men då vi vet att det finns en enorm kompetens och erfarenhet hos många av våra lärare, så ville vi få med hela teamet i genomförandet av det kollegiala lärandet. Likaså upplevde vi inte att arbetslagsmötena bidrog till verksamhetsutveckling i samma utsträckning som de planerade mötena, något som också har uttryckts av flera lärare, så där har vi skurit ner på antalet möten.

Istället för att alla ska arbeta med allt så har vi format olika arbetsgrupper. Jag och Dounya har placerat lärarna i de respektive arbetsgrupperna, och då utgått ifrån kompetens, visat intresse osv. Ingen har bett om att få byta grupp, och det känns roligt! Vi kommer nästa läsår att ha följande arbetsgrupper:

  • PUG – Pedagogisk utvecklingsgrupp
  • ELIT – Entreprenöriellt lärande och IT i undervisningen
  • MATEMATIK
  • FBK – Grupp med fokus på arbetet med nyanlända
  • FSK – Grupp med fokus på arbetet i förskoleklasserna
  • IDROTT & HÄLSA

 

Här kan du ta del av arbetsgruppernas uppdragsbeskrivning.

Rent praktiskt så har vi avsatt tid för gemensamt arbete på måndagar och tisdagar. Vi träffas mellan 15.00–16.30, dvs. 3 timmar/vecka. En bra tid då det inte är allt för sent, och det är en tid som fungerar för att lösa privata saker så som hämtning av barn osv. Strukturen vi har lagt upp är att vi på måndagarna varvar mellan arbetslag, APT och 2x arbetsgrupper. På tisdagarna har vi workshops som leds av förstelärarna, skolledningen, arbetsgrupperna. Här har vi lagt upp ett schema så att alla vet vad som ska hända.

Här kan du ta del av kalendariet för det kollegiala lärandet.

Både utbildning och undervisning ska vila på vetenskaplig grund, och beprövad erfarenhet. Därför fick arbetsgrupperna träffas under våren för att välja ut en eller flera boktitlar som sedan ska genomsyra arbetet i gruppen under läsåret 2017/2018. Arbetsgrupperna väljer också själva hur de ska lägga upp läsningen och hur vi andra ska få återkoppling på det de läst. Arbetsgrupperna kommer under läsåret att hålla i två workshops, skriva minst ett blogginlägg och även genomföra en redovisning under Visättraskolans ”Show and tell” i slutet av läsåret. Det här är som sagt ett helt nytt upplägg, så jag får återkomma längre fram om hur arbetet gick. Ni kommer också kunna följa arbetsgruppernas arbete här i bloggen.

Vi i skolledningen har i år också valt att inkludera en bok i de workshops som vi ska hålla, Helena Kvarnsell, ”Jobba smart”. Det är en lättläst bok som kan kopplas till kommunens pedagogiska plattform och som innehåller många smarta tips på hur man kan effektivisera sin arbetsdag, och där vi tror att det finns utrymme för en hel del samtal och reflektioner kring förtroendefulla relationer, styrdokumenten och hur man ska kunna göra eleverna mer delaktiga.

Hör gärna av er om ni har några synpunkter, frågor och funderingar på detta!

Ha en fortsatt fin sommar! 🙂

/Semira Vikström #Stoltrektor

2 kommentarer

Kommentarrubrik

Henrik Bartoldsson

Henrik Bartoldsson

Vilka fina ord vi personal har lyft fram ??❤️?? Inspirerande att läsa Din text Semira... Ser framemot ännu ett år på Visättraskolan!

Svara

Kommentarrubrik

Sandra

Sandra

Otroligt spännande inför nästa läsår och du har så rätt i att det finns stor kompetens på den egna arbetsplatsen. På en arbetsplats ställer vi oss alltför ofta utanför oss själva och söker kompetensutveckling på annat håll (vilket i sig inte är fel). Synliggöra och uppmärksamma varandra bidrar till så mycket mer inte bara kompetensutveckling utan även en respekt för läraryrket och varandra. Heja!

Svara

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *