Hur en av förskoleklasserna har arbetat med Ugglan Vis – Ett konkret exempel

I ett tidigare inlägg har Erik Hall skrivit ett inlägg om hur vi genom böckerna om ”Ugglan Vis” har arbetat praktiskt med att implementera och förankra planen mot diskriminering och kränkande behandling. Efter vår bokrelease i höstas så har varje klass fortsatt att arbeta med böckerna. Till sin hjälp har lärarna haft de båda böckerna och ett diskussionsunderlag som skolans trygghetsteam har tagit fram. Efter genomfört arbete fick lärarna skriva en sammanfattning av hur just de arbetade med diskussionsunderlaget.

I det här inlägget vill jag delge er återkopplingen som lärarna i förskoleklassen (FB) har lämnat in. Jag frågade givetvis om det var okej om jag publicerade det de skrivit här, vilket det var. Återkopplingen är så konkret att jag tänker att det kan inspirera andra till hur man skulle kunna arbeta. Så stort tack till klassens fina arbete och till lärarna Ann Katrin, Sarah, Hassan & Madeleine!

/Semira Vikström #Stoltrektor

Lämna gärna feedback i kommentarsfältet! 🙂

 

Återkoppling från FB – Arbetet med stafettböckerna om ugglan Vis

Boken som är skriven av i eleverna i åk 4-6:
Vi började med att lyssna på berättelsen via youtube.com och sedan återberättade vi handlingen tillsammans och dokumenterade på tavlan. Vi pratade även om de olika karaktärerna som är med i berättelsen och platserna som berättelsen utspelar sig på. Sen valde vi ut tre frågeställningar och diskuterade och arbetade med dem på olika sätt.

Grupp 1 arbetade med begreppet kränkande behandling, diskuterade vad det innebar och gav egna exempel. Eleverna fick rita bilder på situationer som inte kändes bra, och sen en motsatsbild som visade på hur man kan göra istället. Bilderna sates ihop till en digital bok som visades för klasskamraterna.

Grupp 2 arbetade med begreppet bakgrund, diskuterade vad det innebar och gav egna exempel. Eleverna kom fram till att ens bakgrund handlar om vad man kommer ifrån för sammanhang och vad man har med sig för erfarenheter. De pratade om var de var födda och berättade att de gått på olika förskolor tidigare innan de började på Visättraskolan, och att de lärt sig saker där som de kunde lära andra. Eleverna valde att visa upp sånger som de sjungit på förskolan och som de nu ville visa klasskamraterna.

Grupp 3 arbetade med begreppet tycka om vem man vill, diskuterade vad det innebar och gav egna exempel. Vem får man leka med? Vilka lekar är okej? Kan pojkar och flickor leka tillsammans? Eleverna valde att dramatisera olika situationer och spela upp för klasskamraterna.
Boken som är skriven av i eleverna i åk 1-3:

Vi började med att titta och lyssna på berättelsen via youtube.com sedan ritade vi upp ugglans resa tillsammans på tavlan. Till länderna som ugglan besökte kopplade vi lite religion och kultur. Eleverna hjälpte till att berätta vad de kände till om dessa länder. Någon var till och med född i ett av länderna och kunde dela med sig av sina egna erfarenheter.

ugglan vis 1

När vi pratade utifrån frågeställningen vilka religioner som fanns representerade i klassrummet? upplevde vi vuxna det som att eleverna inte hade reflekterat över olika innan. Vi kom fram till att kristendomen, islam och hinduismen fanns representerade i klassrummet, och jämförde byggnader (kyrka, moské, tempel) och skrifter (bibeln, koranen, fyra heliga skrifter).

Vi kom fram till att något som är gemensamt för de fem världsreligionerna är att man ska vara god mot andra, och det är något som vi i klassen har arbetat mycket med under hela terminen. Därför avslutade vi temat kring Ugglan Vis med att sammanfatta hur vi ska vara mot varandra och skriva in det i vårt hjul.

ugglan vis 2

 

Eleverna fick sedan arbeta vidare i smågrupper med frågeställningarna om att flytta till ett annat land och de kom fram till följande:

Vad kan vara bra med att flytta till ett annat land?

 • Man kan få nya vänner
 • Man får träffa sin familj (om de redan bodde i det nya landet)
 • Man får möjlighet att upptäcka nya miljöer
 • Man kan känna trygghet, lugn och ro i det nya landet
 • Man får lära sig et nytt språk
 • Man får kunskap om andra religioner
 • Se och uppleva nya djur
 • Man får en bra och trygg bostad
 • Man får börja i en ny (kanske bättre) skola

Vad kan vara dåligt med att flytta till ett annat land?

 • Man kan sakna sina vänner och sin familj
 • Man kan sakna sitt gamla hus, sitt gamla rum och sina leksaker
 • I början kan man känna sig osäker och ensam i det nya landet
 • Det kan vara svårt att förstå ett nytt språk och vet inte vad folk menar
 • Om det finns krig i det landet
 • Om man inte har mat eller bostad
 • Flygplanet kan krascha på vägen till det nya landet
 • Om man blir slagen
 • Man känner ingen
 • Alla kanske är fattiga
 • Man vet inte var man ska ta vägen

ugglanvis3ugglanvis4ugglanvis5


Ugglan Vis – Arbeta praktiskt med att implementera planen mot diskriminering & kränkande behandling

Här nedan kommer du få läsa ett gästinlägg där Visättraskolans biträdande rektor med ansvar för elevhälsan, Erik Hall, berättar hur man kan arbeta praktiskt för att implementera skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Ställ gärna frågor, eller lämna feedback i kommentarsfältet nedan!

Bakgrund

Jag heter Erik Hall och arbetar som biträdande rektor med ansvar för elevhälsan på Visättraskolan. En viktig del i mitt uppdrag som biträdande rektor är att jag leder skolans trygghetsteam.

Trygghetsteamet består av personal från verksamhetens samtliga delar såsom personal från årskurser F – 6, fritidshemmet och elevhälsan. Arbetet som vi gör i teamet utgår i mångt och mycket från skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Jag tycker själv att vi på Visättraskolan är bra på att arbeta med planen mot våra elever och att personalen är skickliga i arbetet med att göra planen ”levande”. I teamet diskuterade vi under föregående läsår hur vi kan levandegöra planen än mer i vår verksamhet och hur vi kan stötta personalen i arbetet med planen.

I samma veva presenterade skolans musiklärare, Marianne Adefeldt, ett projekt om en stafettbok som hon arbetat med i en tidigare skola. Då väcktes idén om att vi på Visättraskolan skulle arbeta med ett liknande projekt som var kopplad till vår likabehandlingsplan.

Från idé till två färdiga böcker

I vår kartläggning av tryggheten och trivseln på skolan såg vi att vi behöver arbeta vidare med 4 områden och dessa är ursprung, religion, ”tycka om vem man vill” och förtroendefulla relationer (ett område som samtliga grundskolor ska arbeta aktivt med på uppdrag från politiska nämnden). För att göra dessa områden mer konkreta och tydliga för våra elever bestämdes att våra klasser skulle skriva två stafettböcker med utgångspunkt från våra utvecklingsområden.

En film spelades in där trygghetsteamet presenterades för våra elever och där uppdraget att författa stafettböckerna presenteras för eleverna. Klasserna i årskurser F – 3 fick i uppdrag att skriva ett uppslag var utifrån teman ursprung och religion och klasserna i årskurs 4 – 6 fick i uppdrag att skriva om ”tycka om vem man vill” och förtroendefulla relationer. Eleverna fick också i filmen veta att de skulle få ett exemplar av boken de varit medförfattare till.

Under vårterminen 2016 fick klasserna en vecka på sig att skriva och illustrera sitt uppslag och sedan samlade trygghetsteamet in originalen och satte samman dem till två böcker. Skolans förstelärare i IT, Jimmy Askelius, hjälpte till att skanna in barnens original i Book Creator och böckerna redigerades innan de skickades in till tryck.

Det var oerhört spännande att följa projektet och att få se hur böckerna växte fram när de ”vandrade” från klass till klass. Det var också i ärlighetens namn nervöst att vara involverad i projektet men samtidigt vara vid sidan av själva arbetet. När alla original var insamlade och trygghetsteamet fick se resultatet av böckerna förstod vi att våra elever tillsammans med deras lärare och resurser hade gjort två fantastiskt fina böcker!

2016-09-23 19.50.06

2016-09-23 19.49.32

Bokrelease för böckerna ”Ugglan Vis resa – Vis lär sig mer om religion och länder” och ”Ugglan Vis resa – Vis lär sig mer om vänskap och kärlek”

 I augusti fick skolan så nytryckta läroböcker om likabehandlingsplanen som våra elever hade författat själva. Detta är givetvis något stort som måste firas tillsammans med alla våra eminenta författare på skolan, våra elever!

Trygghetsteamet planerade för ett boksläpp där böckerna skulle firas ordentligt. Idéerna från teamet sprudlade och ett program för bokfesten växte fram. Programmet för bokreleasen började ta form och datum spikades till fredagen 23/9.

På bokreleasen förvandlades skolans idrottssal till en galasal där barnen fick gå in genom rök på röda mattan ackompanjerat av Lalehs låt ”bara få va mig själv” kompanjerat av Lans idrottssal till en galasal där barnen fick gå in genom rök på röda mattan ackompanjerat av Lå va mig själv”. Barnen fick se en film där vår egen sagofarbror, Lasse Andersson, läste in boken ”Vis lär sig mer om vänskap och kärlek”. De fick sjunga med i förskolefröken Linas raplåt och framförallt fick de träffa skolans nya maskot Ugglan Vis. Festen avslutades med en gemensam skål i pommacbubbel och klasserna fick med sig en klassuppsättning av böckerna.

2016-09-23 19.51.56

 

 

Nu kommer arbetet med böckerna att fortsätta i klasserna med diskussioner om böckernas teman utifrån ett diskussionsunderlag som trygghetsteamet har arbetat fram. Festen kommer du att få ta del av i kommande avsnitt av skolans serie på youtube ”Visättraskolan – en helt (o)vanlig skola”

Trygghetsteamet är oerhört stolt över arbetet som våra elever har gjort med böckerna och jag är stolt och förundrad över hur smidigt arbetet har gått. Ett projekt som detta ställer höga krav på samarbete mellan personal på flera plan. Projektet skulle inte ha varit möjligt att genomföra utan personalens engagemang och driv. Det är många pusselbitar som måste falla på plats och de har de verkligen gjort i det här projektet!

/Erik Hall