Den pedagogiska plattformen – Utmärks av en stödjande, utmanande och stimulerande fysisk miljö

På Visättraskolan har vi det här läsåret systematiserat det kollegiala lärandet genom att avsätta varje måndag till just det. Två måndagar i månaden leds av skolans förstelärare och två av måndagarna leds av mig och skolans biträdande rektor, Dounya Hayyoun. Så varje måndag mellan 14.30-17.00 träffas vi alla för att arbeta med det kollegiala lärandet i olika former. Under samtliga träffar är lärarna uppdelade i arbetsgrupper med lärare från skolans hela verksamhet.

Jag och Dounya arbetar utifrån den PEDAGOGISKA PLATTFORMEN. Den pedagogiska plattformen som är framtagen av Huddinge kommun är enligt vår mening ett fantastiskt underlag till det kollegiala lärandet.

I bloggen kommer vi med lite jämna mellanrum ge er en inblick i hur jag och Dounya har lagt upp våra lärarmöten, kanske kan det inspirera! Lämna gärna synpunkter eller ställ frågor i kommentarsfältet.

Jag och Dounya arbetar som sagt utifrån den pedagogiska plattformen. Vi ser det som att allt vi arbetar med ska kunna kopplas till den pedagogiska plattformens innehåll. Vi har skapat en kurs i iTunes U i vilken varje kännetecken i den pedagogiska plattformen finns angiven som ett avsnitt. Då vi använder den pedagogiska plattformen som bedömningsunderlag så exemplifierar vi under varje avsnitt/kännetecken för hur vi tänker kring uppfyllt och överträffat. Vi menar att det är en win-win-situation att använda den pedagogiska plattformen i bedömningsunderlaget. Lärarna får möjlighet att arbeta kollegialt med att stärka de olika kännetecknen och på så sätt möjliggörs en högre bedömning och en högre bedömning betyder att vi har lärare som uppfyller innehållet i den pedagogiska plattformen dvs hög kvalitet i verksamheten.

Läs mer om hur vi tänkte kring detta HÄR.

Under respektive avsnitt bygger vi upp olika workshops. Vi kommer i bloggen ge några exempel på olika workshops som vi genomfört.

 

”Utmärks av en stödjande, utmanande och stimulerande fysisk miljö”

I måndags arbetade vi med kännetecknet ”Utmärks av en stödjande, utmanande och stimulerande fysisk miljö”.

Syftet med workshopen:
Att tillsammans titta på lärmiljön på skolan. Ta hjälp av- och inspireras av varandra!

Vi exemplifierar det i vårt bedömningsunderlag på det här sättet:

FÖR UPPFYLLT:

  • Du arbetar för att skapa en arbetsmiljö för eleverna som är stödjande, utmanande och stimulerande.
  • Du har ett välorganiserat och inbjudande klassrum.

FÖR ÖVERTRÄFFAT:

  • Du arbetar för att i hela verksamheten skapa en arbetsmiljö för eleverna som är stödjande, utmanande och stimulerande.

Inför den här träffen hade vi genomfört en introduktion med lärarna där de fick titta på en intervju med Ann Marie Körling, Därför ska du tänka på klassrummet. Två av våra lärare som fått möjligheten att delta i en workshop med den australiensiske arkitekten Peter Lippman som specialiserat sig  på lärmiljöer berättade om vad de hade tagit med sig från denna workshop. Inför måndagens möte hade också alla lärare fått läsa en artikel i Skolvärlden om Peter Lippman. (Allt material som används under dessa workshops ligger i denna iTunes U kurs, så är någon borta så kan man enkelt ta igen det man har missat)

Lärarna är indelade i fasta arbetsgrupper under dessa måndagar. På det här sättet slipper vi lägga tid på att dela upp oss, och alla vet vilken grupp de tillhör.

Vi hade delat upp några av skolans klassrum på respektive grupp. Varje gruppdeltagare skulle få visa upp sitt klassrum för att ges möjlighet till feedback. Alla grupper skulle också besöka förskoleklasserna och årskurs 3. Anledningen till detta är att man i de här klasserna har arbetat mycket utifrån just Peter Lippmans tankegångar.

Uppgiften för dagen såg ut så här:

Ni ska arbeta i Google documents, utse en som dokumenterar för hela gruppen.

  1. Ett dokument/grupp, skriv tydligt vilket klassrum det handlar om och vilken grupp som skrivit dokumentet.
  2. Ta en bild som visar klassrummet som helhet. Lägg in i dokumentet. Skriv vilket klassrum det är.
  3. Vad ser ni i klassrummet som utifrån Peter Lippman och Ann Marie Körling är tecken på en god lärmiljö? Ta bild, skriv och lägg in i dokumentet.
  4. Ser ni något som kan utvecklas/förändras utifrån ovanstående kunniga angående en god lärmiljö? Ta en bild och beskriv hur ni tänker.
  5. Vilka övrig möjligheter finns det i klassrummet enligt er? Dokumentera, skriv och ta gärna bilder.

Lägg in gruppens dokument i Classroom Lärarmöten i flödet som ett nytt inlägg.
Jag och Dounya gick runt och lyssnade på de samtal som fördes och det var oerhört spännande. Vi kunde höra hur man lyfte fram styrkor och utvecklingsmöjligheter i massor. Med den här workshopen har vi i ännu högre utsträckning satt det här med lärmiljön i fokus.

Ett gott exempel från dagen var hur Carina i årskurs 3 erbjöd de andra lärarna i sin arbetsgrupp att låna hennes klassrum under en dag för att se hur det skulle fungera i praktiken. I hennes och hos Theres i parallellklassen arbetar man med alternativa sittplatser och har exempelvis inte en bänk till alla elever. Något som enligt Carina och Theres har gett goda resultat. Klassrummet är idag utformat för eleverna i klassen och eleverna var även med och planerade hur klassrummet skulle se ut.

Givetvis är det viktigt att skolledningen skapar de rätta förutsättningarna för att kunna skapa ett inbjudande klassrum, lärmiljön måste prioriteras. Det går dock att göra stora förändringar med små medel, och det går även att göra förändringar med befintliga möbler. Mycket ligger i HUR man tänker kring lärmiljön och att inte fastna i ”om vi bara hade…”. Mer om hur vi har gjort kommer i ett annat inlägg!

2015-11-30 15.00.49

2015-11-30 15.12.06


Den perfekta starten på läsåret 2015/2016!

Då har läsåret 2015-16 dragit igång på riktigt! Hoppas ni alla har fått en bra start och känner att ni har läget under kontroll. Det är ju egentligen helt galet intensivt så här i läsårsstarten och man får verkligen sätta förmågan att ”hålla-tusen-bollar-i-luften”på prov. Jag började i år arbeta 1,5 vecka före lärarna, men känner efter hand att jag nog hade behövt några dagar till. Kanske beroende på att vi under sommaren gjort en större renovering i den äldre delen av skolbyggnaden, så det tog väldigt mycket tid i anspråk.

Visättraskolan består för er som inte vet av tre delar, en äldre del, en nyare tillbyggnad och en paviljong. Ett litet hopplock, men ett charmigt sådant! Den äldre delen av skolbyggnaden var dock ganska dyster. Klassrummen var fyllda med en massa läskiga bruna antika skåp, slitna väggar och utslitna möbler. Detta till skillnad mot den nyare delen av byggnaden som är väldigt fräsch både till ytskiktet, men också inventarierna. För att klassrummen skulle kännas likvärdiga så genomgick den äldre delen av byggnaden en större renovering under sommaren. Alla bruna skåp revs ut, alla väggar målades om, nya möbler köptes in,  nya gardiner, blommor och anslagstavlor. Nu ser det inte ut som samma klassrum, det är ljust och fräscht och modernt. Tänk vad man kan göra med lite färg! Nu väntar vi bara på de försenade stolarna och ett antal runda bord, sen ska det vara klart!

11891215_10153263479818773_133586456895318037_n

Det är ju inte alldeles enkelt att göra en sådan renovering, planera personal för städ/målning, inköp osv. Nu hade vi ”bara” nio klassrum som skulle renoveras, tänk då för de här rektorerna som ska starta upp helt nya skolor. Vilket intensivt arbete att samtidigt som man ska starta upp en skola, även lyckas få tid över till att vara pedagogiska ledare. Inte helt enkelt kan jag tänka mig!

Vi har annars på Visättraskolan haft en fantastisk start på det här läsåret. Ingen personalomsättning, vilket känns oerhört roligt. Det skapar på ett helt annat sätt möjligheter för fortsatt utveckling, och det skapar en trygghet och stabilitet i verksamheten. Dessutom har vi till det här läsåret haft möjlighet att förstärka personalgruppen med ytterligare pedagoger, så det känns verkligen som att vi har fått det bästa utgångsläget. Något som också märktes under läsårets första studiedagar. Rutinerna sitter och personalen arbetar otroligt effektivt.

Checklistor i mängder
Vi har i verksamheten tagit fram checklistor för olika perioder, exempelvis läsårsstart, terminsavslut, utvecklingssamtal och läsårsavslutningen. Perioder då det är extra mycket att tänka på. De här checklistorna är väldigt uppskattade hos personalen, då de upplever att det blir mindre stressigt tack vare att man systematiskt kan bocka av i listan. Det här är inget som ska lämnas in, utan en lista som ska vara till hjälp. Här kan ni se exempel på några punkter från checklistan vid läsårsstart. Det var 29 punkter på årets lista, så det är onekligen en hel del för lärarna att hålla koll på!

Tydlig organisation
En tydlig organisation är A och O för en verksamhet. Förra läsåret var Dounya, skolans biträdande rektor, föräldraledig, och ingen ersättare togs in vilket gjorde att de flesta frågor hamnade hos mig som rektor. Nu när hon (äntligen) är tillbaks, är det oerhört viktigt att vi är tydliga i hur vår organisation ser ut. Vi har därför gjort ett organisationsschema över verksamheten på Visättraskolan, på det här sättet blir det tydligare för alla vem man ska vända sig till med  olika frågor. Så här ser organisationsschemat ut på Visättraskolan inför 2015/16.

Visättraskolans dag – Samir & Viktor
Som alla vet är starten på något väldigt viktigt, och inget kan väl vara viktigare än att elever och personal får den bästa starten på ett nytt läsår! Utifrån de tankarna så grundade vi vad vi kommit att kalla ”Visättraskolans dag”. Visättraskolans dag är sedan hösten 2014 en årlig tradition, och som ska fånga upp ”Visättraandan”, ge elever och personal den bästa starten. Vi har tänkt att istället för att avsluta läsåret med en fest så börjar vi med en fest för att på så sätt sätta tonen för det kommande läsåret, med vårdande av “Visättraandan”, gemenskapen och glädjen som syfte.

Dagen kommer se olika ut varje år, men den ska kännetecknas av glädje och trygghet, en dag och en känsla som vi ska bära med oss resten av läsåret! I år lyckades vi, efter många mejl, samtal och i sista sekund byte av dag få besök av artisterna Samir och Viktor, kända från Melodifestivalen där de kom till final med ”Groupie”. Helt klart en riktig succé!

2015-08-24 19.31.06

Samir och Viktor var på skolan i ungefär 4,5 timme, uppträdde på skolans tak (vi har ingen scen och ville undvika trängsel), och lät sig sen fotograferas och skrev autografer till skolans alla elever. Utöver detta hade vi proppat skolgårdarna med hoppborgar, hinderbanor och annat kul för eleverna. Det var en enorm organisation kring den här dagen, schemalagda aktiviteter, och när vilka klasser skulle träffa artisterna, äta osv. Bortsett från lite ljudstrul så fungerade allt perfekt, och det blev en fantastisk dag för alla att minnas. Jag kan inte som rektor bli något annat än stolt över samarbetet mellan all personal på skolan som fick dagen att flyta på i glädjens tecken för våra elever. Helt enkelt en perfekt start på läsåret 2015/2016!

Vi känner oss entusiastiska inför det kommande läsåret! Visättraskolan växer så det knakar och vi ser fram emot utmaningen att ge allt fler elever en bra och trygg skolgång. Vi kommer att jobba vidare med arbetet kring Huddinge kommuns tre prioriterade områden, IT, språkutveckling och matematik. Det här läsåret planerar vi för att ta stora kliv i utvecklingen av IT på skolan, vi drar nu till en början igång med GAFE, vilket känns oerhört spännande!  Utöver det tycker vi att vi har en bra struktur för det kollegiala lärandet och de pedagogiska diskussionerna som vi ser fram emot att arbeta med. Vi hoppas på ett läsår som  kommer med många lärdomar och utveckling för skolan. Och vi kommer självklart att fortsätta att dela med oss av vad som händer på skolan genom den här bloggen!

Om ni vill läsa om något särskilt framöver så får ni gärna skriva det i kommentarsfältet!

 


Vad vill ni läsa om?

Vad skulle ni vilja läsa om i min blogg?

För att bloggen ska vara intressant för er läsare så hade det ju varit väldigt roligt att få veta vad ni tycker att jag ska skriva om.  Tanken är ju ändå att bloggen ska läsas! 🙂

Skriv gärna i kommentarsfältet eller mejla på semira.vikstrom@huddinge.se!