Skolstart och nya uppdrag

Eleverna har välkomnats till ett nytt läsår och för mig innebär detta också en nystart. Efter en skön ”hemester” som bara flög iväg så är jag redo för hösten och att kavla upp ärmarna igen. I och med detta inlägg vill jag presentera mig själv och vad mitt uppdrag på skolan är för detta läsår samt min bakgrund.

Vem är jag?

Mitt namn är Sandra Grängstedt och jag arbetar på Visättraskolan. Jag är 36 år gammal och har varit verksam lärare i hela tio år den här hösten. Otroligt vad tiden springer iväg! Examen genomfördes 2007. Jag fick först jobb som fritidspedagog i en förskoleklass. 2010 fick jag en lärartjänst söder om Stockholm. Mitt arbete startade i en årskurs etta. Jag kom till Visättraskolan 2013 och där fick jag möjligheten att bli förstelärare i språkutveckling.

Jag har på Visättraskolan getts möjlighet att arbeta med större breddning inom området språkutveckling och pedagogiskt arbete där jag stöttar elever och personal i arbetet med läsning och i hur vi arbetar språkutvecklande. Nytt tillägg för i år är att jag kommer göra en kartläggning av verksamheten utifrån det språkutvecklande arbetet som ska ingå som underlag i det systematiska kvalitetsarbete samt via ULF (Utvecklande, Lärande, Forskning) som är en nationell försöksverksamhet kring praktiknära forskning som pågår 2017-2021 som jag kommer att berätta mer om i kommande inlägg. Jag och biträdande rektor Dounya Hayyoun har arbetat på ett observationsschema för språkutvecklande undervisning som har sin utgångspunkt i vad som kallas ”SIOP-schemat”, schemat är i grunden utvecklat av amerikanska forskare i samarbete med amerikanska lärare som är spjutspetsar i sitt område. Detta observationsschema blir grunden för en analys av verksamhetens språkutvecklande arbete, både styrkor och utvecklingsmöjligheter. Visättraskolan är en skola med mångfald och undervisningen är i stort behov av att genomsyras dagligen av ett språkutvecklande arbetssätt. Vi har kommit långt i det språkutvecklande arbetet på lektionerna. Vi behöver nu i ännu högre utsträckning synliggöra det arbete som görs och analysera hur vi kan utvecklas vidare för att få eleverna att nå så långt som möjligt.

I mitt uppdrag ingår jag även i elevhälsoteamet och ska fungera bl.a. som ett stöd för lärarna i arbetet med kartläggningar, USS:ar (utredning om särskilt stöd), undervisningens upplägg, individuella anpassningar, bedömningsstöd och ge återkoppling på ämnesplaneringarna i alla årskurser.

Läsning och läsförståelse är en viktig del i mitt arbete. Vi har ett skolbibliotek där det även finns klassuppsättningar av skönlitteratur som är kopplade till majoriteten av de tematiska ämnesplaneringar på skolan. Det är viktigt att stötta lärarna i deras arbete med skönlitteratur via exempelvis boksamtal. Vi genomför även legilexi i åldrarna 1-4 där jag stöttar lärarna med genomförande och analys av resultat. I åk 5 genomförs LÄST och DLS som mäter läs- och skrivförmågan. I åk 3 och 6 genomförs nationella prov där jag utifrån behov stöttar vid genomförandet och vid bedömning.


I mitt arbete ingår även att planera och genomföra workshops för övriga lärare. Det har jag gjort tidigare i mitt arbete som förstelärare men har haft ett uppehåll och nu är jag tillbaka. Detta är något jag brinner för och tycker är otroligt roligt!

Det är ett gediget arbete att se fram emot det här läsåret. Jag tror det kommer bli ett bra år trots att vi har Corona hängandes över oss, detta utmanar vårt arbete på flera plan både positivt och negativt. Mitt mål är att jag löpande kommer göra inlägg om olika delar i mitt arbete alltifrån pedagogiskt arbete, lyfta goda exempel till att synliggöra forskning och reda ut hur man kan och bör arbeta utifrån diverse utmaningar i vårt spännande arbete som pedagoger.

Tills dess… tänk på att hålla avståndet, tvätta händerna och kom ihåg att ert arbete är betydelsefullt varje dag.

/Sandra

 

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *