Känner mig stolt!

Så har ännu ett läsår med oss på Visättraskolan passerat och vilket fantastiskt läsår vi har haft!

Vi startade upp läsåret med Visättraskolans dag, där vi hade Samir och Viktor på besök, kan nog inte bli en bättre start än så. Vårterminen inleddes med att vi hade en vinnare och en finalist i ”Årets pedagog”, Pelin Celepli var en väl värdig finalist och Henrik Bartoldsson en väl värdig vinnare. Det var den bästa starten på vårterminen och på 2016!

Vi har under läsåret fått ordentlig fart på våra sociala medier där det nu är över 800 som följer oss på Instagram och Facebook. Jätteroligt! Vi har nu också startat upp och i många fall kommit igång ordentligt med klassbloggarna, vilka nästa läsår ska fungera som lärarnas huvudsakliga informationskanal.

Vårt arbete har bland annat uppmärksammats i Södra sidan, P4, och senast i UR Lärlabbet. Vi har startat vår egen filmserie där vi vill bidra till dagens negativa debatt om skolan med positiva inslag, ”Visättraskolan – En helt (o)vanlig skola” som har fått mycket uppmärksamhet. Det händer mycket bra saker i dagens skolor, därför är det viktigt att också skildra det som är positivt, det negativa får idag tyvärr för mycket utrymme i media.

Mod, omtänksamhet, driv och mångfald

Mod, omtänksamhet, driv och mångfald – Huddinge kommuns kärnvärden. Kärnvärden som jag personligen känner passar in på Visättraskolans verksamhet. Tänker att det är svårt att hitta en verksamhet med personal som visar ett större mod, omtänksamhet och driv som personalen på Visättraskolan gör. Dessutom i en verksamhet med stor mångfald, där vi tillåts att vara olika, tänka nytt och att man berikar varandra på ett alldeles fantastiskt sätt.

Det låter klyschigt, men som ledare är man aldrig bättre än den personal som man har under sig. Med andra ord kan man inte lyckas göra förändringar eller utveckla en verksamhet om man som ledare inte har en kompetent och modig personalgrupp. Det finns det på Visättraskolan. För det har hänt mycket på skolan. Vi har givetvis massor att utveckla och förbättra, men vi är på god väg! Det största kvittot att vi kör på i rätt riktning för mig som skolledare är låg personalomsättning, goda resultat på medarbetarenkäten, elever som visar och säger att de trivs, elever som tjatar om att de vill att vi ska bli en F-9- skola, föräldrar som stannar upp, tackar eller som skickar rader som dessa:

Tack för det enormt stora positiva arbete till det bättre, som du lagt ner i Visättraskolan sen du kom dit som rektor! Givetvis tillsammans med din personal. Men det krävs en bra ledning för att det ska bli ett långvarigt bra resultat! Så ser jag på det i alla fall. Det är en så enorm stor skillnad på kvalitet och engagemang mot tidigare i Visättraskolan.

Så glad man blir! Det ger en verkligen fortsatt motivation, för precis som att jag som skolledare ska elda på och entusiasmera skolans personal, så behöver jag det samma och det här är verkligen den eld som behövs.

 

Utmaningar

Det börjar bli fullt

Visättraskolan växer så det knakar. Vi har gått från att höstterminen 2013 ha 250 elever till att idag ha närmare 350 stycken elever. Nästa läsår kommer vi ha treparallelligt i årskurs 1, och för första gången på flera år ha två klasser i årskurs 6. Det är självklart jätteroligt att fler väljer vår skola, och det skapar också möjligheter för oss rent organisatoriskt. Men nu kommer vi inte kunna öka antalet klasser, det är stopp nu. Finns inga lokaler att använda, och vi får allt svårare att fylla på i de befintliga klasserna då matsalen börjar bli full. Efter nyår kommer man att börja flytta in i de nybyggda lägenheterna i Visättra, vi kommer att ha svårt att ta emot alla nya barn som flyttar in. Vi får se hur man kommer planera för detta i kommunen, vi väntar också på besked om när det är dags för att starta igång renoveringen av skolgården.

Nyanlända

Vi har under hela läsåret tagit emot många nyanlända elever och har haft stora grupper i våra två förberedelseklasser. Det har varit en stor in- och utflyttning, och i slutet av läsåret hade vi totalt 42 elever i våra förberedelseklasser. 108 av Visättraskolans elever definieras i den nya skollagen som nyanlända.

Med nyanländ ska avses en person som har varit bosatt utomlands och som nu är bosatt i landet eller ska anses vara bosatt i landet och som har påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start det kalenderår då personen fyller sju år.
En person ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet.

Vi har som ambition- och organiserar för att nyanlända elever redan från början ska få undervisning i samtliga ämnen, vilket också innebär att de ska bedömas i samtliga ämnen, oavsett hur kort tid de varit Sverige och fått undervisning i svensk skola. Många elever har börjat hos oss löpande under hela läsåret och det faller sig naturligt att de här eleverna inte har uppnått målen i samtliga ämnen. En ytterligare aspekt är att det i många fall är svårt att få tillräcklig studiehandledningstid eller någon studiehandledning alls på alla elevernas modersmål. Flera elever saknar skolbakgrund eller har fått göra långa uppehåll i sin skolgång p.g.a. krig och oroligheter. För dessa elever är studiehandledning såklart en hjälp, men av naturliga skäl har de svårt att uppnå de ämneskunskaper som behövs, på den korta tiden de gått i vår skola, för att de ska räknas ha uppnått kunskapskraven – även med studiehandledning. En enorm utmaning för verksamheten i stort. Det är dock viktigt att lyfta att vi på Visättraskolan genom åren varit framgångsrika i arbetet med våra nyanlända elever. Vi har höga förväntningar på dem och på längre sikt känner vi stor tillförsikt till att även våra allra mest nyanlända elever ska lyckas med sina studier. Som gott exempel kan nämnas att vi har tre elever som nu går ut årskurs 6 som har varit i Sverige under två år och som nått meritvärden på närmare 280 poäng, samt att de tre eleverna som tillhör åk 6 och går i förberedelseklassen tar med sig ett meritvärde på 178,3 poäng efter bara något läsår i Sverige. Fantastiska prestationer!

Titta gärna på det tredje avsnitt i vår serie, Visättraskolan – En helt (o)vanlig skola som handlar om Tinas fantastiska arbete i en av våra förberedelseklasser.

Matematik – utökad timplan så där i sista sekunden

Regeringen slängde ju hastigt och lustigt till oss den här lilla kurvbollen så här i slutet av läsåret, en utökad timplan i matematik för årskurs 4-6 som då skulle börja gälla redan nästa läsår. Jag hade möjligheten att stuva om lite i verksamheten, och fick det att gå ihop på ett bra sätt, men jag kan förstå att större skolor nu står inför stora utmaningar. Sen måste man ju verkligen fundera över om kvantitet är lösningen, det handlar väl ändå om att eleverna ska erbjudas kvalitet. Att slänga till oss sådana här förändringar i sista sekunden genererar sällan kvalitet, utan då blir det risk för att man tar till hafsiga lösningar för att följa de lagbeslut som fattats. Sen är nästa fråga hur man ens ska hitta behöriga mattelärare idag. Men, det här är ett helt annat inlägg, i det här inlägget vill jag vara positiv! 🙂

Avslutningsvis

Avslutningsvis vill jag lägga in några av de rader jag skrev till personalen på Visättraskolan. Några gemensamma rader innan jag tackade var och en med några individuella rader, sammanlagt en så där 15 sidor. Helt klart värda varje minut! Tänker att de här raderna kan fungera för vilken verksamhet som helst.

Så var det ju det här med kugghjulet. För att vi ska fortsätta på denna fantastiska utvecklingsresa så är det viktigt att inte ta varandra eller verksamheten för givet, att komma ihåg att vi alla är olika, och acceptera och respektera varandras olikheter. Det är också viktigt att vi visar uppskattning för det vi faktiskt har, och för varandra. Våga ha högt i tak och prata med varandra. Vi måste visa att vi vill varandra väl och visa hur viktiga vi alla är för att den här skolan ska fortsätta att verka och utvecklas på samma fina sätt som vi gör nu. Var stolta över er själva och era kollegor, vi gör det här tillsammans!

Jag är otroligt stolt över vår fina verksamhet. Vi går in i ett läsår med få förändringar i personalen, vilket skapar trygghet och möjlighet till fortsatt utveckling. Vi har på riktigt världens bästa jobb och världens bästa elever.

 

Nu ska vi ladda batterierna!

Ha nu en fantastisk semester, för det har du förtjänat! 🙂

Vi ses nästa läsår, och håll utkik efter Visättraskolan!

/Semira Vikström #stoltrektor

 

 


Att göra positiva och varaktiga förändringar

I och med den nya föreskriften AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö så är arbetsmiljön i större fokus än på länge. Viktigt så klart, vi alla vill ju ha en bra arbetsmiljö! I det har inlägget tänkte jag skriva lite om hur vi har arbetat med att förbättra arbetsmiljön för personalen på Visättraskolan. Syftet med inlägget är att visa på att det går att göra positiva och varaktiga förändringar.

Uppdraget

När jag började på Visättraskolan hösten 2013, fick jag ett tydligt uppdrag, eller egentligen flera, från den dåvarande grundskolechefen. Förbättra arbetsmiljön hos både elever och personal, öka måluppfyllelsen och få skolans ekonomi i balans. Till en början arbetade jag ensam som skolledare då hela ledningsgruppen på skolan hade slutat.

Jag vill vara tydlig med att Visättraskolan precis som många andra skolor av olika orsaker har upp och nedgångar.

Vårterminen 2013 hamnade medarbetarenkätsresultatet för Visättraskolan i botten med prestationsnivån 60,6, dvs. det var mestadels röda siffror, siffror som bland annat pekade på en väldigt hög arbetsrelaterad utmattning och ett dåligt socialt klimat. Med andra ord fanns här inte någon förändringskraft. Många elever kände sig otrygga, personal trivdes inte, föräldrar var missnöjda och resultaten var låga. Det här var siffror som jag fick med mig när jag tillträdde tjänsten som rektor på skolan.

2013

Förbereda för förändringsarbetet – lära känna organisationen

Det första jag gjorde när jag tillträdde som ny rektor på skolan var att be personalen skriva ett brev till mig. Det var ett sätt för mig att lära känna min blivande personalgrupp lite bättre, se alla, få veta vilka styrkor de såg i verksamheten, och framför allt att se vilka utvecklingsmöjligheter som fanns. Personalen fick också i brevet skriva vilka förväntningar de hade på mig som rektor. Det här berättade jag om i det första inlägget jag skrev i denna blogg.

Innan jag träffade personalen för första gången så hade jag också tagit del av gamla samverkansprotokoll och resultat från andra enkäter som genomförts.

Jag insåg väldigt snabbt att det på Visättraskolan fanns en otrolig kompetens, och att det handlade om att få personalen att växa och trivas i sitt uppdrag.

Mycket satt i väggarna, och det var viktigt att starta om och att omstarten skulle kännas ordentligt för att det skulle leda till en positiv förändring.

Med personalens brev, samverkansprotokollen och enkätresultat som bakgrund började jag planera för diverse förändringar. Genom att personalen hade skrivit till mig, så hade de fått vara med att lyfta fram sina synpunkter och funderingar. Det behövde hända saker och det snabbt.

Struktur

Först och främst handlade det om att bygga upp en ny och tydlig struktur. Några saker som gjordes var att ändra så att vi fick uppdelade raster mellan stadierna, fler rastvärdar som höll sig på specifika områden för att täcka upp hela skolgården, hemklassrum istället för ämnesrum. Det var små enklare åtgärder som gjorde att det lade sig ett lugn över verksamheten. Klassresurserna var i första hand ute på rasterna, lärarna hade och har någon rastvakt i veckan då jag anser att det är viktigt att träffa eleverna i andra sammanhang än bara i klassrumssituationer (även raster är lärande). Eftersom dessa förändringar ledde till ett lugn kunde lärarna börja lägga sin tid på att fokusera på sitt huvuduppdrag, undervisning, istället för att lägga tid på att lösa ständiga konflikter och skriva diverse incidentrapporter.

förväntningar 2013

Till en början blev det lite ångvält över det hela, men personalen var positiva och visade en entusiasm för det nya. Helt klart kunde några tycka att beslut kunde fattas för fort, men ibland går det inte att analysera och stöta och blöta varje beslut. Jag brukar säga att vi kör, och så utvärderar vi sen. Blir det galet, så gör vi om och provar igen. Det är inte hela världen om det blir fel!  Jag har förstått att många var så positiva eftersom de kände sig sedda och lyssnade på redan från början. De förstod att förändringarna som genomfördes gjordes utifrån deras synpunkter som de framfört som förändringsbehov i sina brev. Förändringarna kändes därför meningsfulla, hanterbara och begripliga.

Vad gäller strukturen så har det tagits fram rutiner för det mesta, checklistor som ska stötta upp i stressiga perioder som vid skolstart och läsårsavslutningen. Strukturen och de tydliga ramarna har varit viktiga i förändringsarbetet. Friheten och det egna ansvaret inom ramarna är stort, alla vet vad som gäller, vilka förväntningar som finns och personalen förväntar sig att man ställer höga krav.

Det här var absolut nödvändiga förändringar för Visättraskolan. Ökad trivsel, ökad glädje. Det var viktigt att alla på skolan, personalen, eleverna och föräldrarna skulle börja känna sig stolta över att vara en del av Visättraskolan. Stort fokus har därför varit att på olika sätt bygga upp en ”Visättra-anda” som genomsyras av kärnvärdena mångfald, driv, omtänksamhet och mod.

Att växa med ansvar, förtroende och förväntningar

Vårterminen 2014, då jag bara hade arbetat i en termin så genomfördes medarbetarenkäten igen. Då låg prestationsnivån på 88,3, en av de bästa siffrorna i Huddinge kommun. Fantastiskt roligt så klart, men samtidigt inte oväntat då resultaten föregående år var så låga och personalen visat en tydlig entusiasm för det som hände på skolan. 2015 låg resultatet på 88,0. Nu inför våren 2016 tänkte jag att smekmånaden borde vara över och att resultatet skulle sjunka, frågan vara bara med hur mycket. Jag blev otroligt glad då jag såg att resultatet låg på 87,8 dvs. en knappt märkbar förändring. Hela 98 % av personalen deltog i medarbetarenkäten. KUL!

2016På två år har elevunderlaget ökat med närmare 40 %, från 250 elever höstterminen 2013 till 350 elever vårterminen 2016. Eleverna väljer inte längre bort Visättraskolan i lika hög utsträckning, vilket är det bästa kvittot. Ett annat kvitto under det här arbetet har varit det resultat vi fick i Skolenkäten som Skolinspektionen genomförde under vårterminen 2015.

Enkätresultat – Vårdnadshavarna

Enkätresultat – Pedagogisk personal

Viktiga bitar är att som skolledare låta sina anställda få växa och få ta ansvar, skapa förutsättningar för att alla ska kunna utföra sitt uppdrag, skapa tillfällen där personalen ges möjlighet att uttrycka sig enskilt om sin arbetssituation. Vi arbetar mycket med det systematiska kvalitetsarbetet. Likaså det systematiska arbetsmiljöarbetet måste ha en plats i det dagliga arbetet. Arbetsmiljöarbetet är otroligt omfattande och har man inte en struktur på hur man ska arbeta och varför, så finns det en risk att man missar många viktiga delar. Här kan du ta del av vårt årshjul. Det här gäller för nästa läsår.

Stolt rektor

Jag är riktigt stolt över att vi lyckats göra den här förändringen och jag är otroligt stolt över skolans personal och den verksamhet vi har på Visättraskolan idag! Med en personalomsättning som på några år har minskat med närmare 70 %, har vi skapat en stabilitet och goda förutsättningar för en ökad utveckling och vi utvecklas tillsammans hela tiden. Visättraskolan är ett gediget kugghjul där alla, oavsett roll på skolan, är lika viktiga. Jag som rektor är ledaren som håller i alla trådar och ”bara” ser till att kugghjulet rullar på.

Jag som rektor är ledaren som håller i alla trådar. Till min hjälp har jag en sammansvetsad ledningsgrupp som alla är bra på just sina områden, pedagogiskt utvecklingsarbete, elevhälsa, ekonomi, fritidshemmet och IT.

Viktigast av allt, den här förändringen hade aldrig varit möjlig om inte personalen hade vågat hoppa på tåget! Alla hängde med, och de åkte tillsammans hela vägen. Eller rättare sagt, en bra bit på vägen. Vi har mycket kvar att göra, så länge inte alla elever uppnår målen i alla ämnen, eller så länge alla elever inte känner sig trygga, eller att vi ligger på hundra procent i medarbetarenkäten så är det bara att ånga vidare!

🙂

Semira Vikström #stoltrektor