Förstelärare i entreprenöriellt lärande

Jag heter Rebecka Holm och är klasslärare i 2C på Visättraskolan. Sedan april 2017 är jag även förstelärare i Entreprenöriellt lärande.

För sex år sedan gick jag kursen ELIT (Entreprenöriellt lärande och IT) i Huddinge kommun. Då var det helt nytt för mig med entreprenöriellt lärande och det var svårt att greppa hur jag skulle arbeta för att få min undervisning entreprenöriell. Men ju längre kursen gick så till slut föll polletten ner och jag förstod! Jag hade ju hela tiden haft ett entreprenöriellt förhållningssätt i mig, men det var först nu som jag fick ett tjusigt namn på det (som jag dock hade svårt att uttala). Jag har tidigare låtit mina elever arbeta med uppdrag, lösa problem i grupp och klassen har ofta haft mottagare till sina arbeten. Precis det som det entreprenöriella lärandet handlar om!

 

Skolverket säger så här:

”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer till handling och lösa problem. Eleven ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang.”

(LGR11, kapitel 1 s. 9)

 

Förra året fick jag möjlighet att gå fortsättningskursen, ELIT 2.0 tillsammans med min kollega Rabia Celik. Jag hade då chansen att fördjupa mig i entreprenöriellt lärande och tid för att diskutera och planera ett par entreprenöriella teman. I samband med detta sökte Visättraskolan en förstelärare i Entreprenöriellt lärande. Jag tvekade först om jag skulle söka samtidigt som jag tyckte att uppdraget lät väldigt spännande. Jag såg det som en chans att själv få utvecklas och testa något nytt samtidigt som jag fick chansen att inspirera mina kollegor att utveckla sin undervisning.

 

Mitt uppdrag

Det här läsåret har jag 20 % nedsatt i undervisningstid förlagt under tisdagar. Detta gör det lätt för mig att boka in t.ex. klassrumsbesök eller andra handledningar.

Mitt uppdrag består av ett par olika delar:

 

Klassrumsbesök/ Handledning

En av de roligaste delarna i mitt uppdrag är att göra klassrumsbesök. Mina kollegor får boka in en tid då de vill att jag kommer och är med en lektion. Antingen kommer jag och tittar när de arbetar entreprenöriellt med sin klass, eller så kommer jag och tittar och ger förslag hur man skulle kunna twista till undervisningen för att göra den mer entreprenöriell. Efter varje besök ger jag feedback per mail där jag skriver vad jag har sett, vad som har varit bra och så ger jag ett par tips och idéer som jag vill ska väcka nya tankar hos mina kollegor.

Jag läser även igenom de pedagogiska planeringarna som ligger på Visättraskolans kunskapsportal. Efter att jag har läst lämnar jag återigen feedback på mail och ger tips och idéer. Ligger planeringarna uppe innan temat startar igång så har jag också tid att hinna väcka nya tankar innan arbetet startar, t.ex. vem kan vara mottagare för arbetet? Kan man lyfta in närings- och arbetslivet naturligt?

 

Workshop

På måndagar och tisdagar är det ett rullande scheman med olika möten för lärarna på Visättraskolan. Två tisdagar under hösttermin har jag hållit i workshops för mina kollegor. Nervöst, absolut, men också väldigt roligt! Under dessa workshops har jag pratat om vad entreprenöriellt lärande är, inspirerat genom att ge tips som kan appliceras på flera olika teman och arbetsområden och låtit mina kollegor få tid att diskutera hur de ser på entreprenöriellt lärande och hur de låter sina elever träna på de entreprenöriella kompetenserna. För jag tror ju att många av mina kollegor redan arbetar entreprenöriellt idag, men att de behöver få upp ögonen för vad det verkligen innebär och få, precis som jag fick för sex år sedan, en aha-upplevelse att man redan arbetar entreprenöriellt men även få hjälp att utveckla tänket.

ELIT-gruppen

Tillsammans med försteläraren i IT, Jimmy Askelius, leder vi ELIT- gruppen (entreprenöriellt lärande och it). I gruppen har vi bl.a. planerat för workshops (läs mer om en av dem här) och läst gemensam litteratur för att få en samsyn på entreprenöriellt lärande och hur det kan kombineras med IT. Under vårterminen kommer vi tillsammans planera entreprenöriella uppdrag som kombineras med IT kopplade till varje tema i kunskapsportalen. Detta kommer medföra att entreprenöriellt lärande följer som en röd tråd genom elevernas hela skolgång på Visättraskolan F-6.

 

SYV

En annan del i mitt uppdrag är att utgå från Huddinge kommuns strategidokument för SYV (studie- och yrkesvägledning) och planera för elevens val.

Redan från årskurs ett ska eleverna få möjlighet att:

 • Granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden.
 • Ha inblick i närsamhället och dess arbete, förenings- och kulturliv.
 • Ha kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder.

 

Ett steg i att öppna upp skolan mot omvärlden och världen full av arbeten och yrken är att eleverna ska få möta olika yrken och arbetsplatser under sin skolgång. Jag kommer berätta mer om detta arbete i kommande blogginlägg.

 

Det är spännande att arbeta utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt där vi utgår från elevernas eget intresse för att på så sätt öka deras motivation men är det möjlighet att kombinera detta med läroplanens kunskapskrav? Låt oss titta på de entreprenöriella kompetenserna som vi genom detta arbete ska främja:

 

 • Initiativtagande
 • Ansvarstagande
 • Att omsätta idéer till handling
 • Nyfikenhet
 • Självtillit
 • Kreativitet
 • Mod att ta risker
 • Att fatta beslut
 • Att kommunicera
 • Att samarbeta
 • Tillvarata möjligheter och förändringar
 • Utveckla och skapa värden

(Källa: OECD, Organisation for Economic Cooperation and Development)

 

Om vi nu går tillbaka till början av mitt inlägg och återigen läser vad Skolverket skriver så ser vi snabbt att entreprenöriellt lärande och läroplanen till stor del går hand i hand!

 

Första året

Nu har jag varit förstelärare i entreprenöriellt lärande i snart ett år, ett år som har varit både roligt och utmanande. Roligt då det verkar som att de flesta av mina kollegor tycker att entrepenöriellt lärande är spännande så de är väldigt positiva till arbetet men även utmanande då det gäller att få med alla på tåget och få alla att förstå hur man kan arbeta entreprenöriellt. Under året har jag även haft tid för att läsa litteratur om entreprenöriellt lärande t.ex. om hur man kan utveckla fritidsverksamheten och få in ännu mer entreprenöriellt lärande där.

Nu blir nästa steg att få ihop en ”uppdragsbank” tillsammans med ELIT-gruppen som ska uppmuntra till ett entreprenöriellt förhållningssätt, där IT används kopplas in och där eleverna når ut och bjuder in omvärlden.

 

Läs gärna mer om mitt dagliga arbete med min klass här.

/Rebecka Holm

4 kommentarer

Kommentarrubrik

Semira Vikström #stoltrektor

Semira Vikström #stoltrektor

Vilket bra inlägg Rebecka! Du har verkligen bidragit till att sätta det entreprenöriella perspektivet på kartan. Det blev extra tydligt i lärarnas analyser i vilka de beskrev hur de arbetar och hur de har inspirerats av dina workshops. Många vill ha mer! Du har verkligen hunnit med mycket på så kort tid, ser fram emot vad som kommer framöver! Heja dig!

Svara

Kommentarrubrik

Sandra

Sandra

Du gör ett kanonjobb som förstelärare och ger väldigt bra feedback vid lektionsbesök. Utmaningen hos mig är att komma ut i näringslivet mer och där har du massor av idéer. Tack för din grymma insats!

Svara

Kommentarrubrik

Erik Hall

Erik Hall

Vilket bra inlägg och vad inspirerande det är att läsa om ditt arbete Rebecka!

Svara

Kommentarrubrik

Jimmy

Jimmy

Rebecka, Rebecka, Rebecka... Vi är så glada över att du är hos oss! Du sprider en fantastiskt positiv & härlig energi och gör ett så bra arbete. Tack för att du delar med dig.

Svara

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *