Jobba smart – Styrdokument – Att höja kvalitén tillsammans

På Visättraskolan har vi i år intensifierat arbetet med att arbeta ämnesövergripande och då utifrån fastställda teman i samtliga årskurser. Tanken är att vi ska köra samma teman under några läsår (om vi märker att temat har varit lyckat). Genom att ”återanvända” temat kan lärarna använda föregående läsårs tema som grund, vässa till och anpassa utifrån eleverna i deras klass. Vi sparar tid, vi ökar likvärdigheten på skolan och vi skapar goda förutsättningar för att hela tiden kunna finslipa och göra planeringen och därmed undervisningen bättre och bättre.

Våra teman utgår ifrån So- och No-ämnena, och därefter fyller vi på med de ämnen som passar in på ett bra sätt. Det finns inget tvång att delta i temat, men det är givetvis viktigt att var och en funderar om man på något sätt kan koppla det centrala innehållet i ens ämne till temat. Vi har också tillsammans tagit fram lite roliga rubriker till våra teman, detta i ett led att inspirera eleverna. Exempelvis arbetar eleverna i årskurs 4 med vikingatiden, ”Plundrandet av Europa”, och i årskurs 6 ska de efter höstlovet arbeta med temat ”To infinity and beyond!” – Universum.

Att arbeta ämnesövergripande är inte alltid helt enkelt, särskilt inte i de årskurser där vi i högre utsträckning har ämneslärare. Det förutsätter att vi i ledningen skapar förutsättningar, ger lärarna tid för att sitta och planera tillsammans.

Inför det här läsåret har lärarna startat upp planeringsarbetet under föregående vårtermin, och vi avsatte de flesta av studiedagarna i slutet av föregående läsår, och vid läsårsstarten för att planera och förbereda sig inför läsårsstart.

I ett tidigare inlägg har jag berättat om hur jag och biträdande rektor Dounya Hayyoun bland annat har utgått från Helena Kvarnsells bok ”Jobba smart” när vi har planerat det kollegiala lärandet.

Ett viktigt syfte i det kollegiala lärandet har i år varit att öka kvalitén och likvärdigheten i undervisningen. För det arbetet har vi under läsåret avsatt ett visst antal arbetspass. Så här såg två av passen ut, och där fokus har legat på att arbeta med styrdokumenten, och hur vi planerar vår undervisning.

Pass 1 – Reflektion & Diskussion

Det första passet handlade om att reflektera och diskutera utifrån ställda frågor. Här har vi utgått ifrån Helena Kvarnsell ”Jobba smart – Styrdokument” s. 10-26. Kul var också att Helena inför det här passet hade skickat med lärarna på Visättraskolan en personlig hälsning. Uppskattat!

Pass 1 – Planeringar

Dag 2 – Feedback

Jag och Dounya har tidigare gett feedback till några av planeringarna, och nu under höstlovets första studiedag har lärarna suttit i arbetsgrupper för att utifrån ett framtaget protokoll arbeta med att ge varandra feedback. Syftet med arbetet var att synliggöra styrkor och utvecklingsmöjligheter i planeringarna som lärarna sedan kan använda i sitt eget arbete.

Pass 2 – Planeringar

Utvärdering

Utvärdering av det kollegiala lärandet är viktigt. Feedbacken hjälper oss att planera det fortsatta arbetet, och feedbacken har absolut fått oss att revidera och byta spår under årens gång. Oftast brukar vi utvärdera arbetet i vår Facbook-grupp, denna gång använde vi oss också av Padlet, detta då alla skulle ha läst varandras reflektioner innan det sista passet. Arbetet med planeringar och styrdokument har utifrån feedbacken vi fått varit uppskattat. Det ska nu bli spännande att följa upp det fortsatta arbetet med planeringarna för att se om och hur det här arbetet leder till ett fortsatt utvecklingsarbete med ökad kvalitet och likvärdighet.

/Semira Vikström #stoltrektor

 

Exempel på feedback från pass 1
 • Rolig och givande diskussion där vi har varit överens om mycket men även haft en del där vi inte har hållit med varandra- spännande när vi inte alltid tycker lika!
 • Jag tar med mig bekräftelsen att det är tidsbesparande att arbeta ämnesövergripande. Jag tycker att det är viktigt med ett schema som möjliggör detta- vilket vi har!
 • Det sparar mycket tid att använda ”gamla” uppgifter men viktigt att titta igenom och revidera innan man använder igen.
 • Intressant att få ta del av olika bedömningsformer och hur man kan skapa variation på det området. Att få höra hur alla tänker och reflekterar är oerhört givande och utvecklar mig i min yrkesroll. Tips, idéer och inspiration leder till utveckling.
 • Det viktigaste jag tog med mig från boken var att planera ”bakifrån” och låta kunskapskraven styra centralt innehåll och förmågorna.
 • Vi pratade också mycket om att hitta backning i varandra, något som är en självklarhet på Visättra, att be om hjälp med planering, med att hitta det viktiga och att planera så det blir rätt. Temaarbetena är något vi på Visättra kan vara så sjukt stolta över, samplanering som allt som oftast fungerar fint och som är inspirerande för barnen. Vi ges så mycket tid att arbeta och fundera tillsammans för att ge eleverna de bästa temana. Vi sparar tid och vi kan underlätta vår egen bedömningsprocess när fler lärare kan bedöma en och samma uppgift. Jag har också fått upp ögonen för att det kan vara av stor vikt att vara noggrant inläst i de andra ämnena, att ha mer än bara flyktig koll, för att ännu mer svarva samman ämnena i temana. Har jag koll på övriga ämnen kan jag bidra ännu bättre under planeringarna.
 • Det känns så rätt hur vi arbetar tematiskt numera. Jag har arbetat på skolan tämligen många år och vi har prövat olika sätt att arbeta tematiskt, men på det sätt vi arbetar denna höst är inte bara det bästa, utan även både roligt och smart. Gamla uppgifter som utvecklas tack vare tekniken är fantastiskt.
 • När man sitter ner och pratar i mindre grupper väcker det tankar hos en själv.
 • Det är alltid givande att få sitta ner och diskutera med kollegor. Det är bra att få höra hur andra tänker och resonerar kring arbetet. Jag tar med mig mycket från diskussionerna, de väckte många tankar hos mig. Bland annat att komma ihåg den viktiga reflektionen, dels för min egen del men också för elevernas del. Det är lätt att bara gasa på och proppa in kunskaper. Men utan att reflektera och tänka igenom varför man gör som man gör och reflektera kring vad man lärt sig missar man mycket viktigt.
 • Väldigt bra att sitta årskursblandat och ämnesblandat så att det blir ett helhetsperspektiv och inte bara fokus på sin årskurs eller sitt ämne.
 • Trots att vi arbetar med elever i olika åldrar så finns det mycket som är gemensamt i våra tankar kring hur vi planerar vår undervisning och hur vi arbetar med bedömning på olika sätt.
 • Bra diskussionsfrågor och spännande att höra hur olika vi kan tänka. Vissa frågor var lite diffusa och jag håller inte med om det som Helena skriver på s.14.
 • Gamla uppgifter eller planeringar är uppskattade men skolans värld är föränderlig och likaså tekniken. Det som jag gjorde för flera år sedan kan idag göras på mycket roligare sätt tack vare tekniken och mycket för att det finns en stor ”dela kultur” där vi inspireras och utvecklar ”gamla” planeringar till det bättre.
Exempel på feedback från pass 2
 • Otroligt givande att sitta och reflektera tillsammans och framför allt hur vi kunde plocka russinen ur kakan
 • Väldigt givande att jobba med andras planeringar så som eleverna arbetar med kamratbedömning. Roligt att få återkoppling på eget också.
 • Väldigt givande och intressant att få tid och sitta och grotta ner i två planeringar som vi kommer ha nytta av nästa läsår.
 • Roligt också att få feedback på vårt arbete och kunna förändra och förbättra.
 • Fick också sug att arbeta med andra teman i portalen.
 • Behövs en hel del revideringar är dagens konstanterande, även om det fanns mycket som var bra.
 • Viktigt att alla tänker att det är nu vi finlirar och bearbetar våra teman och bör inte förkasta dem om det känns tokigt eller annat!
 • Dagens arbete var lärorikt tycker jag. Fick med mig många goda förslag och exempel, som kommer förenkla för både oss och eleverna.

 

 

 

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *