Att göra det svåra något enklare – Elevhälsokonferens

Hej!

Här kan ni ta del av den presentation som vi har använt oss av i vår föreläsning om vårt arbete med en prioriterad elevhälsa. I kommentarsfältet kan ni ställa frågor, lämna kommentarer och synpunkter. Vi hoppas att ni efter föreläsningen känner er inspirerade och har fått med er nya tankar och uppslag som ni kan ta med er hem.

Tack för att ni lyssnade! 🙂

/Semira Vikström & Erik Hall

Presentation


Att höja skolans elevhälsokompetens

Under föregående läsår genomförde vi i elevhälsoteamet på Visättraskolan Specialpedagogiska skolmyndighetens fortbildning ”Att höja skolans elevhälsokompetens”. En utbildning som ska bidra till en fördjupad diskussion och vidareutveckling inom det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. En enligt oss mycket bra fortbildning, som vi verkligen rekommenderar. Visättraskolan blev efter avslutat utbildning inbjudna till att delta på SPSM dialogkonferens i Stockholm med fokus på elevhälsokompetens. Likaså kom SPSM hit till skolan i höstas för att göra ett reportage om vårt elevhälsoarbete, något som finns att läsa i deras tidning ”Lika värde”.

Här nedan berättar Erik om konferensen.

/Semira Vikström #Stoltrektor

lika värde

”Att höja skolans elevhälsokompetens”

Jag och skolsköterska Norma Bento var inbjudna att delta i en paneldiskussion tillsammans med Täby friskola på Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) dialogkonferens ”Att höja skolans elevhälsokompetens”. Syftet med vårt deltagande i paneldiskussionen var att SPSM ville lyfta goda exempel på skolors elevhälsoarbete och på så sätt inspirera andra elevhälsoteam i deras utvecklingsarbete.

På konferensen fick vi träffa många engagerade och kunniga elevhälsoarbetare som delade sina erfarenheter av elevhälsoarbete. Det var inspirerande och lärorikt att tillsammans med andra elevhälsopersonal diskutera hur vi som elevhälsa tar tillvara på varandras kunskaper och erfarenheter.

Under paneldiskussionen fick jag och Norma bland annat möjlighet att berätta om vilka faktorer som vi ser som framgångsfaktorer hos oss på Visättraskolan och vi fick också tillfälle till att berätta om hur vi organiserar elevhälsan och hur vi arbetar med elevhälsoutveckling.

Framgångsfaktorer för oss på Visättraskolan har varit att skolans rektor visat att elevhälsan är viktig och att den ska prioriteras lika högt som skolans kunskapsmål, betydelsen av rektorns prioritering av elevhälsan var även en viktig faktor som lyftes fram i många av de diskussioner som vi deltog i under dagen. Visättraskolans vision bygger kring ledorden kunskap, trygghet och trivsel. Våra ledord anser jag förmedlar skolans syn att en elev måste må bra för att kunna lära sig så mycket som möjligt.

Ytterligare en viktig faktor i vårt arbete kring elevernas mående är att vi i elevhälsan vet tydligt vad var och en av oss kan bidra med i arbetet med våra elever och att vi är bra på att använda oss av varandras olika perspektiv på elevernas skolsituation.

Inom elevhälsan på skolan och i skolledningen har vi arbetat konsekvent med att vi på skolan ska utgå från elevernas styrkor och möjligheter i allt arbete som vi bedriver på skolan. Ett exempel på detta är att skolans klasskonferenser utgår från två styrkor hos varje elev.

Arbetet med att sätta en kultur av att utgå från elevens styrkor är en viktig orsak till att vi har kommit en bra bit på väg i utvecklingen av skolans elevhälsoarbete.

Jag och Norma tog med oss många kloka tankar och idéer från konferensen och det stod klart för oss att elevhälsoarbete är ett dynamiskt arbete. Charmen (och utmaningen) med elevhälsoarbete är att du aldrig blir ”färdig” och det går alltid att vidareutveckla arbetet. Vi hoppas att vi i framtiden kan få flera tillfällen att träffa andra skolor för utbyte av erfarenhet och idéer, det är tillsammans som vi kan utveckla och utvecklas.

/Erik Hall
Biträdande rektor med ansvar för elevhälsan

Fotograf Erica Sjöberg

Fotograf Erica Sjöberg

 

 

 


Ugglan Vis – Arbeta praktiskt med att implementera planen mot diskriminering & kränkande behandling

Här nedan kommer du få läsa ett gästinlägg där Visättraskolans biträdande rektor med ansvar för elevhälsan, Erik Hall, berättar hur man kan arbeta praktiskt för att implementera skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Ställ gärna frågor, eller lämna feedback i kommentarsfältet nedan!

Bakgrund

Jag heter Erik Hall och arbetar som biträdande rektor med ansvar för elevhälsan på Visättraskolan. En viktig del i mitt uppdrag som biträdande rektor är att jag leder skolans trygghetsteam.

Trygghetsteamet består av personal från verksamhetens samtliga delar såsom personal från årskurser F – 6, fritidshemmet och elevhälsan. Arbetet som vi gör i teamet utgår i mångt och mycket från skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Jag tycker själv att vi på Visättraskolan är bra på att arbeta med planen mot våra elever och att personalen är skickliga i arbetet med att göra planen ”levande”. I teamet diskuterade vi under föregående läsår hur vi kan levandegöra planen än mer i vår verksamhet och hur vi kan stötta personalen i arbetet med planen.

I samma veva presenterade skolans musiklärare, Marianne Adefeldt, ett projekt om en stafettbok som hon arbetat med i en tidigare skola. Då väcktes idén om att vi på Visättraskolan skulle arbeta med ett liknande projekt som var kopplad till vår likabehandlingsplan.

Från idé till två färdiga böcker

I vår kartläggning av tryggheten och trivseln på skolan såg vi att vi behöver arbeta vidare med 4 områden och dessa är ursprung, religion, ”tycka om vem man vill” och förtroendefulla relationer (ett område som samtliga grundskolor ska arbeta aktivt med på uppdrag från politiska nämnden). För att göra dessa områden mer konkreta och tydliga för våra elever bestämdes att våra klasser skulle skriva två stafettböcker med utgångspunkt från våra utvecklingsområden.

En film spelades in där trygghetsteamet presenterades för våra elever och där uppdraget att författa stafettböckerna presenteras för eleverna. Klasserna i årskurser F – 3 fick i uppdrag att skriva ett uppslag var utifrån teman ursprung och religion och klasserna i årskurs 4 – 6 fick i uppdrag att skriva om ”tycka om vem man vill” och förtroendefulla relationer. Eleverna fick också i filmen veta att de skulle få ett exemplar av boken de varit medförfattare till.

Under vårterminen 2016 fick klasserna en vecka på sig att skriva och illustrera sitt uppslag och sedan samlade trygghetsteamet in originalen och satte samman dem till två böcker. Skolans förstelärare i IT, Jimmy Askelius, hjälpte till att skanna in barnens original i Book Creator och böckerna redigerades innan de skickades in till tryck.

Det var oerhört spännande att följa projektet och att få se hur böckerna växte fram när de ”vandrade” från klass till klass. Det var också i ärlighetens namn nervöst att vara involverad i projektet men samtidigt vara vid sidan av själva arbetet. När alla original var insamlade och trygghetsteamet fick se resultatet av böckerna förstod vi att våra elever tillsammans med deras lärare och resurser hade gjort två fantastiskt fina böcker!

2016-09-23 19.50.06

2016-09-23 19.49.32

Bokrelease för böckerna ”Ugglan Vis resa – Vis lär sig mer om religion och länder” och ”Ugglan Vis resa – Vis lär sig mer om vänskap och kärlek”

 I augusti fick skolan så nytryckta läroböcker om likabehandlingsplanen som våra elever hade författat själva. Detta är givetvis något stort som måste firas tillsammans med alla våra eminenta författare på skolan, våra elever!

Trygghetsteamet planerade för ett boksläpp där böckerna skulle firas ordentligt. Idéerna från teamet sprudlade och ett program för bokfesten växte fram. Programmet för bokreleasen började ta form och datum spikades till fredagen 23/9.

På bokreleasen förvandlades skolans idrottssal till en galasal där barnen fick gå in genom rök på röda mattan ackompanjerat av Lalehs låt ”bara få va mig själv” kompanjerat av Lans idrottssal till en galasal där barnen fick gå in genom rök på röda mattan ackompanjerat av Lå va mig själv”. Barnen fick se en film där vår egen sagofarbror, Lasse Andersson, läste in boken ”Vis lär sig mer om vänskap och kärlek”. De fick sjunga med i förskolefröken Linas raplåt och framförallt fick de träffa skolans nya maskot Ugglan Vis. Festen avslutades med en gemensam skål i pommacbubbel och klasserna fick med sig en klassuppsättning av böckerna.

2016-09-23 19.51.56

 

 

Nu kommer arbetet med böckerna att fortsätta i klasserna med diskussioner om böckernas teman utifrån ett diskussionsunderlag som trygghetsteamet har arbetat fram. Festen kommer du att få ta del av i kommande avsnitt av skolans serie på youtube ”Visättraskolan – en helt (o)vanlig skola”

Trygghetsteamet är oerhört stolt över arbetet som våra elever har gjort med böckerna och jag är stolt och förundrad över hur smidigt arbetet har gått. Ett projekt som detta ställer höga krav på samarbete mellan personal på flera plan. Projektet skulle inte ha varit möjligt att genomföra utan personalens engagemang och driv. Det är många pusselbitar som måste falla på plats och de har de verkligen gjort i det här projektet!

/Erik Hall