Ett år tillsammans med förskoleklassen!

På Visättraskolan finns det två stycken förskoleklasser med totalt 58 elever. Majoriteten av eleverna har ett annat modersmål och flera är nyanlända. Eleverna kommer från olika förskolor runt om i Huddinge kommun. I varje klass arbetar två lärare och en resurs som även arbetar på fritids. Vi lärare har ferietjänster och har den största delen av vår tid förlagd i förskoleklasserna. Lärarna följer varje dag med till fritids för en kort överlämning för att skapa en trygg övergång mellan de olika verksamheterna.

Syftet med vår arbetsgrupp är att skapa en likvärdig grund för förskoleklasserna när det gäller gemensamma teman, bedömningsstöd, utvecklingssamtal, IUP:er.

Äntligen har förskoleklassen börjat synas genom att vi har fått en egen del i läroplanen. Vi ser framemot att förskoleklasserna from augusti 2018 kommer att bli obligatoriskt. Detta kommer att gynna förskoleklasserna, vi får en högre status och undervisningen blir mer betydelsefull och alla elever får samma rätt till utbildning.

Innan vi fick en egen del i läroplanen med ett centralt innehåll har vi tittat och anpassat vår undervisning utifrån målen i 3:an.
Den nya läroplanen har underlättat vår planering och undervisning. Eftersom den är alldeles ny, så har det tagit tid att sätta sig in i den. Vi har tittat på det centrala innehållet och har tillsammans resonerat om hur vi ska tolka innehållet. Utifrån våra diskussioner har vi tolkat hur det centrala innehållet ska utformas.

Under höstterminen har vi lärare fått gå på flera utbildningar, det har varit otroligt viktigt att vi alla har fått gått på samma utbildning samtidigt. Det har gynnat vårt arbete kring förskoleklassens innehåll, att vi tillsammans kunnat diskutera och lyfta olika tankar. Grunden är att vi i förskoleklasserna ska ha lika innehåll, men att vi kan forma våra verksamheter utifrån våra olika kompetenser.
Det har varit lätt att inspireras och dras med i att ”det här måste vi göra”. Även här var det viktigt att landa, diskutera och tänka efter vad som skulle passa oss och vår verksamhet. Vi insåg att allt inte kunde sättas i verket hur bra vi än tyckte att det var.
Vi har även varit på Natur och Kultur och fått inspiration av nytt material. I förskoleklasserna arbetar vi med Bornholm och Lyckostjärnan. Efter föreläsningen på läromedelsföretaget valde vi även att börja arbeta med PULS Förskoleklass – Samhälle, Natur och teknik.

Alla föreläsningar och material har även gett oss inspiration i valet av gemensamma teman för oss i förskoleklasserna.
Vid skolstart får eleverna träffa skolans speciallärare och göra en Bornholmskartläggning i läs och skrivutveckling. Vi lärare har kartlagt eleverna i deras bokstavs- och läsutveckling samt matematikutveckling. För att göra eleverna medvetna om sitt eget lärande har vi utifrån kartläggningarna gjort individanpassade grupper.

Genom åren har vi arbetat med flera olika kartläggningsmaterial i svenska och matematik, men vi har saknat ett material som på ett tydligt sätt synliggör för eleverna vad de kan och vilka förmågor de behöver utveckla. Vi har även känt att det varit godtyckligt vad vi vill att eleverna ska kunna och ha med sig när de börjar i ettan.
Vi har sett att det funnits ett behov av att synliggöra elevernas lärande och att öka deras delaktighet under utvecklingssamtalen. Vi har letat på nätet, men det har varit svårt att hitta material som varit riktat mot förskoleklass. Efter mycket sökande så hittade vi ett material från Beta pedagogerna som vi kunde utgå ifrån. Materialet är uppbyggt med bilder utifrån de olika förmågor som är kopplade till de fem ämnesområdena i läroplanen. För att materialet ska passa vår verksamhet, har vi omarbetat det.

För att följa med i sin egen utveckling har eleverna fått pappersmaterialet från Beta- pedagogen, och har allt eftersom de utvecklats fått färglägga sina förmågor. Detta har gjort att det blivit väldigt tydligt för både elever, lärare och vårdnadshavare under utvecklingssamtalen.

Vi har kommit en bra bit på väg men det är fortfarande ett pågående utvecklingsarbete både när det gäller materialets innehåll, utformning och hur det ska fungera i praktiken.

Med detta arbete vill vi ge eleverna den bästa grunden och förutsättningarna för fortsatt kunskap, trygghet och trivsel i de högre årskurserna.

/Jessica, Lina, Ann Katrin & Sarah

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *